DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Hausergade 36, 1. tv, 1128 København K


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Hausergade 36, 1. tv. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i lejlighedens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på lejligheden.
  • Servitutter: Der er elleve servitutter knyttet til Hausergade 36, 1. tv. Lejlighedens ældste servitut stammer fra 1935 og den seneste tinglyste servitut er fra 2007. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på lejligheden.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Hausergade 36, 1. tv direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Hausergade 36, 1. tv.
thumbnail: Skråfoto fra 1956 taget 37 meter fra Hausergade 36, 1. tv

Skråfoto fra 1956 taget 37 meter sydvest for Hausergade 36, 1. tv. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Ingen historiske byggesager på Hausergade 36, 1. tv, 1128 København K

Lejligheden på Hausergade 36, 1. tv, 1128 København K har ingen byggesager.

Historiske byggesager, Hausergade 36, 1. tv

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Hausergade 36, 1. tv, 1128 København K.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Hausergade 36, 1. tv, 1128 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Hausergade 36, 1. tv, 1128 København K

Dato Prioritet Type Tillægstekst
19350425 1 andenServitut Dok om facadebeklædning og dennes fjernelse
20041116 10 andenServitut Dok i h.t. Lovbektg. 911 af 14.10.2001 om bygningsfredning
20070226 11 andenServitut Dok om beskyttelse af Metroen mv.
19651104 2 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
19690625 3 andenServitut Byplanvedtægt
19840403 4 andenServitut Dok om bygningsfredning mv
19870603 5 andenServitut Dok om bevaringspligt mv
19911004 6 andenServitut Dok om fundering og grundvandssænkning mv
19930430 7 andenServitut Dok om beboelsen i tagetagen skal nedlægges
19950123 8 andenServitut Dok om fjernvarme mv
20020404 9 andenServitut Bevaringsdeklaration

Tabellen viser de 11 servitutter på ejendommen Hausergade 36, 1. tv, 1128 København K.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 28 december, 2022  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Hausergade 36, 1. tv, 1128 København K

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Hausergade 36, 1. tv med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Hausergade 36, 1. tv, 1128 København K

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Hausergade 36, 1. tv, 1128 København K her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Hausergade 36, 1. tv, 1128 København K her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Hausergade 36, 1. tv, 1128 København K her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Hausergade 36, 1. tv, 1128 København K Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Hausergade 36, 1. tv, 1128 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Hausergade 36, 1. tv, 1128 København K

År Plantype Beskrivelse Download
1900 Lokalplan (vedtaget) Rosenborggade Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 1 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Hausergade 36, 1. tv Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »