DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter — Landemærket 26, 1119 København K


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Landemærket 26. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i bygningens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på bygningen.
  • Servitutter: Der er 25 servitutter knyttet til Landemærket 26. bygningens ældste servitut stammer fra 1891 men den kan ikke desto mindre stadig have betydning for boligejer. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på bygningen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Landemærket 26 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Landemærket 26.
thumbnail: Skråfoto fra 1949 taget 67 meter fra Landemærket 26

Skråfoto fra 1949 taget 67 meter syd for Landemærket 26. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Ingen historiske byggesager på Landemærket 26, 1119 København K

bygningen på Landemærket 26, 1119 København K har ingen byggesager.

Historiske byggesager, Landemærket 26

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Landemærket 26, 1119 København K.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Landemærket 26, 1119 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Landemærket 26, 1119 København K

Dato Prioritet Type Tillægstekst
05.01.1891 1 Servitut Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
20.04.1925 10 Servitut Dok om rum
17.05.1926 11 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv
17.05.1926 12 Servitut Dok om elevator
18.09.1929 13 Servitut Dok om rum (korridor)
05.03.1938 14 Servitut Dok om rum i tagetagen
12.01.1940 15 Servitut Dok om rum i stueetagen
17.03.1944 16 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv
20.05.1952 17 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
28.03.1957 18 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
13.05.1987 19 Servitut Dok om vandforsyning mv
11.08.1913 2 Servitut Dok om varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning mv, samt rum
04.10.1991 20 Servitut Dok om fundering og grundvandssænkning mv
23.01.1995 21 Servitut Dok om fjernvarme/anlæg mv, akt F 13 I
02.11.1998 22 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
05.01.2004 23 Servitut Deklaration indeholdende bestemmelser om at indrette 11 parkeringspladser eller indbe- tale til kommunal parkeringsfond
02.10.2007 24 Servitut Dok om beskyttelse af metro mv.
02.10.2007 25 Servitut Dok om beskyttelse af metro mv.
25.05.1914 3 Servitut Dok om baderum
31.08.1914 4 Servitut Dok om varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning mv, samt nogle rum
30.09.1918 5 Servitut Dok om åbninger i gavlen
18.07.1921 6 Servitut Dok om vindue i gavlen
10.07.1922 7 Servitut Dok om skure mv
15.09.1924 8 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv
26.01.1925 9 Servitut Fjernelsesdeklaration

Tabellen viser de 25 servitutter på ejendommen Landemærket 26, 1119 København K.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;
Du kan downloade servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Landemærket 26, 1119 København K

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Landemærket 26 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Landemærket 26, 1119 København K

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Landemærket 26, 1119 København K her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
De mange boligoplysninger er indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Landemærket 26, 1119 København K her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Landemærket 26
Rapporten fra 2017 tildeler bygningen energimærke D
Læs mere energimærket på Landemærket 26, 1119 København K her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Landemærket 26, 1119 København K her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Landemærket 26, 1119 København K Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Landemærket 26, 1119 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Landemærket 26, 1119 København K

År Plantype Beskrivelse Download
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 0 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Landemærket 26 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »