DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Gothersgade 103A, 1. , 1123 København KRKR-pris i postnr
2.788.800
Mere Info 
Udbudspris i postnr
2.465.060
Mere Info 
Køberrapport
Gratis
Hent her 

Ejendommen på Gothersgade 103A, 1. , 1123 København K er ifølge vores data en lejebolig udlejet af JEUDAN A/S. En lejebolig friholder dig fra en masse usikkerhed og risici og vedligehold. Dog har du ikke samme frihed til selv at lave forbedringer og du kan ikke på samme måde spare op i boligen. Skats ejendomsvurdering af den samlede ejendom var i 2022 ved den seneste vurdering: 19.600.000 kr.

Nedenstående beregninger kan du bruge til at vurdere alternativet til en lejebolig i form af en ejerbolig. Mange huslejer er reguleret, så de ikke kan stige uforholdsmæssigt meget. Nyopførte lejeboliger og nyistandsatte lejligheder vil dog oftest være fastsat ud fra markedsvilkår.

Du kan læse mere om lejeboliger her: Link til lejebolig-temaside.Computerberegnede ejendomsvurderinger
Gothersgade 103A, 1. , 1123 København K

Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1123 København K i perioden fra 1992 frem til og med andet kvartal 2022.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1123 København K ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (andet kvartal 2022) er 69.720 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 79 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 79 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Ejendommen på Gothersgade 103A, 1. , 1123 København K har et vægtet areal på 40 m². Hvis Gothersgade 103A, 1. , 1123 København K er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 40 m2 x 69,720 kr/m2 = 2.788.800 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2022)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1123 København K
2.788.800 kr.

Udbudspriser i 1123 København K

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 1123 København K kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Gothersgade 103A, 1. . Der er p.t. fire lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 4 lejligheder, der p.t. er til salg i 1123 København K.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 46,340 til 82,568 kr/m2, med et gennemsnit på 64,088 kr/m2 og en median på 64,870 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Gothersgade 103A, 1. , 1123 København K svarer til gennmsnits-lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 40 m2 x 64,870 kr/m2 x 0.95 = 2.465.060 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 1123 København K) x 0.95 (afslag på gns. 5 procent)

gns. m2 udbudspris for 4 Ejerlejligheder til salg i 1123 København K
2.465.060 kr.
Ejendomsvurderinger på Gothersgade 103A, 1.

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af ejendommen på Gothersgade 103A, 1. . Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk