DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter — Købmagergade 22, st. tv, 1150 København K


Her finder du vigtige officielle dokumenter for Købmagergade 22, st. tv, 1150 København K, inklusiv byggesager, lokal -og kommuneplaner, servitutter, BBR meddelelse og jordforureningsattest.

Byggesager på Købmagergade 22, st. tv, 1150 København K

Ved nybyg, tilbygning, ombygning og renovering, skal der typisk oprettes en byggesag hos kommunen. Byggesagerne giver et godt indblik i ejendommens historie.

Vi kunne desværre ikke finde byggesager på Købmagergade 22, st. tv, 1150 København K.

For at få mere information om byggesager på Købmagergade 22, st. tv, 1150 København K kan du kontakte København Kommune direkte. Du kan se kontaktinformationen om byggesager hos København Kommune her ».

byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder: Weblager.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Købmagergade 22, st. tv, 1150 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

På Købmagergade 22, st. tv, 1150 København K er der 4 lokalplaner og 3 kommuneplaner.

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »
byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

År Plantype Beskrivelse Download
1910 Lokalplan (vedtaget) Pilestræde Download PDF
1910 Lokalplan (vedtaget) Købmagergade Download PDF
2006 Lokalplan (vedtaget) Sværtegade/Pilestræde Download PDF
1910 Lokalplan (vedtaget) Strøget Download PDF
2015 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2015 Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Officielle attester på Købmagergade 22, st. tv, 1150 København K

Jordforureningsattest

Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal

Download Jordforureningsattest

Du kan finde mere information om Jordforurening på Købmagergade 22, st. tv, 1150 København K her »


BBR Meddelelse

Download en officiel BBR-Meddelelse med de centrale oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret som København Kommune har registreret på Købmagergade 22, st. tv, 1150 København K.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mere information om BBR oplysninger på Købmagergade 22, st. tv, 1150 København K her »


Officielle dokumenter på DinGeo

Officielle Attester:

Dokumenterne hentes direkte fra de ansvarlige myndigheder og kan downloades og printes.
Læs mere om BBR oplysninger her »
Læs mere om Jordforurening her »

Datakilder:
Miljøportal og OIS

Servitutter på Købmagergade 22, st. tv, 1150 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er 45 servitutter på ejendommen Købmagergade 22, st. tv, 1150 København K:

I tabellen nedenfor kan du se de enkelte servitutter med tinglysningsdata, prioritet, type og en kort beskrivelse(tillægtekst).

Servitut dokumenterne er desværre ikke tilgængelige på nettet. Du skal derfor kontakte tinglysningen hvis du ønsker videre information om servittuternes indhold - Læs her »

Servitutter på ejendom kan ses på DinGeo

Mere info om Servitutter:

Læs mere om Servitutter her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Dato Prioritet Type Tillægstekst
28.11.1853 1 Servitut Dok om et vindue i gavlen mv (42/237)
01.05.1922 10 Servitut Dok om et cykleskur (94/339)
30.04.1923 11 Servitut Dok om nogle rum (96/24)
07.05.1923 12 Servitut Dok om et glastag, Indeholder økonomiske forpligtelser, se akt, (96/29)
24.12.1923 13 Servitut Dok om et cykleskur (96/348)
19.03.1929 14 Servitut Dok om nogle lysåbninger i brandgavlen
29.07.1932 15 Servitut Dok om vinduesåbninger i gavlen mv
08.02.1935 16 Servitut Dok om lysåbninger i brandgavlen Akt 1_H-I_430
04.06.1935 17 Servitut Dok om monierglas i brandgavl mv
04.09.1946 18 Servitut Dok om fælles tagvandsafledning mv, Resp lån i off midler
06.11.1950 19 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
13.10.1856 2 Servitut Dok om et vindue i gavlen mv (44/246)
09.12.1955 20 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
04.09.1957 21 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT: 1_H-I_430
21.07.1961 22 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv Akt 1_H-I_430
31.10.1961 23 Servitut Dok om transformerstation/anlæg mv, Ikke til hinder for prioritering
17.04.1962 24 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv Akt 1_H-I_430
03.06.1966 25 Servitut Lejekontrakt med Firma Reimert Kehlet
11.01.1968 26 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
10.07.1969 27 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
21.01.1974 28 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
01.07.1974 29 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
16.07.1866 3 Servitut Fjernelsesdeklaration, samt om vinduer mv (50/97)
04.06.1985 30 Servitut Dok om transformerstation/anlæg mv, Ikke til hinder for prioritering AKT: 1_H-I_430
05.11.1990 31 Servitut Lokalplan nr. 164
04.10.1991 32 Servitut Dok om fundering og grundvandssænkning mv
23.01.1995 33 Servitut Dok om fjernvarme/anlæg mv
13.12.2001 34 Servitut Dok om brugsret til 2 parkeringspladser AKT: 1_H-I_430
16.01.2002 35 Servitut Lejekontrakt med French Connection Ltd. Uopsigelig til 17/9 2011. Ikke til hinder for prioritering
26.04.2006 36 Servitut Byrde. Tillæg til dokument om elforsyning/transformeranlæg nu: Københavns Energi Holding A/S. AKT. P-625 I.afd. Påtaleberettiget er DONG Energy, cvr.nr. 20214414. Tillægstekst OBS - Lyst under dato/løbenummer 26.04.2006-63647-01, 26.04.2006-63647-01-S0001 o
01.11.2011 37 Servitut Deklaration om flugtveje
29.05.2012 38 Servitut Deklaration vedrørende affaldshåndtering
25.06.2012 39 Servitut Deklaration vedrørende driftsudgifter
15.11.1886 4 Servitut Dok om vinduer mv (63/94)
04.09.2012 40 Salgs og/eller pantsætningsforbud Der tinglyses pantsætningsforbud på ejendommen med det herefter angivne indhold:
13.02.2014 41 Salgs og/eller pantsætningsforbud N/A
15.08.2014 42 Servitut Færdselsret
20.01.2015 43 Servitut Servitut vedrørende helårsbeboelse
10.06.2016 44 Servitut DEKLARATION om Helårsbeboelse
31.08.2016 45 Servitut DEKLARATION om Helårsbeboelse
28.03.1887 5 Servitut Dok om bestemmelser om en indgang og det bebyggede areal (63/243)
23.05.1898 6 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv, (70/229)
31.10.1904 7 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv, (76/4)
05.12.1910 8 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv, (81/359)
16.10.1916 9 Servitut Dok om et kælderrum (87/11)