DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Valkendorfsgade 13, st. , 1151 København K


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Valkendorfsgade 13, st. . De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i lejlighedens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på lejligheden.
  • Servitutter: Der er elleve servitutter knyttet til Valkendorfsgade 13, st. . Lejlighedens ældste servitut stammer fra 1845 og den seneste tinglyste servitut er fra 2022. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på lejligheden.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Valkendorfsgade 13, st. direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Valkendorfsgade 13, st. .


thumbnail: Skråfoto fra 1928-1933 taget 30 meter fra Valkendorfsgade 13, st.

Skråfoto fra 1928-1933 taget 30 meter nordvest for Valkendorfsgade 13, st. . Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.Ingen historiske byggesager på Valkendorfsgade 13, st. , 1151 København K

Lejligheden på Valkendorfsgade 13, st. , 1151 København K har ingen byggesager.

Historiske byggesager, Valkendorfsgade 13, st.

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Valkendorfsgade 13, st. , 1151 København K.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »Servitutter på Valkendorfsgade 13, st. , 1151 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Valkendorfsgade 13, st. , 1151 København K

Dato Prioritet Type Tillægstekst
18450908 1 andenServitut 2 deklarationer om ikke-hævd på 2 vinduer i
19950123 10 andenServitut Dok om fjernvarme mv
20220422 16 andenServitut
19420307 2 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
19431222 3 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
19480315 4 andenServitut Fjernelsesdeklaration, Ikke til hinder for
19560619 5 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
19620706 6 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
19620824 7 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv,
19911004 8 andenServitut Dok om fundering og grundvandssænkning mv
19911213 9 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv

Tabellen viser de 11 servitutter på ejendommen Valkendorfsgade 13, st. , 1151 København K.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 11 oktober, 2023  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver MitId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »Officielle attester og rapporter på Valkendorfsgade 13, st. , 1151 København K

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Valkendorfsgade 13, st. med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Valkendorfsgade 13, st. , 1151 København K

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Valkendorfsgade 13, st. , 1151 København K her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Valkendorfsgade 13, st. , 1151 København K her »

Hent BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Valkendorfsgade 13, st.
Rapporten fra 2016 tildeler bygningen energimærke D
Læs mere energimærket på Valkendorfsgade 13, st. , 1151 København K her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis men der kræves MitID login

Læs mere om hæftelser Valkendorfsgade 13, st. , 1151 København K her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Valkendorfsgade 13, st. , 1151 København K Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dkLokal- og kommuneplaner gældende for Valkendorfsgade 13, st. , 1151 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Valkendorfsgade 13, st. , 1151 København K

År Plantype Beskrivelse Download
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 0 lokalplaner og 2 kommuneplaner, der gælder for Valkendorfsgade 13, st. Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »