DinGeo — i hele Danmark

Boligskat
Valkendorfsgade 17, 1151 København K

2022
Ejendomsværdiskat
21.829
Mere Info 
2022
Grundskyld
0
Mere Info 
2022
Boligskat 2022
21.829
Mere Info 
11-20
Kompensation
~ 633.000
Mere Info 
2024
Ejendomsværdiskat
101.352
Mere Info 
2024
Grundskyld
31.832
Mere Info 
2024
Boligskat 2024
133.184
Mere Info 
2024 -
Skatterabat
111.355
Mere Info 


Historiske boligskatter
Se historiske vurderinger for Valkendorfsgade 17. Har boligejer krav på penge tilbage i boligskat?

De historiske ejendomsvurderinger på Valkendorfsgade 17 (se graf nedenfor) indikerer, at Skats offentlige vurderinger måske har været lidt for høje for rækkehuset på Valkendorfsgade 17. Med den kommende boligskattereform i 2024 forventes der mere retvisende offentlige ejendomsvurderinger og en lavere boligskat og måske endda kompensation for for meget betalt skat i perioden 2011-2022.

Historiske ejendomsvurderinger på Valkendorfsgade 17

Skats historiske ejendomsvurderinger af rækkehuset på Valkendorfsgade 17 (gule søjler i graf nedenfor) er højere end vores vurderinger (blå søjler) i alle årene fra 2011. Det indikerer, at den offentlige ejendomsvurdering har været for høj, og boligejer derfor har betalt en uretfærdig høj boligskat. Der er gode muligheder for at boligejer er berettiget til kompensation.Figurbeskrivelse: For at vurdere Skats 2011-2022 ejendomsvurderinger af rækkehuset på Valkendorfsgade 17 har vi udregnet historiske ejendomsvurderinger ved at ekstrapolere udbudsprisen (13.500.000 kr) tilbage i tid ved hjælp af RKR's kvartalsvise boligstatistik (den blå stiplede kurve). De blå søjler er et årsgennemsnit af kvartalsværdierne. De gule søjler er Skats offentlige ejendomsvurderinger.

Datakilder: Den offentlige ejendomsvurdering, DinGeos vurderinger og RKR's kvartalsvise boligstatistik på Valkendorfsgade 17 er beskrevet udførligt under Ejendomsvurderinger på Valkendorfsgade 17 ».Kompensation for boligskat af for høj vurdering 2011-2020.

Boligejere, som i perioden 2011-2020 har betalt for høje boligskatter på grund af fejl i ejendomsvurderinger, vil blive kompenseret. Ifølge Skatteministeriet skal omkring 530.000 ejendomsejere have tilbagebetalt et samlet beløb på 13,5 mia. kr. (baseret på 2023-niveau). Primært vil det berøre ejere af enfamiliehuse uden for de større byområder samt ejere af sommerhuse.

De offentlige ejendomsvurderinger af rækkehuset på Valkendorfsgade 17 i København K (se grafen ovenfor) er højere end DinGeos historiske ejendomsvurderinger for årene 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 og 2022. I disse år har Skats ejendomsvurderinger altså været i den høje ende, og der er sandsynligvis betalt for høje boligskatter.

Hvis vi antager, at vores historiske ejendomsvurderinger (blå søjler i grafen ovenfor) er korrekte, så har boligejer, i følge vores beregninger, krav på en kompensation, inklusiv renter, på cirka 633.000 kr. for perioden 2011-2020. Vi understreger, at ejendomsvurderinger ikke er en eksakt videnskab, så kompensationsestimatet skal tages med alle mulige forbehold.

Forventet udbetaling af kompensationen vil ske cirka fem måneder efter, at en boligejer har modtaget et klagefristbrev. Som situationen er i efteråret 2023, har de fleste danske boligejere endnu ikke modtaget dette brev.
Nuværende boligskatter på Valkendorfsgade 17

I 2022 betalte boligejer på Valkendorfsgade 17 en samlet boligskat på 21.829 kr. Det vil sige en månedlig udgift på 1.819 kr/måned. Rækkehusets boligskat er sammensat af: (i) ejendomsværdiskat til staten og (ii) grundskyld til kommunen. Ejendomsværdiskatten er baseret på den gældende offentlige ejendomsvurdering på 12.200.000 kr. Grundskylden er baseret på den offentlige vurdering af grundens værdi 812.000 kr.

Ejendomsværdiskat (2022): 21.829 kr.

Den nuværende ejendomsværdiskat 21.829 kr. er i princippet baseret på rækkehusets offentlige ejendomsvurdering, der lyder 12.200.000 kr. (2022-vurdering). Som udgangspunkt udgør ejendomsværdiskatten 0.92 % af de første 3.040.000 kr af boligens pris, og 3 % af resten.

Forventet ejendomsværdiskat: 0.92 % x 3.040.000 + 3 % x (12.200.000 - 3.040.000) kr = 302.768 kr.

Heldigvis slipper rækkehussejeren billigere end ovenstående beregninger, takket være skattestoppet fra 2002. I praksis er ejendomsværdiskatten nemlig afkoblet fra de gældende ejendomsvurderinger - Skattestoppet fra 2002 betyder at ejendomsværdiskat normalt er baseret på den laveste af følgende vurderinger (i) Ejendomsværdien fra 2011; (ii) Ejendomsvurderingen fra 2001 + 5 %; (iii) Ejendomsvurderingen fra 2002. Ejendomsværdiskat kan desuden afhænge både af købsdato, samt om boligejer har nået pensionsalderen. Det fremgår af boligejers årsopgørelse, hvordan ejendomsværdiskatten på Valkendorfsgade 17 (21.829 kr) er beregnet.

Mere info: De indviklede beregninger, der ligger bag ejendomsværdiskatten er beskrevet af Skatteministeriet her »

Grundskyld (2022): 0 kr

Den nuværende grundskyld 0 kr er baseret på den offentligt estimerede værdi af rækkehusets 53 kvadratmeter store grund: 812.000 kr. (2022-vurdering) og grundskyldspromillen i København Kommune, der er 34.0 promille (2022).

Forventet grundskyld: 34.0‰ x 812.000 kr = 27.608 kr.
Den nuværende grundskyld er heldigvis lavere end forudsagt af ovenstående beregning. Den "lave" grundskyld er en konsekvens af skattestoppet fra 2002. I modsætning til skattestop på ejendomsværdiskat er der dog ikke et absolut skattestop på grundskylden, idet denne må stige med op til 7 procent om året. Det betyder at boligejer kan forvente en årlig 7 procent vækst i grundskyld indtil 2024, eller indtil værdien 27.608 kr. rammes.

Bemærk: Grundskyldspromillen i København er er de maksimale 34.0 ‰. Det positive aspekt ved den maksimale grundskyldspromille er at kommunen hermed allerede har ramt maksimum og derfor ikke har mulighed for at forhøje grundskylden yderligere fremdadrettet. Læs mere om København Kommune her »

Samlet boligskat (2022): 21.829 kr

Den samlede boligskat 21.829 kr. på Valkendorfsgade 17 er summen af ejendomsværdiskat (21.829 kr) og grundskyld (0 kr.). Rækkehusets ejer har derfor en månedlig boligskatudgift på 1.819 kr/måned.

Boligskatten vil sandsynligvis vokse frem mod 2024 på grund af stigende grundskyld (se grundskyld ovenfor). Med en årlig stigning på 7 procent i grundskyld vil boligskatten være 21.829 kr i 2022 og 21.829 kr i 2023.
Fremtidige boligskatter
Se, hvad boligskattereformen i 2024 betyder for Valkendorfsgade 17


I 2024 sker der en kæmpe omvæltning af danskernes boligskat. Et afgørende element i boligskattereformen er de nye offentlige ejendomsvurderinger for 2022, der desværre er blevet forsinkede og nu først forventes at være klar i 2025. Derfor vil boligskat i 2024 blive beregnet ud fra de nye foreløbige vurderinger. Vurderingsstyrelsens foreløbige vurdering for 2022 af rækkehuset på Valkendorfsgade 17 er 16.360.000 kr. Læs mere på DinGeo's vurderingsoversigt for Valkendorfsgade 17 her ».

Der er dog en del spidsfindigheder omkring ændringerne af boligskat i 2024:

  • Den nye boligskat tager højde for et såkaldt forsigtighedsprincip, hvilket betyder at boligskat vil blive beregnet af den foreløbige vurdering (16.360.000 kr.) fratrukket 20 %.
  • Hvis boligskatten stiger med 2024-boligskattereformen får boligejeren en skatterabat svarende til stigningen, så alle er sikret ikke at stige i boligskat fra 2023 til 2024. Skatterabatten sikrer, at boligejere ved overgangen til det nye system ikke betaler mere i boligskat end med de nuværende regler for 2024. Skatterabatten bortfalder dog for nye ejere af boligen.
  • Frem mod 2024 er der skattestop på ejendomsværdiskatten og stigningsbegrænsning på grundskylden. Det betyder med andre ord, at den maksimale boligskat for 2024 på Valkendorfsgade 17 er 21.829 kr, svarende til rækkehusets samlede boligskat for 2023.

Når din endelige ejendomsvurdering er klar, vil boligskatten blive genberegnet og efterreguleret. De endelige 2022-vurderinger forventes p.t. at være klar i 2025.2024-skatterne, som diskuteres nedenfor, stammer fra Vurderingsstyrelsens egne udregninger på vurderingsportalen.

Ejendomsværdiskat (2024): 101.352 kr

Med 2024-skattereformen bliver skattesatsen på den almindelige ejendomsværdiskat nedsat til 0,51 % af de første 9.2 millioner kr af boligens værdi, og 1,4% af resten.

Rækkehuset på Valkendorfsgade 17 har en foreløbig ejendomsvurdering på 16.360.000 kr. Klik her for at se vurderingsoversigten for Valkendorfsgade 17 ». Den foreløbige vurderingspris betyder at ejendomsværdiskatten i 2024 vil blive beregnet med den laveste ejendomsværdiskatssats på 0,51 % for de første 9.2 millioner og 1.4 % på resten.

Ejendomsværdiskat (2024): 0,0051 x 9.200.000 + 0,014 x ((0,8 x 16.360.000) - 9.200.000) kr = 101.352 kr.

Bemærk at der fratrækkes 20 % af vurderingsprisen, før skatten beregnes. Denne "rabat" gælder for alle boliger og den kaldes forsigtighedsprincippet. Forsigtighedsprincippet reflekterer at usikkerhed på de offentlige ejendomsvurderinger forventes at ligge under 20 procent.

Grundskyld (2024): 31.832 kr

Den gode nyhed for boligejere er, at grundskyldspromillen i 2024 bliver nedsat kraftigt i alle kommuner, inklusiv København Kommune. Her falder grundskyldspromillen fra 34.0 i 2023 til 5.1 i 2024. Den dårlige nyhed er at skattestoppet bortfalder og dermed den begrænsede stigningstakt på grundskyld. Samtidig vil flere ejendomsejere opleve betydelig højere grundværdier.

For Valkendorfsgade 17 gælder der, at vurderingsstyrelsens foreløbige vurdering af rækkehusets 53 kvadratmeter store grund er 7.802.000 kr. Grundskyldspromillen i København Kommune er 5.1 promille i 2024. Vurderingsstyrelsen har samlet information om de forventede grundskyldspromiller for perioden 2024-28 her »

Grundskyld for 2024 beregnet ud fra den nye grundskyldspromille og foreløbige vurdering af grundværdi:

Grundskyld (2024) = 0.0051 x (0.8 x 7.802.000 kr) = 31.832 kr.

Samlet boligskat (2024): 133.184 kr

Den samlede boligskat på Valkendorfsgade 17 fra år 2024 forventes at være 133.184 kr. Den samlede boligskat er summen af ejendomsværdiskat (101.352 kr) og grundskyld (31.832 kr.). Rækkehusets ejer har derfor en boligskatudgift på 11.098 kr. pr. måned.

Skatterabat (2024): 111.355 kr

Rækkehusets ejer vil med 2024-boligskattereformen få en permanent skatterabat på 111.355 kr., således at hun ikke kommer til at betale en højere boligskat i 2024 sammenlignet med 2022. Skatterabatten vil dog bortfalde for eventuelle nye ejere af lejligheden.
Ansvarsfraskrivelse: De nævnte beløb, specielt kompensation, ifm 2024-boligskattereform repræsenterer kvalificerede gæt baseret på offentlig tilgængelige geodata; bl.a. Vurderingsportalen. Skats endelige ejendomsvurderinger er først tilgængelige i 2025 (eller senere) og kan i princippet være væsentlig anderledes. Boliga ApS fraskriver sig al ansvar i den forbindelse.


Valkendorfsgade 17
Rækkehuset på Valkendorfsgade 17. Foto stammer fra Boligas arkiv.

Boligskat

Boligskat udgør en væsentlig udgift for de fleste boligejere.

På denne side kan du finde information om tidligere, nuværende og fremtidige boligskatter for boligen på Valkendorfsgade 17. Hvis de tidligere boligskatter har været for høje, så vil du kunne se, om du har mulighed for at få refunderet for meget betalt boligskat i perioden 2011-2020.

Ændringer i boligskatten påvirker boligprisudviklingen - Både boligejere og boligkøbere gør derfor klogt i at orientere sig ift. boligskat. Fra 2024 omlægges de danske boligskatter baseret på nye, mere præcise og mere gennemskuelige offentlige ejendomsvurderinger.

Læs mere her »