DinGeo — i hele Danmark

Købmagergade 52A, 4. , 1150 København K

Bygningen på Købmagergade 52A, 4. i København K er opført i 1642 og indeholder et værelse og fordelt på 169 m2.

Ejendommen ligger i Københavns Kommune og tilhører skoledistriktet Sølvgades Skole. De nærmeste naboer er typisk yngre byboere med lange videregående uddannelser og høje indkomster, der bor i lejligheder under 115 m² i ældre etageejendomme. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 1.34 procent i området.

Luftfoto af Købmagergade 52A, 4. , 1150 København K fra foråret 2019. Matriklen er markeret med den grønne polygon og adressens koordinater (55.6813°N, 12.5758°E) er den lille grønne cirkel.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Købmagergade 52A, 4. , 1150 København K

Radon

Købmagergade 52A, 4. , 1150 København K er en lejlighed og dermed langt mindre udsat for radonforurening end enfamiliehuse i samme område. Radonrisikoen er derfor medium.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Købmagergade 52A, 4. , 1150 København K ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

Geologi

Det geologiske underlag på Købmagergade 52A, 4. , 1150 København K er Marint sand og ler (Se Geologi og Geoteknik), der ikke øger risikoen for Radon.

!Byggeår

Ejendommen Købmagergade 52A, 4. , 1150 København K er opført i 1642 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis ikke radonsikret mod undergrunden (først med bygningsreglementet i 1998 blev der stillet krav om, at nybyggeri skal radonsikres).

Bygningen
Købmagergade 52A, 4. , 1150 København K er en lejlighed. Lejligheder i etageejendomme har et gennemsnitligt radonniveau på ca. 25 procent af niveauet i enfamiliehuse i området.
Radon i danske boliger
Der er middelhøj risiko for Radon på Købmagergade 52A, 4. , 1150 København K.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS


Risiko for asbest, tungmetaller og PCB i indeklimaet

Risiko for sundhedsskadelige stoffer i bygning
Købmagergade 52A, 4.

Asbest PCB TM
Facade