DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Hausergade 36, 1. tv, 1128 København KDINGESTIMAT
Baseret på 3 (ud af 4) computerberegnede ejendomsvurderinger

2.847.000 kr

Ejendomsvurdering af lejligheden på Hausergade 36, 1. tv er meget usikker. Der er kun fire computerberegnede ejendomsvurderinger . Der er desuden meget stor variation mellem de enkelte vurderinger (se nedenfor). Tjek de enkelte individuelle vurderinger nedenfor.

Geomatic AVM
-
Mere Info 
Boliga
3.541.000
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
750.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
4.252.920
Mere Info 
Justeret RKR
41.269.910
Mere Info 
Udbudspris i postnr
-
Mere Info 

En statistisk iterativ Z-score analyse af alle fire vurderinger viser at én vurdering: salgsjusteret kvadratmeterpris er en outlier (markeret ), d.v.s en værdi der ligger så langt fra de andre vurderinger, at den ikke kan betragtes som værende repræsentativ. De resterende tre vurderinger (markeret ) er statistik set i overensstemmelse med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af lejligheden på Hausergade 36, 1. tv ligger sandsynligvis i intervallet fra 0,8 mio. kr (Den offentlige ejendomsvurdering) til 4,3 mio. kr (Realkreditrådets kvadratmeterpriser).

Du kan evt. forsøge at indhente en vurdering fra Nordea (markeret ).Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Dingestimat

    2,85 mio. kr.

    Interval: 0,75 - 4,25 mio. kr.
  • Seneste Salgspris

    18.150.000 kr.

    10. september 2010

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Hausergade 36, 1. tv, 1128 København K


Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. Læs mere her »

Geomatic AVM
ikke tilgængelig

Boliga vurderingsrapport

Boliga er Danmarks største uafhængige boligside, der igennem 15+ år har kæmpet for mere gennemsigtighed på de danske boligmarked og tilgængeliggørelse af flere typer informationer. I den forbindelse har Boliga bl.a. udviklet en vurderingrapport.

Vi viser værdien fra Boliga vurderingsrapport. Du kan finde en detaljeret vurderingsrapport med alle beregningerne her her »

Boliga vurderingsrapport
3.541.000 kr.
Note: Boligas vurdering er statistisk set i overensstemmelse med to andre uafhængige vurderinger på adressen. Vurderingen er dog 24 procent højere end vores dingestimat.

Nordea boligskøn

Nordea udregner og udstiller BoligSkøn på de fleste danske ejerboliger. Du kan opdatere Nordea boligskøn ved at skrue på forskellige håndtag for beliggenhed, stand, energiniveau og herlighedsværdi her »

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af lejligheden på Hausergade 36, 1. tv. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Hausergade 36, 1. tv. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Lejligheden.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Den offentlige ejendomsvurdering

På grund af fejl og mangler er ejendomsvurderingerne midlertidig suspenderet og den sidste vurdering fra 2011 er stadig gældende. Du kan finde ejendomsvurderinger og boligskat for Hausergade 36, 1. tv, plus anden nyttig information på boligejer.dk».

Den p.t. gældende offentlige ejendomsvurdering af lejligheden på Hausergade 36, 1. tv i København K er 750.000 kr (år 2022). Grunden på 0 m2 er vurderet til 174.200 kr. Det betyder at boligejer betaler en årlig ejendomsværdiskat på 5.250 kr og en grundskyld på 0 kr.

Et nyt offentligt vurderingssystem er under opbygning og nye vurderinger vil løbende blive offentliggjort frem mod 2024, hvor systemet ifølge den seneste plan skal stå klart. Hausergade 36, 1. tv, 1128 København K er ikke af de 50.000 ejerboliger, der har fået en ny offentlig tilgængelig ejendomsvurdering.

Den offentlige ejendomsvurdering
750.000 kr.
Note: Den offentlige ejendomsvurdering er 73 procent lavere end vores dingestimat, men statisk set i overensstemmelse med de to andre uafhængige som vi har udvalgt vurderinger på adressen.

Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1128 København K i perioden fra 1992 frem til og med andet kvartal 2022.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1128 København K ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (andet kvartal 2022) er 69.720 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 79 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 79 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Hausergade 36, 1. tv, 1128 København K har et vægtet areal på 61 m². Hvis Hausergade 36, 1. tv, 1128 København K er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 61 m2 x 69,720 kr/m2 = 4.252.920 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2022)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1128 København K
4.252.920 kr.
Note: Vurderingen er statistisk set i overensstemmelse med to andre uafhængige vurderinger og indgår derfor i dingestimat. Den simple vurdering er dog stadig 49 procent højere end vores dingestimat (2.847.000 kr). I det sidst opgjorte kvartal blev der solgt 79 Ejerlejligheder i 1128, København K. Det er så tilpas mange boligsalg at kvadratmeterprisen er velbestemt. Vurderingen antager at lejligheden er en gennemsnitsbolig ift andre lejligheder i postnummeret.

Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Hausergade 36, 1. tv, 1128 København K kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Lejlighed i 1128 København K. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i tredje kvartal 2010 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Lejligheden på Hausergade 36, 1. tv, 1128 København K er solgt en gang siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 10. september 2010, hvor boligen blev solgt ved Auktion, og med en salgspris på 18.150.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
10. september 2010Auktion18.150.000

Salgsprisen for det sidste salg er vist med en rød stjerne på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 61 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Hausergade 36, 1. tv ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1128 København K (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 61 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i tredje kvartal 2010 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: andet kvartal 2022, y: 41.269.910 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Hausergade 36, 1. tv, 1128 København K var i tredje kvartal 2010. Salgsprisen 18.150.000 kr. var 870 procent højere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 870 procent højere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.:

Estimeret pris = 61 m2 x 69,720 kr/m2 x 9.7 = 41.269.910 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2022) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i tredje kvartal 2010)

Salgsjusteret m2-pris for Ejerlejligheder i 1128 København K
41.269.910 kr.
Note: Vurderingen er 1.349 procent højere end vores dingestimat (2.847.000 kr) og samtidig statistisk forskellig fra de tre vurderinger, der indgår i vores dingestimat. Salgsprisen (18.150.000 kr) ved seneste salg tredje kvartal 2010 af typen auktion har muligvis været i den høje ende.

Udbudspriser i 1128 København K

Der er p.t. ikke lejlighed til salg i postnummeret. Vi kan derfor ikke beregne en vurdering baseret på udbudspriser.
dingeo ejendomsvurdering

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Hausergade 36, 1. tv. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk