DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Rosenborggade 15, 1130 København KRKR-pris i kommune
595.150.464
Mere Info 
Udbudspris i postnr
-
Mere Info 
Køberrapport
Gratis
Hent her 

Bygning til kontor, handel og lager på Rosenborggade 15, 1130 København K er ifølge BBR en lejebolig udlejet af EJENDOMSSELSKABET ROSENBORGGADE 15. En lejebolig friholder dig fra en masse usikkerhed og risici og vedligehold. Dog har du ikke samme frihed til selv at lave forbedringer og du kan ikke på samme måde spare op i boligen. Skats ejendomsvurdering af den samlede ejendom var i 2022 ved den seneste vurdering: 113.000.000 kr.

Nedenstående beregninger kan du bruge til at vurdere alternativet til en lejebolig i form af en ejerbolig. Mange huslejer er reguleret, så de ikke kan stige uforholdsmæssigt meget. Nyopførte lejeboliger og nyistandsatte lejligheder vil dog oftest være fastsat ud fra markedsvilkår.

Du kan læse mere om lejeboliger her: Link til lejebolig-temaside.Computerberegnede ejendomsvurderinger
Rosenborggade 15, 1130 København K

Nedenfor gennemgås information om de tre uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af bygning til kontor, handel og lager på Rosenborggade 15, der ligger til grund for vores dingestimat på 293.324.000 kr.

Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi. Læs mere om DinGeo ejendomsvurderinger her »

Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler, se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Parcel-/rækkehuse i København Kommune i perioden fra 1992 frem til og med andet kvartal 2023.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Parcel-/rækkehuse i København Kommune ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (andet kvartal 2023) er 46.272 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 167 frie handler af Parcel-/rækkehuse. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 167 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Bygning til kontor, handel og lager på Rosenborggade 15, 1130 København K har et vægtet areal på 12862 m². Hvis Rosenborggade 15, 1130 København K er en gennemsnitlig bolig i kommunen vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 12862 m2 x 46,272 kr/m2 = 595.150.464 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2023)

Realkreditrådets m2-priser for Parcel-/rækkehuse i København Kommune
595.150.464 kr.
Udbudspriser i 1130 København K

Der er p.t. ikke bygningen til kontor, handel og lager til salg i postnummeret. Vi kan derfor ikke beregne en vurdering baseret på udbudspriser.