DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Gothersgade 31, 1. , 1123 København KDINGESTIMAT
Baseret på 6 (ud af 7) computerberegnede ejendomsvurderinger

9.834.000 kr

Lejlighedens samlede vurdering 9.834.000 kr repræsenterer et gennemsnit af seks ud af syv forskellige computerberegnede ejendomsvurderinger på Gothersgade 31, 1. . Der er rimelig overensstemmelse mellem de seks udvalgte vurderinger med en standardafvigelse på 11 procent af middelværdien. Det tyder på at Gothersgade 31, 1. , 1123 København K er en bolig, der er mulig at vurdere med geodata og computermodeller. Tjek de enkelte individuelle vurderinger nedenfor.

Geomatic AVM
8.800.766
Mere Info 
Boliga
9.955.000
Mere Info 
Nordea
9.798.000
Mere Info 
Off. Vurdering
4.200.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
11.460.731
Mere Info 
Justeret RKR
8.348.418
Mere Info 
Udbudspris i postnr
10.644.620
Mere Info 

En statistisk iterativ Z-score analyse af alle syv vurderinger viser at én vurdering: den offentlige ejendomsvurdering er en outlier (markeret ), d.v.s en værdi der ligger så langt fra de andre vurderinger, at den ikke kan betragtes som værende repræsentativ. De resterende seks vurderinger (markeret ) er statistik set i overensstemmelse med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af lejligheden på Gothersgade 31, 1. ligger sandsynligvis i intervallet fra 8,3 mio. kr (Salgsjusteret kvadratmeterpris) til 11,5 mio. kr (Realkreditrådets kvadratmeterpriser).
Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Dingestimat

    9,83 mio. kr.

    Interval: 8,35 - 11,46 mio. kr.
  • Seneste Salgspris

    6.350.000 kr.

    1. august 2019

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Gothersgade 31, 1. , 1123 København K


Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. Læs mere her »

AVM er bedst-i-test og vurderingen 8,80 mio. kr. er derfor vores bedste bud på en individuel computerberegnet ejendomsvurdering. En tidslig analyse af adressens AVM vurderinger indikerer, at lejligheden har haft en positiv udvikling, med en vurdering, der over de sidste godt 3 år er vokset gennemsnitlig 69.042 kr. månedligt.

Geomatic AVM
8.800.766 kr.
Note: AVM vurderingen er i overensstemmelse med fem andre uafhængige vurderinger på adressen. AVM er beviseligt danmarks bedste enkeltstående computerberegnede ejendomsvurdering. Den gode overensstemmelse mellem dingestimat og AVM tyder på at Gothersgade 31, 1. er en bolig, der pålideligt kan vurderes via computermodeller. AVM vurderingen er 10 procent lavere end vores dingestimat.

Boliga vurderingsrapport

Boliga er Danmarks største uafhængige boligside, der igennem 15+ år har kæmpet for mere gennemsigtighed på de danske boligmarked og tilgængeliggørelse af flere typer informationer. I den forbindelse har Boliga bl.a. udviklet en vurderingrapport.

Vi viser værdien fra Boliga vurderingsrapport. Du kan finde en detaljeret vurderingsrapport med alle beregningerne her her »

Boliga vurderingsrapport
9.955.000 kr.
Note: Boligas vurdering er statistisk set i overensstemmelse med fem andre uafhængige vurderinger på adressen. Vurderingen er dog 1 procent højere end vores dingestimat.

Nordea boligskøn

Nordea og DanBolig udregner og udstiller BoligSkøn på de fleste danske ejerboliger. Du kan opdatere Nordea boligskøn ved at skrue på forskellige håndtag for beliggenhed, stand, energiniveau og herlighedsværdi her »

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af lejligheden på Gothersgade 31, 1. . {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Gothersgade 31, 1. . Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Lejligheden.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}
Note: Nordea Boligskøn er næsten identisk med gennemsnittet af de fem andre uafhængige vurderinger på adressen og indgår derfor naturligvis i vores dingestimat. Nordea angiver selv en meget høj træfsikkerhed 93/100 på deres estimat og værdien indgår derfor naturligvis i vores dingetstimat (9.834.000 kr) på Gothersgade 31, 1. .

Den offentlige ejendomsvurdering

På grund af fejl og mangler er ejendomsvurderingerne midlertidig suspenderet og den sidste vurdering fra 2011 er stadig gældende. Du kan finde ejendomsvurderinger og boligskat for Gothersgade 31, 1. , plus anden nyttig information på boligejer.dk».

Den p.t. gældende offentlige ejendomsvurdering af lejligheden på Gothersgade 31, 1. i København K er 4.200.000 kr (år 2022). Grunden på 0 m2 er vurderet til 529.500 kr. Det betyder at boligejer betaler en årlig ejendomsværdiskat på 25.200 kr og en grundskyld på 17.020 kr.

Et nyt offentligt vurderingssystem er under opbygning og nye vurderinger vil løbende blive offentliggjort frem mod 2024, hvor systemet ifølge den seneste plan skal stå klart. Gothersgade 31, 1. , 1123 København K er ikke af de 50.000 ejerboliger, der har fået en ny offentlig tilgængelig ejendomsvurdering.

Den offentlige ejendomsvurdering
4.200.000 kr.
Note: Den offentlige ejendomsvurdering er 57 procent lavere og statistisk forskellig fra de seks vurderinger, der indgår i dingestimatet (9.834.000 kr). Den historiske udvikling af adressens AVM ejendomsvurderinger (se ovenfor) viser en tydelig vækst og den offentlige ejendomsvurdering (fra 2011) er tilsyneladende blevet overhalet af boligmarkedets prisudvikling i 1123 København K.

Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1123 København K i perioden fra 1992 frem til og med første kvartal 2022.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1123 København K ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (første kvartal 2022) er 66.247 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 131 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 131 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Gothersgade 31, 1. , 1123 København K har et vægtet areal på 173 m². Hvis Gothersgade 31, 1. , 1123 København K er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 173 m2 x 66,247 kr/m2 = 11.460.731 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i første kvartal 2022)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1123 København K
11.460.731 kr.
Note: Vurderingen er statistisk set i overensstemmelse med fem andre uafhængige vurderinger og indgår derfor i dingestimat. Den simple vurdering er dog stadig 16 procent højere end vores dingestimat (9.834.000 kr). I det sidst opgjorte kvartal blev der solgt 131 Ejerlejligheder i 1123, København K. Det er så tilpas mange boligsalg at kvadratmeterprisen er velbestemt. Vurderingen antager at lejligheden er en gennemsnitsbolig ift andre lejligheder i postnummeret.

Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Gothersgade 31, 1. , 1123 København K kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Lejlighed i 1123 København K. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i tredje kvartal 2019 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Lejligheden på Gothersgade 31, 1. , 1123 København K er solgt tre gange siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 1. august 2019, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 6.350.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
1. august 2019Alm. frit salg6.350.000
9. august 2017Alm. frit salg7.000.000
11. maj 2015Alm. frit salg4.700.000

Salgsprisen for de tre sidste salg er vist med røde stjerner på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 173 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Gothersgade 31, 1. ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1123 København K (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 173 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i tredje kvartal 2019 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: første kvartal 2022, y: 8.348.418 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Gothersgade 31, 1. , 1123 København K var i tredje kvartal 2019. Salgsprisen 6.350.000 kr. var 27 procent lavere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 27 procent lavere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.

Estimeret pris = 173 m2 x 66,247 kr/m2 x 0.73 = 8.348.418 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i første kvartal 2022) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i tredje kvartal 2019)

Salgsjusteret m2-pris for Ejerlejligheder i 1123 København K
8.348.418 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med fem andre uafhængige vurderinger. Den salgsjusterede vurdering er dog stadig 15 procent lavere end vores dingestimat (9.834.000 kr). Det kan f.eks. skyldes at salgsprisen (6.350.000 kr) ved det seneste salg i tredje kvartal 2019 (alm. frit salg) kan have været i den lave ende (se Figur 2 ovenfor). En anden mulig forklaring kan være værdiforøgende forbedringer på boligen siden sidste salg.

Udbudspriser i 1123 København K

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 1123 København K kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Gothersgade 31, 1. . Der er p.t. seks lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 6 lejligheder, der p.t. er til salg i 1123 København K.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 48,969 til 82,568 kr/m2, med et gennemsnit på 65,532 kr/m2 og en median på 64,768 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Gothersgade 31, 1. , 1123 København K svarer til gennmsnits-lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 173 m2 x 64,768 kr/m2 x 0.95 = 10.644.620 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 1123 København K) x 0.95 (afslag på gns. 5 procent)

gns. m2 udbudspris for 6 Ejerlejligheder til salg i 1123 København K
10.644.620 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med de fem andre uafhængige vurderinger, der er inkluderet i vores Dingestimat. Det tyder på en beliggenhed, herlighedsværdi og kvalitet af lejligheden på Gothersgade 31, 1. er på niveau med de seks lejligheder, der p.t. er til salg i 1123 København K. Vurderingen er dog stadig 8 procent højere end vores dingestimat (9.834.000 kr), hvilket måske kan tilskrives ejendomsmægleres optimistiske udbudsvurderingspriser.
Ejendomsvurderinger på Gothersgade 31, 1.

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Gothersgade 31, 1. . Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk