DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Åbenrå 27, 3. , 1124 København KDINGESTIMAT
Baseret på 3 (ud af 4) computerberegnede ejendomsvurderinger

4.126.000 kr

Ejendomsvurdering af lejligheden på Åbenrå 27, 3. er meget usikker. Der er kun fire computerberegnede ejendomsvurderinger og f.eks. ingen AVM vurdering. Tjek de enkelte individuelle vurderinger nedenfor.

Geomatic AVM
-
Mere Info 
forel. vurd.
-
Mere Info 
Boliga
-
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
5.350.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
3.406.984
Mere Info 
Justeret RKR
15.702.413
Mere Info 
Udbudspris i postnr
3.623.079
Mere Info 

En statistisk iterativ Z-score analyse af alle fire vurderinger viser at én vurdering: salgsjusteret kvadratmeterpris er en outlier (markeret ), d.v.s en værdi der ligger så langt fra de andre vurderinger, at den ikke kan betragtes som værende repræsentativ. De resterende tre vurderinger (markeret ) er statistik set i overensstemmelse med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af lejligheden på Åbenrå 27, 3. ligger sandsynligvis i intervallet fra 3,4 mio. kr (Realkreditrådets kvadratmeterpriser) til 5,4 mio. kr (Den offentlige ejendomsvurdering).

Du kan evt. forsøge at indhente en vurdering fra Nordea (markeret ).Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Dingestimat

    4,13 mio. kr.

    Interval: 3,41 - 5,35 mio. kr.
  • Seneste Salgspris

    12.000.000 kr.

    1. marts 2017

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Åbenrå 27, 3. , 1124 København K

Nedenfor gennemgås information om de fire uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Åbenrå 27, 3. , der ligger til grund for vores dingestimat på 4.126.000 kr.

Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi. Læs mere om DinGeo ejendomsvurderinger her »


! Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som Danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her »

Geomatic AVM
ikke tilgængelig
! Boliga Vurderingsrapport

Boliga er Danmarks største uafhængige boligside, der igennem 15+ år har kæmpet for mere gennemsigtighed på det danske boligmarked og tilgængeliggørelse af flere typer informationer. I den forbindelse har Boliga bl.a. udviklet en vurderingrapport.

Vi viser værdien fra Boliga Vurderingsrapport. Du kan finde en detaljeret vurderingsrapport med alle beregningerne her her »

Boliga Vurderingsrapport
ikke tilgængelig
Nordea boligskøn

Nordea udregner og udstiller BoligSkøn på de fleste danske ejerboliger. Du kan opdatere Nordea boligskøn ved at skrue på forskellige håndtag for beliggenhed, stand, energiniveau og herlighedsværdi her »

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af lejligheden på Åbenrå 27, 3. . {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Åbenrå 27, 3. . Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Lejligheden.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Den offentlige ejendomsvurdering

På grund af fejl og mangler er ejendomsvurderingerne midlertidig suspenderet og den sidste vurdering fra 2011 er stadig gældende.

Den p.t. gældende offentlige ejendomsvurdering af lejligheden på Åbenrå 27, 3. i København K er 5.350.000 kr (år 2022). Grunden på 98 m2 er vurderet til 1.190.700 kr. Det betyder at boligejer betaler en årlig ejendomsværdiskat på 0 kr og en grundskyld på 0 kr.

Et nyt offentligt vurderingssystem er under opbygning og nye vurderinger vil løbende blive offentliggjort frem mod 2024, hvor systemet ifølge den seneste plan skal stå klart. Åbenrå 27, 3. , 1124 København K er ikke af de 50.000 ejerboliger, der har fået en ny offentlig tilgængelig ejendomsvurdering.

Den offentlige ejendomsvurdering
5.350.000 kr.
Note: Den offentlige ejendomsvurdering er 29 procent højere end vores dingestimat, men statisk set i overensstemmelse med de to andre uafhængige vurderinger som vi har udvalgt på adressen.
Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler, se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1124 København K i perioden fra 1992 frem til og med fjerde kvartal 2023.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1124 København K ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (fjerde kvartal 2023) er 60.839 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 149 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 149 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Åbenrå 27, 3. , 1124 København K har et vægtet areal på 56 m². Hvis Åbenrå 27, 3. , 1124 København K er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 56 m2 x 60,839 kr/m2 = 3.406.984 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i fjerde kvartal 2023)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1124 København K
3.406.984 kr.
Note: Vurderingen er statistisk set i overensstemmelse med to andre uafhængige vurderinger og indgår derfor i dingestimat. Denne simple vurdering, der udelukkende er baseret på realkreditrådets kvadratmeterpriser er dog 17 procent lavere end vores dingestimat (4.126.000 kr). Et dingestimat, der er højere end forudsagt af realkreditrådets kvadratmeterpriser kan f.eks. skyldes at lejligheden er lidt over gennemsnittet. Den kan f.eks. være renoveret, have et lavt energiforbrug eller ligge et ekstra smukt sted. I det sidst opgjorte kvartal blev der solgt 149 Ejerlejligheder i 1124, København K. Det er så tilpas mange boligsalg at kvadratmeterprisen er velbestemt. Vurderingen antager at lejligheden er en gennemsnitsbolig ift andre lejligheder i postnummeret.
Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Åbenrå 27, 3. , 1124 København K kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Lejlighed i 1124 København K. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i første kvartal 2017 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Lejligheden på Åbenrå 27, 3. , 1124 København K er solgt tre gange siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 1. marts 2017, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 12.000.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
1. marts 2017Alm. frit salg12.000.000
18. november 2005Alm. frit salg7.850.000
1. maj 2000Alm. frit salg1.150.000

Salgsprisen for de tre sidste salg er vist med røde stjerner på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 56 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Åbenrå 27, 3. ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1124 København K (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 56 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i første kvartal 2017 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: fjerde kvartal 2023, y: 15.702.413 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Åbenrå 27, 3. , 1124 København K var i første kvartal 2017. Salgsprisen 12.000.000 kr. var 361 procent højere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 361 procent højere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.:

Estimeret pris = 56 m2 x 60,839 kr/m2 x 4.61 = 15.702.413 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i fjerde kvartal 2023) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i første kvartal 2017)

Salgsjusteret m2-pris for Ejerlejligheder i 1124 København K
15.702.413 kr.
Note: Vurderingen er 280 procent højere end vores dingestimat (4.126.000 kr) og samtidig statistisk forskellig fra de tre vurderinger, der indgår i vores dingestimat. Salgsprisen (12.000.000 kr) ved seneste salg første kvartal 2017 af typen alm. frit salg har muligvis været i den høje ende.

Udbudspriser i 1124 København K

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 1124 København K kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Åbenrå 27, 3. . Der er p.t. to lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 2 lejligheder, der p.t. er til salg i 1124 København K.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 59,782 til 68,103 kr/m2, med et gennemsnit på 63,942 kr/m2 og en median på 68,103 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Åbenrå 27, 3. , 1124 København K svarer til gennmsnits-lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 56 m2 x 68,103 kr/m2 x 0.95 = 3.623.079 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 1124 København K) x 0.95 (afslag på gns. 5 procent)

gns. m2 udbudspris for 2 Ejerlejligheder til salg i 1124 København K
3.623.079 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med de to andre uafhængige vurderinger, der er inkluderet i vores Dingestimat. Det tyder på en beliggenhed, herlighedsværdi og kvalitet af lejligheden på Åbenrå 27, 3. er på niveau med de to lejligheder, der p.t. er til salg i 1124 København K. Vurderingen er dog stadig 12 procent lavere end vores dingestimat (4.126.000 kr).