DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Gothersgade 157, 4. th, 1123 København KDINGESTIMAT
Baseret på 5 (ud af 6) computerberegnede ejendomsvurderinger

4.932.000 kr

Lejlighedens samlede vurdering 4.932.000 kr repræsenterer et gennemsnit af fem ud af seks forskellige computerberegnede ejendomsvurderinger på Gothersgade 157, 4. th. Der er god overensstemmelse mellem de fem udvalgte vurderinger med en standardafvigelse på kun 6 procent af middelværdien. Det indikerer at Gothersgade 157, 4. th, 1123 København K er en bolig, der pålideligt kan vurderes via geodata og computermodeller. Tjek de enkelte individuelle vurderinger nedenfor.

Geomatic AVM
5.295.000
Mere Info 
Boliga
5.249.000
Mere Info 
Nordea
4.653.000
Mere Info 
Off. Vurdering
1.950.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
4.729.648
Mere Info 
Justeret RKR
-
Mere Info 
Udbudspris i postnr
4.737.779
Mere Info 

En statistisk iterativ Z-score analyse af alle seks vurderinger viser at én vurdering: den offentlige ejendomsvurdering er en outlier (markeret ), d.v.s en værdi der ligger så langt fra de andre vurderinger, at den ikke kan betragtes som værende repræsentativ. De resterende fem vurderinger (markeret ) er statistik set i overensstemmelse med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af lejligheden på Gothersgade 157, 4. th ligger sandsynligvis i intervallet fra 4,7 mio. kr (Nordeas boligskøn) til 5,3 mio. kr (Geomatics AVM ejendomsvurdering).
Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Dingestimat

    4,93 mio. kr.

    Interval: 4,65 - 5,30 mio. kr.
  • Seneste Salgspris

    5.295.000 kr.

    3. februar 2022

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Gothersgade 157, 4. th, 1123 København K


Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. Læs mere her »

AVM er bedst-i-test og vurderingen 5,30 mio. kr. er derfor vores bedste bud på en individuel computerberegnet ejendomsvurdering. En tidslig analyse af adressens AVM vurderinger indikerer, at lejligheden har haft en positiv udvikling, med en vurdering, der over de sidste godt 5 år er vokset gennemsnitlig 23.173 kr. månedligt.

Geomatic AVM
5.295.000 kr.
Note: AVM vurderingen er i overensstemmelse med fire andre uafhængige vurderinger på adressen. AVM er beviseligt danmarks bedste enkeltstående computerberegnede ejendomsvurdering. Den gode overensstemmelse mellem dingestimat og AVM tyder på at Gothersgade 157, 4. th er en bolig, der pålideligt kan vurderes via computermodeller. AVM vurderingen er 7 procent højere end vores dingestimat.

Boliga vurderingsrapport

Boliga er Danmarks største uafhængige boligside, der igennem 15+ år har kæmpet for mere gennemsigtighed på de danske boligmarked og tilgængeliggørelse af flere typer informationer. I den forbindelse har Boliga bl.a. udviklet en vurderingrapport.

Vi viser værdien fra Boliga vurderingsrapport. Du kan finde en detaljeret vurderingsrapport med alle beregningerne her her »

Boliga vurderingsrapport
5.249.000 kr.
Note: Boligas vurdering er statistisk set i overensstemmelse med fire andre uafhængige vurderinger på adressen. Vurderingen er dog 6 procent højere end vores dingestimat.

Nordea boligskøn

Nordea og DanBolig udregner og udstiller BoligSkøn på de fleste danske ejerboliger. Du kan opdatere Nordea boligskøn ved at skrue på forskellige håndtag for beliggenhed, stand, energiniveau og herlighedsværdi her »

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af lejligheden på Gothersgade 157, 4. th. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Gothersgade 157, 4. th. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Lejligheden.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}
Note: Nordea Boligskøn er 5 procent lavere end vores dingestimat, men statisk set i overensstemmelse med de fire andre uafhængige som vi har udvalgt vurderinger på adressen. Nordea angiver selv en meget høj træfsikkerhed 95/100 på deres estimat og værdien indgår derfor naturligvis i vores dingetstimat (4.932.000 kr) på Gothersgade 157, 4. th.

Den offentlige ejendomsvurdering

På grund af fejl og mangler er ejendomsvurderingerne midlertidig suspenderet og den sidste vurdering fra 2011 er stadig gældende. Du kan finde ejendomsvurderinger og boligskat for Gothersgade 157, 4. th, plus anden nyttig information på boligejer.dk».

Den p.t. gældende offentlige ejendomsvurdering af lejligheden på Gothersgade 157, 4. th i København K er 1.950.000 kr (år 2021). Grunden på 0 m2 er vurderet til 120.400 kr. Det betyder at boligejer betaler en årlig ejendomsværdiskat på 12.075 kr og en grundskyld på 3.974 kr.

Et nyt offentligt vurderingssystem er under opbygning og nye vurderinger vil løbende blive offentliggjort frem mod 2024, hvor systemet ifølge den seneste plan skal stå klart. Gothersgade 157, 4. th, 1123 København K er ikke af de 50.000 ejerboliger, der har fået en ny offentlig tilgængelig ejendomsvurdering.

Den offentlige ejendomsvurdering
1.950.000 kr.
Note: Den offentlige ejendomsvurdering er 60 procent lavere og statistisk forskellig fra de fem vurderinger, der indgår i dingestimatet (4.932.000 kr). Den historiske udvikling af adressens AVM ejendomsvurderinger (se ovenfor) viser en tydelig vækst og den offentlige ejendomsvurdering (fra 2011) er tilsyneladende blevet overhalet af boligmarkedets prisudvikling i 1123 København K.

Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1123 København K i perioden fra 1992 frem til og med fjerde kvartal 2021.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1123 København K ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (fjerde kvartal 2021) er 61.424 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 107 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 107 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Gothersgade 157, 4. th, 1123 København K har et vægtet areal på 77 m². Hvis Gothersgade 157, 4. th, 1123 København K er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 77 m2 x 61,424 kr/m2 = 4.729.648 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i fjerde kvartal 2021)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1123 København K
4.729.648 kr.
Note: Vurderingen er statistisk set i overensstemmelse med fire andre uafhængige vurderinger og indgår derfor i dingestimat. Denne simple vurdering, der udelukkende er baseret på realkreditrådets kvadratmeterpriser er dog 4 procent lavere end vores dingestimat (4.932.000 kr). Et dingestimat, der er højere end forudsagt af realkreditrådets kvadratmeterpriser kan f.eks. skyldes at lejligheden er lidt over gennemsnittet. Den kan f.eks. være renoveret, have et lavt energiforbrug eller ligge et ekstra smukt sted. I det sidst opgjorte kvartal blev der solgt 107 Ejerlejligheder i 1123, København K. Det er så tilpas mange boligsalg at kvadratmeterprisen er velbestemt. Vurderingen antager at lejligheden er en gennemsnitsbolig ift andre lejligheder i postnummeret.

Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Gothersgade 157, 4. th, 1123 København K kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Lejlighed i 1123 København K. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i første kvartal 2022 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Lejligheden på Gothersgade 157, 4. th, 1123 København K er solgt seks gange siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 3. februar 2022, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 5.295.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
3. februar 2022Alm. frit salg5.295.000
8. februar 2018Familieoverdragelse1.657.500
5. januar 2015Alm. frit salg3.300.000
8. oktober 2003Familieoverdragelse1.400.000
26. december 1997Alm. frit salg882.544
19. februar 1995Familieoverdragelse570.000

Den justerede prisvurdering kan ikke udregnes da sidste salg fandt sted i første kvartal 2022 hvor der ikke eksisterer RKR gennemsitspriser i postnummeret.

Udbudspriser i 1123 København K

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 1123 København K kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Gothersgade 157, 4. th. Der er p.t. seks lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 6 lejligheder, der p.t. er til salg i 1123 København K.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 48,969 til 93,165 kr/m2, med et gennemsnit på 65,859 kr/m2 og en median på 64,768 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Gothersgade 157, 4. th, 1123 København K svarer til gennmsnits-lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 77 m2 x 64,768 kr/m2 x 0.95 = 4.737.779 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 1123 København K) x 0.95 (afslag på gns. 5 procent)

gns. m2 udbudspris for 6 Ejerlejligheder til salg i 1123 København K
4.737.779 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med de fire andre uafhængige vurderinger, der er inkluderet i vores Dingestimat. Det tyder på en beliggenhed, herlighedsværdi og kvalitet af lejligheden på Gothersgade 157, 4. th er på niveau med de seks lejligheder, der p.t. er til salg i 1123 København K. Vurderingen er dog stadig 3 procent lavere end vores dingestimat (4.932.000 kr).
Ejendomsvurderinger på Gothersgade 157, 4. th

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Gothersgade 157, 4. th. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk