DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Åbenrå 16, 3. th, 1124 København K


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Åbenrå 16, 3. th. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i lejlighedens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på lejligheden.
  • Servitutter: Der er tolv servitutter knyttet til Åbenrå 16, 3. th. Lejlighedens ældste servitut stammer fra 1925 og den seneste tinglyste servitut er fra 2017. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på lejligheden.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Åbenrå 16, 3. th direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Åbenrå 16, 3. th.
thumbnail: Skråfoto fra 1949 taget 112 meter fra Åbenrå 16, 3. th

Skråfoto fra 1949 taget 112 meter sydøst for Åbenrå 16, 3. th. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Ingen historiske byggesager på Åbenrå 16, 3. th, 1124 København K

Lejligheden på Åbenrå 16, 3. th, 1124 København K har ingen byggesager.

Historiske byggesager, Åbenrå 16, 3. th

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Åbenrå 16, 3. th, 1124 København K.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Åbenrå 16, 3. th, 1124 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Åbenrå 16, 3. th, 1124 København K

Dato Prioritet Type Tillægstekst
19250105 1 andenServitut Dok om fælles brandmur/gavl mv
20151112 10 andenServitut
20170410 11 vedtaegter
10.04.2017 12 Nye vedtægter Vedtægter for Ejerforeningen Åbenrå 1816
19410218 2 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
19640807 3 andenServitut Byplanvedtægt
19761011 4 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
19821014 5 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
19911004 6 andenServitut Dok om fundering og grundvandssænkning mv
19950123 7 andenServitut Dok om fjernvarme mv
20141024 8 andenServitut
20141029 9 andenServitut

Tabellen viser de 12 servitutter på ejendommen Åbenrå 16, 3. th, 1124 København K.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 29 marts, 2022  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Åbenrå 16, 3. th, 1124 København K

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Åbenrå 16, 3. th med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Åbenrå 16, 3. th, 1124 København K

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Åbenrå 16, 3. th, 1124 København K her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Åbenrå 16, 3. th, 1124 København K her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Åbenrå 16, 3. th, 1124 København K her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Åbenrå 16, 3. th, 1124 København K Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Åbenrå 16, 3. th, 1124 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Åbenrå 16, 3. th, 1124 København K

År Plantype Beskrivelse Download
1900 Lokalplan (vedtaget) Åbenrå Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 1 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Åbenrå 16, 3. th Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »