DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Sankt Gertruds Stræde 1, 3. , 1129 København KDINGESTIMAT
Baseret på 3 (ud af 3) computerberegnede ejendomsvurderinger

46.899.000 kr

Ejendomsvurdering af lejligheden på Sankt Gertruds Stræde 1, 3. er meget usikker. Der er kun tre computerberegnede ejendomsvurderinger og f.eks. ingen AVM vurdering. Der er desuden meget stor variation mellem de enkelte vurderinger (se nedenfor). Tjek de enkelte individuelle vurderinger nedenfor.

Geomatic AVM
-
Mere Info 
forel. vurd.
-
Mere Info 
Boliga
-
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
31.500.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
4.083.660
Mere Info 
Justeret RKR
105.113.513
Mere Info 
Udbudspris i postnr
-
Mere Info 

En statistisk iterativ Z-score analyse viser at alle tre vurderinger (markeret ) statistik set er i overensstemmelse med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af lejligheden på Sankt Gertruds Stræde 1, 3. ligger sandsynligvis i intervallet fra 4,1 mio. kr (Realkreditrådets kvadratmeterpriser) til 105,1 mio. kr (Salgsjusteret kvadratmeterpris).

Du kan evt. forsøge at indhente en vurdering fra Nordea (markeret ).Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Dingestimat

    46,90 mio. kr.

    Interval: 4,08 - 105,11 mio. kr.
  • Seneste Salgspris

    15.000.000 kr.

    24. marts 1997

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Sankt Gertruds Stræde 1, 3. , 1129 København K

Nedenfor gennemgås information om de tre uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Sankt Gertruds Stræde 1, 3. , der ligger til grund for vores dingestimat på 46.899.000 kr.

Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi. Læs mere om DinGeo ejendomsvurderinger her »


! Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som Danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her »

Geomatic AVM
ikke tilgængelig
! Boliga Vurderingsrapport

Boliga er Danmarks største uafhængige boligside, der igennem 15+ år har kæmpet for mere gennemsigtighed på det danske boligmarked og tilgængeliggørelse af flere typer informationer. I den forbindelse har Boliga bl.a. udviklet en vurderingrapport.

Vi viser værdien fra Boliga Vurderingsrapport. Du kan finde en detaljeret vurderingsrapport med alle beregningerne her her »

Boliga Vurderingsrapport
ikke tilgængelig
Nordea boligskøn

Nordea udregner og udstiller BoligSkøn på de fleste danske ejerboliger. Du kan opdatere Nordea boligskøn ved at skrue på forskellige håndtag for beliggenhed, stand, energiniveau og herlighedsværdi her »

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af lejligheden på Sankt Gertruds Stræde 1, 3. . {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Sankt Gertruds Stræde 1, 3. . Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Lejligheden.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Den offentlige ejendomsvurdering

På grund af fejl og mangler er ejendomsvurderingerne midlertidig suspenderet og den sidste vurdering fra 2011 er stadig gældende.

Den p.t. gældende offentlige ejendomsvurdering af lejligheden på Sankt Gertruds Stræde 1, 3. i København K er 31.500.000 kr (år 2022). Grunden på 287 m2 er vurderet til 4.405.500 kr. Det betyder at boligejer betaler en årlig ejendomsværdiskat på 0 kr og en grundskyld på 0 kr.

Et nyt offentligt vurderingssystem er under opbygning og nye vurderinger vil løbende blive offentliggjort frem mod 2024, hvor systemet ifølge den seneste plan skal stå klart. Sankt Gertruds Stræde 1, 3. , 1129 København K er ikke af de 50.000 ejerboliger, der har fået en ny offentlig tilgængelig ejendomsvurdering.

Den offentlige ejendomsvurdering
31.500.000 kr.
Note: Den offentlige ejendomsvurdering er 32 procent lavere end vores dingestimat, men statisk set i overensstemmelse med de to andre uafhængige som vi har udvalgt vurderinger på adressen.
Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler, se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1129 København K i perioden fra 1992 frem til og med andet kvartal 2023.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1129 København K ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (andet kvartal 2023) er 64.820 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 111 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 111 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Sankt Gertruds Stræde 1, 3. , 1129 København K har et vægtet areal på 63 m². Hvis Sankt Gertruds Stræde 1, 3. , 1129 København K er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 63 m2 x 64,820 kr/m2 = 4.083.660 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2023)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1129 København K
4.083.660 kr.
Note: Vurderingen er statistisk set i overensstemmelse med to andre uafhængige vurderinger og indgår derfor i dingestimat. Denne simple vurdering, der udelukkende er baseret på realkreditrådets kvadratmeterpriser er dog 91 procent lavere end vores dingestimat (46.899.000 kr). Et dingestimat, der er højere end forudsagt af realkreditrådets kvadratmeterpriser kan f.eks. skyldes at lejligheden er lidt over gennemsnittet. Den kan f.eks. være renoveret, have et lavt energiforbrug eller ligge et ekstra smukt sted. I det sidst opgjorte kvartal blev der solgt 111 Ejerlejligheder i 1129, København K. Det er så tilpas mange boligsalg at kvadratmeterprisen er velbestemt. Vurderingen antager at lejligheden er en gennemsnitsbolig ift andre lejligheder i postnummeret.
Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Sankt Gertruds Stræde 1, 3. , 1129 København K kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Lejlighed i 1129 København K. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i første kvartal 1997 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Lejligheden på Sankt Gertruds Stræde 1, 3. , 1129 København K er solgt en gang siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 24. marts 1997, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 15.000.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
24. marts 1997Alm. frit salg15.000.000

Salgsprisen for det sidste salg er vist med en rød stjerne på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 63 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Sankt Gertruds Stræde 1, 3. ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1129 København K (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 63 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i første kvartal 1997 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: andet kvartal 2023, y: 105.113.513 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Sankt Gertruds Stræde 1, 3. , 1129 København K var i første kvartal 1997. Salgsprisen 15.000.000 kr. var 2474 procent højere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 2474 procent højere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.:

Estimeret pris = 63 m2 x 64,820 kr/m2 x 25.74 = 105.113.513 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2023) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i første kvartal 1997)

Salgsjusteret m2-pris for Ejerlejligheder i 1129 København K
105.113.513 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med to andre uafhængige vurderinger. Den salgsjusterede vurdering er dog stadig 124 procent højere end vores dingestimat (46.899.000 kr). Det kan f.eks. skyldes at salgsprisen (15.000.000 kr) ved det seneste salg i første kvartal 1997 (alm. frit salg) kan have været i den høje ende - Se også hvordan den røde kurve ligger lidt over den blå kurve på Figur 2 ovenfor.

Udbudspriser i 1129 København K

Der er p.t. ikke lejlighed til salg i postnummeret. Vi kan derfor ikke beregne en vurdering baseret på udbudspriser.