DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Rosenborggade 19, kl. , 1130 København KGeomatic AVM
-
Mere Info 
Boliga
-
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
8.100.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
24.268.032
Mere Info 
Justeret RKR
8.575.955
Mere Info 
Udbudspris i postnr
24.576.000
Mere Info Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Seneste Salgspris

    6.885.000 kr.

    1. juli 2018

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Rosenborggade 19, kl. , 1130 København K

En analyse af fire forskellige og uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger indikerer en vurderingspris:

16.379.000 kr.

Værdien er et gennemsnit af fire vurderinger (markeret ). En outlier-analyse viser at alle de indhentede vurderinger stemmer overens med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af lejligheden på Rosenborggade 19, kl. ligger sandsynligvis i intervallet fra 8,1 mio. kr (Den offentlige ejendomsvurdering) til mio. kr 24,6 (Udbudspriser i postnummer).

Du kan evt. forsøge at indhente en vurdering fra Nordea (markeret ).

! Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering.

Geomatic AVM
ikke tilgængelig

Læs mere om Geomatics AVM vurderinger her »! Boliga Vurderingsrapport

Boliga vurderingrapport er et bud på hvad lejligheden på Rosenborggade 19, kl. , 1130 København K burde koste, hvis der er tale om en bolig i gennemsnitlig stand uden specielle forhold.

Boliga vurderingsrapport
ikke tilgængelig

Download Boliga gratis vurderingsrapport her »
Nordea boligskøn

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af Lejligheden på Rosenborggade 19, kl. . {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Rosenborggade 19, kl. . Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Lejligheden.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Nordea samarbejder med ejendomsmæglerkæden DanBolig omkring BoligSkøn. Værdien antager at der er tale om en gennemsnitsbolig. Du kan dog på Nordeas webside skrue på forskellige håndtag, hvis du fx har renoveret, eller din bolig ligger et ekstra smukt sted.

Slå ejendomsvurdering op direkte på Nordea her »Den Offentlige Ejendomsvurdering

Skats offentlige ejendomsvurdering af Lejligheden på Rosenborggade 19, kl. i København K er 8.100.000 kr (år 2021). Grunden på 210 m2 er vurderet til 2.929.500 kr. Baseret på den offentlige vurdering betaler ejeren en årlig ejendomsværdiskat på 0 kr og en grundskyld på 0 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering
8.100.000 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering er i princippet beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige handelspris for ejendomme af samme størrelse, alder, stand og beliggenhed i et sammenligneligt område. Den offentlige ejendomsvurdering er dog suspenderet og p.t. gælder vurderingen fra 2011, medmindre du siden har modtaget en omvurdering.

Yderligere information om SKATs ejendomsvurderinger på Rosenborggade 19, kl. kan findes på boligejer.dk » .Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark. Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1130 København K i perioden fra 1992 frem til og med andet kvartal 2021.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1130 København K ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (andet kvartal 2021) er 63.198 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 132 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 132 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Rosenborggade 19, kl. , 1130 København K har et vægtet areal på 384 m². Hvis Rosenborggade 19, kl. , 1130 København K er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 384 m2 x 63,198 kr/m2 = 24.268.032 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2021)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1130 København K
24.268.032 kr.
Boliga har en fin oversigt over Finans Danmarks opgørelser over boligsalg i Danmark her »


Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Rosenborggade 19, kl. , 1130 København K kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Lejlighed i 1130 København K. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i tredje kvartal 2018 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Lejligheden på Rosenborggade 19, kl. , 1130 København K er solgt en gang siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 1. juli 2018, hvor boligen blev solgt ved Salg i øvrigt, og med en salgspris på 6.885.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
1. juli 2018Salg i øvrigt6.885.000

Salgsprisen for det sidste salg er vist med en rød stjerne på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 384 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Rosenborggade 19, kl. ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1130 København K (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 384 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i tredje kvartal 2018 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: andet kvartal 2021, y: 8.575.955 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Rosenborggade 19, kl. , 1130 København K var i tredje kvartal 2018. Salgsprisen 6.885.000 kr. var 65 procent lavere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 65 procent lavere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.

Estimeret pris = 384 m2 x 63,198 kr/m2 x 0.35 = 8.575.955 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2021) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i tredje kvartal 2018)

Salgsjusteret m2-pris for Ejerlejligheder i 1130 København K
8.575.955 kr.

Udbudspriser i 1130 København K

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 1130 København K kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Rosenborggade 19, kl. . Der er p.t. 1 lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 1 lejligheder, der p.t. er til salg i 1130 København K.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 64,000 til 64,000 kr/m2, med et gennemsnit på 64,000 kr/m2 og en median på 64,000 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Rosenborggade 19, kl. , 1130 København K svarer til gennmsnits-lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 384 m2 x 64,000 kr/m2 = 24.576.000 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 1130 København K)

gns. m2 udbudspris for 1 Ejerlejligheder til salg i 1130 København K
24.576.000 kr.
dingeo ejendomsvurdering

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Rosenborggade 19, kl. . Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk