DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter — Købmagergade 43, 2. null, 1150 København K


Her finder du vigtige officielle dokumenter for Købmagergade 43, 2. null, 1150 København K, inklusiv byggesager, lokal -og kommuneplaner, servitutter, BBR meddelelse og jordforureningsattest.

Byggesager på Købmagergade 43, 2. null, 1150 København K

Ved nybyg, tilbygning, ombygning og renovering, skal der typisk oprettes en byggesag hos kommunen. Byggesagerne giver et godt indblik i ejendommens historie.

Vi kunne desværre ikke finde byggesager på Købmagergade 43, 2. null, 1150 København K.

For at få mere information om byggesager på Købmagergade 43, 2. null, 1150 København K kan du kontakte København Kommune direkte. Du kan se kontaktinformationen om byggesager hos København Kommune her ».

byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder: Weblager.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Købmagergade 43, 2. null, 1150 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

På Købmagergade 43, 2. null, 1150 København K er der 9 lokalplaner og 3 kommuneplaner.

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »
byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

År Plantype Beskrivelse Download
1910 Lokalplan (vedtaget) Store Kannikestræde Download PDF
1910 Lokalplan (vedtaget) Pilestræde Download PDF
1900 Lokalplan (vedtaget) Universitetskarreerne Download PDF
1910 Lokalplan (vedtaget) Købmagergade Download PDF
1910 Lokalplan (vedtaget) Krystalgade Download PDF
1910 Lokalplan (vedtaget) Kejsergade II Download PDF
1910 Lokalplan (vedtaget) Gråbrødretorv Download PDF
1910 Lokalplan (vedtaget) Gråbrødrestræde Download PDF
1910 Lokalplan (vedtaget) Løvstræde Download PDF
2015 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2015 Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Officielle attester på Købmagergade 43, 2. null, 1150 København K

Jordforureningsattest

Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal

Download Jordforureningsattest

Du kan finde mere information om Jordforurening på Købmagergade 43, 2. null, 1150 København K her »


BBR Meddelelse

Download en officiel BBR-Meddelelse med de centrale oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret som København Kommune har registreret på Købmagergade 43, 2. null, 1150 København K.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mere information om BBR oplysninger på Købmagergade 43, 2. null, 1150 København K her »


Officielle dokumenter på DinGeo

Officielle Attester:

Dokumenterne hentes direkte fra de ansvarlige myndigheder og kan downloades og printes.
Læs mere om BBR oplysninger her »
Læs mere om Jordforurening her »

Datakilder:
Miljøportal og OIS

Servitutter på Købmagergade 43, 2. null, 1150 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er 17 servitutter på ejendommen Købmagergade 43, 2. null, 1150 København K:

I tabellen nedenfor kan du se de enkelte servitutter med tinglysningsdata, prioritet, type og en kort beskrivelse(tillægtekst).

Servitut dokumenterne er desværre ikke tilgængelige på nettet. Du skal derfor kontakte tinglysningen hvis du ønsker videre information om servittuternes indhold - Læs her »

Servitutter på ejendom kan ses på DinGeo

Mere info om Servitutter:

Læs mere om Servitutter her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Dato Prioritet Type Tillægstekst
09.03.1891 1 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv, 66/172
04.10.1991 10 Servitut Dok om fundering og grundvandssænkning mv
23.01.1995 11 Servitut Dok om fjernvarme mv
20.10.1995 12 Servitut Tillæg til vedtægter akt B-27-I (701816)
29.05.2000 13 Vedtægter Tillæg til vedtægter
24.08.2000 14 Servitut Lokalplan nr 316
07.12.2005 15 Servitut Vedtægter for ejerforening, tillæg Tillige lyst pantstiftende
06.12.2006 16 Vedtægter Anmærkning hæftelser Tillægstekst Vedtægter for ejerforeningen, tillæg
21.06.2007 17 Servitut Tillæg til dokument lyst 26.04.2006 om elforsyning/transformeranlæg nu: Københavns Energi Holding A/S (KE Drift A/S). AKT P-625 I. afd. Tillægstekst Påtaleberettiget er KE Transmission, cvr.nr. 25502043 og DONG Energy, cvr.nr. 20214414.
30.04.1917 2 Servitut Dok om cykelskur mv
30.01.1943 3 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
17.05.1967 4 Servitut Dok om transformatoranlæg, Ikke til hinder for prioritering
16.01.1969 5 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
21.08.1969 6 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
19.10.1977 7 Vedtægter Vedtægter for ejerforening, Ikke til hinder for prioritering
16.11.1979 8 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
05.11.1990 9 Servitut Lokalplan nr. 164