DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Klareboderne 16, 3. , 1115 København K


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Klareboderne 16, 3. . De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i lejlighedens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på lejligheden.
  • Servitutter: Der er syv servitutter knyttet til Klareboderne 16, 3. . Lejlighedens ældste servitut stammer fra 2020 men den kan ikke desto mindre stadig have betydning for boligejer. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på lejligheden.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Klareboderne 16, 3. direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Klareboderne 16, 3. .
thumbnail: Skråfoto fra 1949 taget 73 meter fra Klareboderne 16, 3.

Skråfoto fra 1949 taget 73 meter nord for Klareboderne 16, 3. . Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Ingen historiske byggesager på Klareboderne 16, 3. , 1115 København K

Lejligheden på Klareboderne 16, 3. , 1115 København K har ingen byggesager.

Historiske byggesager, Klareboderne 16, 3.

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Klareboderne 16, 3. , 1115 København K.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Klareboderne 16, 3. , 1115 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Klareboderne 16, 3. , 1115 København K

Dato Prioritet Type Tillægstekst
19760129 1 vedtaegter Vedtægter for ejerforening, Ikke til hinder
19780820 2 andenServitut Dok om bevaringspligt mv
19790808 3 andenServitut Dok om bygningsfredning mv
19851009 4 andenServitut Tilskudsdeklaration
19851217 5 andenServitut Dok om etabl af grundfond i medf af
19911004 6 andenServitut Dok om fundering og grundvandssænkning mv
19950123 7 andenServitut Dok om fjernvarme mv

Tabellen viser de 7 servitutter på ejendommen Klareboderne 16, 3. , 1115 København K.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 12 august, 2021  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Klareboderne 16, 3. , 1115 København K

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Klareboderne 16, 3. med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Klareboderne 16, 3. , 1115 København K

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Klareboderne 16, 3. , 1115 København K her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Klareboderne 16, 3. , 1115 København K her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Klareboderne 16, 3. , 1115 København K her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Klareboderne 16, 3. , 1115 København K Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Klareboderne 16, 3. , 1115 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Klareboderne 16, 3. , 1115 København K

År Plantype Beskrivelse Download
1910 Lokalplan (vedtaget) Pilestræde Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 1 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Klareboderne 16, 3. Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »