DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Gothersgade 54, 1. 1, 1123 København KDINGESTIMAT
Baseret på 3 (ud af 3) computerberegnede ejendomsvurderinger

18.842.000 kr

Ejendomsvurdering af værksted på Gothersgade 54, 1. 1 er meget usikker. Der er kun tre computerberegnede ejendomsvurderinger . Der er desuden meget stor variation mellem de enkelte vurderinger (se nedenfor). Tjek de enkelte individuelle vurderinger nedenfor.

Geomatic AVM
-
Mere Info 
forel. vurd.
-
Mere Info 
Boliga
-
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
13.200.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
33.778.560
Mere Info 
Justeret RKR
9.549.706
Mere Info 
Udbudspris i postnr
-
Mere Info 

En statistisk iterativ Z-score analyse viser at alle tre vurderinger (markeret ) statistik set er i overensstemmelse med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af værksted på Gothersgade 54, 1. 1 ligger sandsynligvis i intervallet fra 9,5 mio. kr (Salgsjusteret kvadratmeterpris) til 33,8 mio. kr (Realkreditrådets kvadratmeterpriser).

Du kan evt. forsøge at indhente en vurdering fra Nordea (markeret ).Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Dingestimat

    18,84 mio. kr.

    Interval: 9,55 - 33,78 mio. kr.
  • Seneste Salgspris

    1.300.000 kr.

    10. oktober 1995

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Gothersgade 54, 1. 1, 1123 København K

Nedenfor gennemgås information om de tre uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af værksted på Gothersgade 54, 1. 1, der ligger til grund for vores dingestimat på 18.842.000 kr.

Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi. Læs mere om DinGeo ejendomsvurderinger her »


Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som Danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her »

Geomatic AVM
ikke tilgængelig
! Boliga Vurderingsrapport

Boliga er Danmarks største uafhængige boligside, der igennem 15+ år har kæmpet for mere gennemsigtighed på det danske boligmarked og tilgængeliggørelse af flere typer informationer. I den forbindelse har Boliga bl.a. udviklet en vurderingrapport.

Vi viser værdien fra Boliga Vurderingsrapport. Du kan finde en detaljeret vurderingsrapport med alle beregningerne her her »

Boliga Vurderingsrapport
ikke tilgængelig
Nordea boligskøn

Nordea udregner og udstiller BoligSkøn på de fleste danske ejerboliger. Du kan opdatere Nordea boligskøn ved at skrue på forskellige håndtag for beliggenhed, stand, energiniveau og herlighedsværdi her »

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af værksted på Gothersgade 54, 1. 1. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Gothersgade 54, 1. 1. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Værksted.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Den offentlige ejendomsvurdering

På grund af fejl og mangler er ejendomsvurderingerne midlertidig suspenderet og den sidste vurdering fra 2011 er stadig gældende.

Den p.t. gældende offentlige ejendomsvurdering af værksted på Gothersgade 54, 1. 1 i København K er 13.200.000 kr (år 2022). Grunden på 451 m2 er vurderet til 6.909.300 kr. Det betyder at boligejer betaler en årlig ejendomsværdiskat på 0 kr og en grundskyld på 0 kr.

Et nyt offentligt vurderingssystem er under opbygning og nye vurderinger vil løbende blive offentliggjort frem mod 2024, hvor systemet ifølge den seneste plan skal stå klart. Gothersgade 54, 1. 1, 1123 København K er ikke af de 50.000 ejerboliger, der har fået en ny offentlig tilgængelig ejendomsvurdering.

Den offentlige ejendomsvurdering
13.200.000 kr.
Note: Den offentlige ejendomsvurdering er 29 procent lavere end vores dingestimat, men statisk set i overensstemmelse med de to andre uafhængige som vi har udvalgt vurderinger på adressen.
Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler, se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Parcel-/rækkehuse i København Kommune i perioden fra 1992 frem til og med andet kvartal 2023.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Parcel-/rækkehuse i København Kommune ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (andet kvartal 2023) er 46.272 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 167 frie handler af Parcel-/rækkehuse. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 167 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Værksted på Gothersgade 54, 1. 1, 1123 København K har et vægtet areal på 730 m². Hvis Gothersgade 54, 1. 1, 1123 København K er en gennemsnitlig bolig i kommunen vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 730 m2 x 46,272 kr/m2 = 33.778.560 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2023)

Realkreditrådets m2-priser for Parcel-/rækkehuse i København Kommune
33.778.560 kr.
Note: Vurderingen er statistisk set i overensstemmelse med to andre uafhængige vurderinger og indgår derfor i dingestimat. Den simple vurdering er dog stadig 79 procent højere end vores dingestimat (18.842.000 kr). I det sidst opgjorte kvartal blev der solgt 167 Parcel-/rækkehuse i 1123, København K. Det er så tilpas mange boligsalg at kvadratmeterprisen er velbestemt. Vurderingen antager at værksted er en gennemsnitsbolig ift andre villaer i postnummeret.
Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Gothersgade 54, 1. 1, 1123 København K kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Værkstedet i 1123 København K. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i fjerde kvartal 1995 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Værksted på Gothersgade 54, 1. 1, 1123 København K er solgt to gange siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 10. oktober 1995, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 1.300.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
10. oktober 1995Alm. frit salg1.300.000
10. oktober 1995Alm. frit salg1.300.000

Salgsprisen for de to sidste salg er vist med røde stjerner på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 730 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Gothersgade 54, 1. 1 ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Parcel-/rækkehuse i postnummer 1123 København K (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 730 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i fjerde kvartal 1995 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: andet kvartal 2023, y: 9.549.706 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Gothersgade 54, 1. 1, 1123 København K var i fjerde kvartal 1995. Salgsprisen 1.300.000 kr. var 72 procent lavere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 72 procent lavere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.

Estimeret pris = 730 m2 x 46,272 kr/m2 x 0.28 = 9.549.706 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2023) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i fjerde kvartal 1995)

Salgsjusteret m2-pris for Parcel-/rækkehuse i København Kommune
9.549.706 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med to andre uafhængige vurderinger. Den salgsjusterede vurdering er dog stadig 49 procent lavere end vores dingestimat (18.842.000 kr). Det kan f.eks. skyldes at salgsprisen (1.300.000 kr) ved det seneste salg i fjerde kvartal 1995 (alm. frit salg) kan have været i den lave ende (se Figur 2 ovenfor). En anden mulig forklaring kan være værdiforøgende forbedringer på boligen siden sidste salg.

Udbudspriser i 1123 København K

Der er p.t. ikke værkstedet til salg i postnummeret. Vi kan derfor ikke beregne en vurdering baseret på udbudspriser.