DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Gothersgade 139, 3. , 1123 København KDINGESTIMAT
Baseret på 6 (ud af 7) computerberegnede ejendomsvurderinger

13.068.000 kr

Lejlighedens samlede vurdering 13.068.000 kr repræsenterer et gennemsnit af seks ud af syv forskellige computerberegnede ejendomsvurderinger på Gothersgade 139, 3. . Der er rimelig overensstemmelse mellem de seks udvalgte vurderinger med en standardafvigelse på 19 procent af middelværdien. Det tyder på at Gothersgade 139, 3. , 1123 København K er en bolig, der er mulig at vurdere med geodata og computermodeller. Tjek de enkelte individuelle vurderinger nedenfor.

Geomatic AVM
17.140.805
Mere Info 
Boliga
10.634.000
Mere Info 
Nordea
12.005.000
Mere Info 
Off. Vurdering
4.400.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
15.198.960
Mere Info 
Justeret RKR
11.672.828
Mere Info 
Udbudspris i postnr
11.759.966
Mere Info 

En statistisk iterativ Z-score analyse af alle syv vurderinger viser at én vurdering: den offentlige ejendomsvurdering er en outlier (markeret ), d.v.s en værdi der ligger så langt fra de andre vurderinger, at den ikke kan betragtes som værende repræsentativ. De resterende seks vurderinger (markeret ) er statistik set i overensstemmelse med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af lejligheden på Gothersgade 139, 3. ligger sandsynligvis i intervallet fra 10,6 mio. kr (Boligas vurderingsrapport) til 17,1 mio. kr (Geomatics AVM ejendomsvurdering).
Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Dingestimat

    13,07 mio. kr.

    Interval: 10,63 - 17,14 mio. kr.
  • Seneste Salgspris

    6.150.000 kr.

    25. april 2014

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Gothersgade 139, 3. , 1123 København K


Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. Læs mere her »

AVM er bedst-i-test og vurderingen 17,14 mio. kr. er derfor vores bedste bud på en individuel computerberegnet ejendomsvurdering. En tidslig analyse af adressens AVM vurderinger indikerer, at lejligheden har haft en positiv udvikling, med en vurdering, der over de sidste godt 6 år er vokset gennemsnitlig 99.536 kr. månedligt.

Geomatic AVM
17.140.805 kr.
Note: AVM vurderingen er i overensstemmelse med fem andre uafhængige vurderinger på adressen. AVM er beviseligt danmarks bedste enkeltstående computerberegnede ejendomsvurdering. Den gode overensstemmelse mellem dingestimat og AVM tyder på at Gothersgade 139, 3. er en bolig, der pålideligt kan vurderes via computermodeller. AVM vurderingen er 31 procent højere end vores dingestimat.

Boliga vurderingsrapport

Boliga er Danmarks største uafhængige boligside, der igennem 15+ år har kæmpet for mere gennemsigtighed på de danske boligmarked og tilgængeliggørelse af flere typer informationer. I den forbindelse har Boliga bl.a. udviklet en vurderingrapport.

Vi viser værdien fra Boliga vurderingsrapport. Du kan finde en detaljeret vurderingsrapport med alle beregningerne her her »

Boliga vurderingsrapport
10.634.000 kr.
Note: Boligas vurdering er statistisk set i overensstemmelse med fem andre uafhængige vurderinger på adressen. Vurderingen er dog 18 procent lavere end vores dingestimat.

Nordea boligskøn

Nordea udregner og udstiller BoligSkøn på de fleste danske ejerboliger. Du kan opdatere Nordea boligskøn ved at skrue på forskellige håndtag for beliggenhed, stand, energiniveau og herlighedsværdi her »

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af lejligheden på Gothersgade 139, 3. . {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Gothersgade 139, 3. . Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Lejligheden.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}
Note: Nordea Boligskøn er 8 procent lavere end vores dingestimat, men statisk set i overensstemmelse med de fem andre uafhængige som vi har udvalgt vurderinger på adressen. Nordea angiver selv en meget høj træfsikkerhed 92/100 på deres estimat og værdien indgår derfor naturligvis i vores dingetstimat (13.068.000 kr) på Gothersgade 139, 3. .

Den offentlige ejendomsvurdering

På grund af fejl og mangler er ejendomsvurderingerne midlertidig suspenderet og den sidste vurdering fra 2011 er stadig gældende. Du kan finde ejendomsvurderinger og boligskat for Gothersgade 139, 3. , plus anden nyttig information på boligejer.dk».

Den p.t. gældende offentlige ejendomsvurdering af lejligheden på Gothersgade 139, 3. i København K er 4.400.000 kr (år 2022). Grunden på 0 m2 er vurderet til 394.100 kr. Det betyder at boligejer betaler en årlig ejendomsværdiskat på 29.400 kr og en grundskyld på 13.079 kr.

Et nyt offentligt vurderingssystem er under opbygning og nye vurderinger vil løbende blive offentliggjort frem mod 2024, hvor systemet ifølge den seneste plan skal stå klart. Gothersgade 139, 3. , 1123 København K er ikke af de 50.000 ejerboliger, der har fået en ny offentlig tilgængelig ejendomsvurdering.

Den offentlige ejendomsvurdering
4.400.000 kr.
Note: Den offentlige ejendomsvurdering er 66 procent lavere og statistisk forskellig fra de seks vurderinger, der indgår i dingestimatet (13.068.000 kr). Den historiske udvikling af adressens AVM ejendomsvurderinger (se ovenfor) viser en tydelig vækst og den offentlige ejendomsvurdering (fra 2011) er tilsyneladende blevet overhalet af boligmarkedets prisudvikling i 1123 København K.

Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1123 København K i perioden fra 1992 frem til og med andet kvartal 2022.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1123 København K ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (andet kvartal 2022) er 69.720 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 79 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 79 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Gothersgade 139, 3. , 1123 København K har et vægtet areal på 218 m². Hvis Gothersgade 139, 3. , 1123 København K er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 218 m2 x 69,720 kr/m2 = 15.198.960 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2022)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1123 København K
15.198.960 kr.
Note: Vurderingen er statistisk set i overensstemmelse med fem andre uafhængige vurderinger og indgår derfor i dingestimat. Den simple vurdering er dog stadig 16 procent højere end vores dingestimat (13.068.000 kr). I det sidst opgjorte kvartal blev der solgt 79 Ejerlejligheder i 1123, København K. Det er så tilpas mange boligsalg at kvadratmeterprisen er velbestemt. Vurderingen antager at lejligheden er en gennemsnitsbolig ift andre lejligheder i postnummeret.

Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Gothersgade 139, 3. , 1123 København K kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Lejlighed i 1123 København K. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i andet kvartal 2014 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Lejligheden på Gothersgade 139, 3. , 1123 København K er solgt tre gange siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 25. april 2014, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 6.150.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
25. april 2014Alm. frit salg6.150.000
17. marts 2011Alm. frit salg400.000
17. december 1999Alm. frit salg2.485.000

Salgsprisen for de tre sidste salg er vist med røde stjerner på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 218 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Gothersgade 139, 3. ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1123 København K (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 218 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i andet kvartal 2014 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: andet kvartal 2022, y: 11.672.828 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Gothersgade 139, 3. , 1123 København K var i andet kvartal 2014. Salgsprisen 6.150.000 kr. var 23 procent lavere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 23 procent lavere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.

Estimeret pris = 218 m2 x 69,720 kr/m2 x 0.77 = 11.672.828 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2022) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i andet kvartal 2014)

Salgsjusteret m2-pris for Ejerlejligheder i 1123 København K
11.672.828 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med fem andre uafhængige vurderinger. Den salgsjusterede vurdering er dog stadig 10 procent lavere end vores dingestimat (13.068.000 kr). Det kan f.eks. skyldes at salgsprisen (6.150.000 kr) ved det seneste salg i andet kvartal 2014 (alm. frit salg) kan have været i den lave ende (se Figur 2 ovenfor). En anden mulig forklaring kan være værdiforøgende forbedringer på boligen siden sidste salg.

Udbudspriser i 1123 København K

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 1123 København K kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Gothersgade 139, 3. . Der er p.t. fem lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 5 lejligheder, der p.t. er til salg i 1123 København K.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 46,340 til 82,568 kr/m2, med et gennemsnit på 61,469 kr/m2 og en median på 56,784 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Gothersgade 139, 3. , 1123 København K svarer til gennmsnits-lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 218 m2 x 56,784 kr/m2 x 0.95 = 11.759.966 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 1123 København K) x 0.95 (afslag på gns. 5 procent)

gns. m2 udbudspris for 5 Ejerlejligheder til salg i 1123 København K
11.759.966 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med de fem andre uafhængige vurderinger, der er inkluderet i vores Dingestimat. Det tyder på en beliggenhed, herlighedsværdi og kvalitet af lejligheden på Gothersgade 139, 3. er på niveau med de fem lejligheder, der p.t. er til salg i 1123 København K. Vurderingen er dog stadig 10 procent lavere end vores dingestimat (13.068.000 kr).
Ejendomsvurderinger på Gothersgade 139, 3.

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Gothersgade 139, 3. . Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk