DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Rosenborggade 15, 1130 København K


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Rosenborggade 15. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i bygning til kontor, handel og lagers fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på bygning til kontor, handel og lager.
  • Servitutter: Der er elleve servitutter knyttet til Rosenborggade 15. Bygning til kontor, handel og lagers ældste servitut stammer fra 1943 og den seneste tinglyste servitut er fra 2013. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på bygning til kontor, handel og lager.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Rosenborggade 15 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Rosenborggade 15.


thumbnail: Skråfoto fra 1934 taget 38 meter fra Rosenborggade 15

Skråfoto fra 1934 taget 38 meter sydøst for Rosenborggade 15. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.Ingen historiske byggesager på Rosenborggade 15, 1130 København K

Bygning til kontor, handel og lager på Rosenborggade 15, 1130 København K har ingen byggesager.

Historiske byggesager, Rosenborggade 15

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Rosenborggade 15, 1130 København K.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »Servitutter på Rosenborggade 15, 1130 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Rosenborggade 15, 1130 København K

Dato Prioritet Type Tillægstekst
19430713 1 andenServitut Dok om tilmuring af vindue
20071008 10 andenServitut Dok om statslig overtagelsespligt
20130319 13 salgsOgPantsaetningsforbud
19611207 2 andenServitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv
19670412 3 andenServitut Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
19670412 4 andenServitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv
19670412 5 andenServitut Dok om spildevandsløb, Om resp se akt
19700121 6 andenServitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv
19911004 7 andenServitut Dok om fundering og grundvandssænkning mv
19950123 8 andenServitut Dok om fjernvarme mv
20070921 9 andenServitut Fredningsbeslutning

Tabellen viser de 11 servitutter på ejendommen Rosenborggade 15, 1130 København K.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 03 september, 2023  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver MitId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »Officielle attester og rapporter på Rosenborggade 15, 1130 København K

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Rosenborggade 15 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Rosenborggade 15, 1130 København K

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Rosenborggade 15, 1130 København K her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Rosenborggade 15, 1130 København K her »

Hent BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis men der kræves MitID login

Læs mere om hæftelser Rosenborggade 15, 1130 København K her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Rosenborggade 15, 1130 København K Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dkLokal- og kommuneplaner gældende for Rosenborggade 15, 1130 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Rosenborggade 15, 1130 København K

År Plantype Beskrivelse Download
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 0 lokalplaner og 2 kommuneplaner, der gælder for Rosenborggade 15 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »