DinGeo — i hele Danmark

Boligskat
Rosenborggade 2, 4. tv, 1130 København K

2022
Ejendomsværdiskat
0
Mere Info 
2022
Grundskyld
332.108
Mere Info 
2022
Boligskat 2022
332.108
Mere Info 
2024
Boligskat 2024
-
Mere Info 
2024
Skatterabat
-
Mere Info 
2011-
Kompensation
-
Mere Info 


Nuværende boligskatter på Rosenborggade 2, 4. tv

I 2022 betalte boligejer på Rosenborggade 2, 4. tv en samlet boligskat på 332.108 kr. Det vil sige en månedlig udgift på 27.676 kr/måned. Lejlighedens boligskat er sammensat af: (i) ejendomsværdiskat til staten og (ii) grundskyld til kommunen. Ejendomsværdiskatten er baseret på den gældende offentlige ejendomsvurdering på 34.000.000 kr. Grundskylden er baseret på den offentlige vurdering af grundens værdi 9.959.700 kr.

Ejendomsværdiskat: 0 kr.

Den nuværende ejendomsværdiskat 0 kr. er i princippet baseret på lejlighedens offentlige ejendomsvurdering, der lyder 34.000.000 kr. (2022-vurdering). Som udgangspunkt udgør ejendomsværdiskatten 0.92 % af de første 3.040.000 kr af boligens pris, og 3 % af resten.

Forventet ejendomsværdiskat: 0.92 % x 3.040.000 + 3 % x (34.000.000 - 3.040.000) kr = 956.768 kr.

Heldigvis slipper lejlighedsejeren billigere end ovenstående beregninger, takket være skattestoppet fra 2002. I praksis er ejendomsværdiskatten nemlig afkoblet fra de gældende ejendomsvurderinger - Skattestoppet fra 2002 betyder at ejendomsværdiskat normalt er baseret på den laveste af følgende vurderinger (i) Ejendomsværdien fra 2011; (ii) Ejendomsvurderingen fra 2001 + 5 %; (iii) Ejendomsvurderingen fra 2002. Ejendomsværdiskat kan desuden afhænge både af købsdato, samt om boligejer har nået pensionsalderen. Det fremgår af boligejers årsopgørelse, hvordan ejendomsværdiskatten på Rosenborggade 2, 4. tv (0 kr) er beregnet.

Mere info: De indviklede beregninger, der ligger bag ejendomsværdiskatten er beskrevet af Skatteministeriet her »

Grundskyld: 332.108 kr

Den nuværende grundskyld 332.108 kr er baseret på den offentligt estimerede værdi af lejlighedens 496 kvadratmeter store grund: 9.959.700 kr. (2022-vurdering) og grundskyldspromillen i København Kommune, der er 34.0 promille (2022).

Forventet grundskyld: 34.0‰ x 9.959.700 kr = 338.629 kr.
Den nuværende grundskyld er heldigvis lavere end forudsagt af ovenstående beregning. Den "lave" grundskyld er en konsekvens af skattestoppet fra 2002. I modsætning til skattestop på ejendomsværdiskat er der dog ikke et absolut skattestop på grundskylden, idet denne må stige med op til 7 procent om året. Det betyder at boligejer kan forvente en årlig 7 procent vækst i grundskyld indtil 2024, eller indtil værdien 338.629 kr. rammes.

Bemærk: Grundskyldspromillen i København er er de maksimale 34.0 ‰. Det positive aspekt ved den maksimale grundskyldspromille er at kommunen hermed allerede har ramt maksimum og derfor ikke har mulighed for at forhøje grundskylden yderligere fremdadrettet. Læs mere om København Kommune her »

Samlet boligskat: 332.108 kr

Den samlede boligskat 332.108 kr. på Rosenborggade 2, 4. tv er summen af ejendomsværdiskat (0 kr) og grundskyld (332.108 kr.). Lejlighedens ejer har derfor en månedlig boligskatudgift på 27.676 kr/måned.

Boligskatten vil sandsynligvis vokse frem mod 2024 på grund af stigende grundskyld (se grundskyld ovenfor). Med en årlig stigning på 7 procent i grundskyld vil boligskatten være 338.629 kr i 2022 og 338.629 kr i 2023.


Fremtidige boligskatter på Rosenborggade 2, 4. tv


De historiske ejendomsvurderinger indikerer, at Skats offentlige vurderinger måske har været lidt for høje for lejligheden på Rosenborggade 2, 4. tv. Med den kommende boligskattereform i 2024 forventes der mere retvisende offentlige ejendomsvurderinger og en lavere boligskat og måske endda kompensation for for meget betalt skat i perioden 2011-2020.

Historiske ejendomsvurderinger på Rosenborggade 2, 4. tv

Skats historiske ejendomsvurderinger af lejligheden på Rosenborggade 2, 4. tv (gule søjler i graf nedenfor) er højere end vores vurderinger (blå søjler) i årene 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 og 2022. Det tyder på, at den offentlige ejendomsvurdering har været for høj, og boligejer derfor måske har betalt en uretfærdig høj boligskat. Hvis korrekt, så er boligejer berettiget til kompensation.Figurbeskrivelse: For at vurdere Skats 2011-2020 ejendomsvurderinger af lejligheden på Rosenborggade 2, 4. tv har vi udregnet historiske ejendomsvurderinger baseret på RKR's kvartalsvise boligstatistik (den blå stiplede kurve). De blå søjler er et årsgennemsnit af kvartalsværdierne. De gule søjler er Skats offentlige ejendomsvurderinger.

Datakilder: Den offentlige ejendomsvurdering, DinGeos vurderinger og RKR's kvartalsvise boligstatistik på Rosenborggade 2, 4. tv er beskrevet udførligt under Ejendomsvurderinger på Rosenborggade 2, 4. tv ».

Frem mod 2024 er der skattestop på ejendomsværdiskatten og stigningsbegrænsning på grundskylden. Hvis boligskatten stiger med 2024-boligskattereformen får boligejeren en skatterabat svarende til stigningen, således at alle er sikret ikke at stige i boligskat fra 2023 til 2024. Det betyder med andre ord, at den maksimale boligskat for 2024 på Rosenborggade 2, 4. tv er 338.629 kr, svarende til lejlighedens samlede boligskat for 2023.


Ansvarsfraskrivelse: De nævnte beløb ifm 2024-boligskattereform repræsenterer kvalificerede gæt baseret på offentlig tilgængelige geodata; bl.a. Boligskatteberegneren. Skats endelige beregninger er først tilgængelige i 2024 og kan i princippet være væsentlig anderledes. Dingeo.dk ApS fraskriver sig al ansvar i den forbindelse.


dingeo ejendomsvurdering

Boligskat

Boligskat udgør en væsentlig udgift for de fleste boligejere. Ændringer i boligskatten påvirker boligprisudviklingen - Både boligejere og boligkøbere gør derfor klogt i at orientere sig ift. boligskat. Fra 2024 omlægges de danske boligskatter.

På denne side kan du se de nuværende boligskatter for lejligheden på Rosenborggade 2, 4. tv, samt vurderinger af den nye 2024 ejendomsvurderinger og boligskatteregler.

Læs mere her »