DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Valkendorfsgade 22, 1. tv, 1151 København KRKR-pris i postnr
7.063.760
Mere Info 
Udbudspris i postnr
9.408.610
Mere Info 
Køberrapport
Gratis
Hent her 

Lejligheden på Valkendorfsgade 22, 1. tv, 1151 København K er ifølge vores data en lejebolig udlejet af TTCAN3 ApS. En lejebolig friholder dig fra en masse usikkerhed og risici og vedligehold. Dog har du ikke samme frihed til selv at lave forbedringer og du kan ikke på samme måde spare op i boligen. Skats ejendomsvurdering af den samlede ejendom var i 2021 ved den seneste vurdering: 33.500.000 kr.

Nedenstående beregninger kan du bruge til at vurdere alternativet til en lejebolig i form af en ejerbolig. Mange huslejer er reguleret, så de ikke kan stige uforholdsmæssigt meget. Nyopførte lejeboliger og nyistandsatte lejligheder vil dog oftest være fastsat ud fra markedsvilkår.

Du kan læse mere om lejeboliger her: Link til lejebolig-temaside.Computerberegnede ejendomsvurderinger
Valkendorfsgade 22, 1. tv, 1151 København K

Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1151 København K i perioden fra 1992 frem til og med fjerde kvartal 2021.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1151 København K ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (fjerde kvartal 2021) er 61.424 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 107 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 107 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Valkendorfsgade 22, 1. tv, 1151 København K har et vægtet areal på 115 m². Hvis Valkendorfsgade 22, 1. tv, 1151 København K er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 115 m2 x 61,424 kr/m2 = 7.063.760 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i fjerde kvartal 2021)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1151 København K
7.063.760 kr.

Udbudspriser i 1151 København K

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 1151 København K kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Valkendorfsgade 22, 1. tv. Der er p.t. en lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 1 lejligheder, der p.t. er til salg i 1151 København K.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 86,120 til 86,120 kr/m2, med et gennemsnit på 86,120 kr/m2 og en median på 86,120 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Valkendorfsgade 22, 1. tv, 1151 København K svarer til gennmsnits-lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 115 m2 x 86,120 kr/m2 x 0.95 = 9.408.610 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 1151 København K) x 0.95 (afslag på gns. 5 procent)

gns. m2 udbudspris for 1 Ejerlejligheder til salg i 1151 København K
9.408.610 kr.
dingeo ejendomsvurdering

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Valkendorfsgade 22, 1. tv. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk