DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Hauser Plads 28C, 1. , 1127 København K


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Hauser Plads 28C, 1. . De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i bygningens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på bygningen.
  • Servitutter: Der er 20 servitutter knyttet til Hauser Plads 28C, 1. . bygningens ældste servitut stammer fra 1812 og den seneste tinglyste servitut er fra 2019. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på bygningen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Hauser Plads 28C, 1. direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Hauser Plads 28C, 1. .
thumbnail: Skråfoto fra 1932-1967 taget 51 meter fra Hauser Plads 28C, 1.

Skråfoto fra 1932-1967 taget 51 meter syd for Hauser Plads 28C, 1. . Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Ingen historiske byggesager på Hauser Plads 28C, 1. , 1127 København K

bygningen på Hauser Plads 28C, 1. , 1127 København K har ingen byggesager.

Historiske byggesager, Hauser Plads 28C, 1.

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Hauser Plads 28C, 1. , 1127 København K.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Hauser Plads 28C, 1. , 1127 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Hauser Plads 28C, 1. , 1127 København K

Dato Prioritet Type Tillægstekst
18120406 1 andenServitut Dok om vinduer som skal tilmures
19911004 10 andenServitut Dok om fundering og grundvandssænkning mv
19930129 11 andenServitut Dok om bevaringspligt mv
19931125 12 andenServitut Dok om opdeling i ejerlejligheder herunder
19950123 13 andenServitut Dok om fjernvarme mv
20051107 14 andenServitut Dok om afløbsledning mv
20051206 15 andenServitut Dok om gennemførelse af byggearbejder senest
20070329 16 andenServitut anm hæftelser
20120315 17 andenServitut
20170302 18 vedtaegter tillæg
18400413 2 andenServitut Dok om vinduer tagrender mv
20190506 20 vedtaegter 02.03.2017-1008482055
06.05.2019 22 Vedtægter tillæg til 02.03.2017-1008482055 Tillæg til vedtægt tinglyst den 2. marts 2017 med dato/løbenr. 02.03.2017-1008482055
18550326 3 andenServitut Dok om hegn, hegnsmur mv, samt vandløb
18940806 4 andenServitut Overenskomst med ejeren af matr nr 204E mv
18970322 5 andenServitut Dok om et vindue
19501101 6 andenServitut Dok om spildevandsløb, Resp lån i off midler
19690625 7 andenServitut Byplanvedtægt
19730402 8 andenServitut Dok om transformerstation/anlæg mv, Ikke til
19771124 9 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv

Tabellen viser de 20 servitutter på ejendommen Hauser Plads 28C, 1. , 1127 København K.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 08 september, 2022  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Hauser Plads 28C, 1. , 1127 København K

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Hauser Plads 28C, 1. med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Hauser Plads 28C, 1. , 1127 København K

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Hauser Plads 28C, 1. , 1127 København K her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Hauser Plads 28C, 1. , 1127 København K her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Hauser Plads 28C, 1.
Rapporten fra 2013 tildeler bygningen energimærke G
Læs mere energimærket på Hauser Plads 28C, 1. , 1127 København K her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Hauser Plads 28C, 1. , 1127 København K her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Hauser Plads 28C, 1. , 1127 København K Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Hauser Plads 28C, 1. , 1127 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Hauser Plads 28C, 1. , 1127 København K

År Plantype Beskrivelse Download
1900 Lokalplan (vedtaget) Rosenborggade Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 1 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Hauser Plads 28C, 1. Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »