DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Valkendorfsgade 3, kl. , 1151 København K


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Valkendorfsgade 3, kl. . De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i lejlighedens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på lejligheden.
  • Servitutter: Der er syv servitutter knyttet til Valkendorfsgade 3, kl. . Lejlighedens ældste servitut stammer fra 1937 og den seneste tinglyste servitut er fra 1995. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på lejligheden.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Valkendorfsgade 3, kl. direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Valkendorfsgade 3, kl. .


thumbnail: Skråfoto fra 1928-1933 taget 64 meter fra Valkendorfsgade 3, kl.

Skråfoto fra 1928-1933 taget 64 meter sydvest for Valkendorfsgade 3, kl. . Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.Ingen historiske byggesager på Valkendorfsgade 3, kl. , 1151 København K

Lejligheden på Valkendorfsgade 3, kl. , 1151 København K har ingen byggesager.

Historiske byggesager, Valkendorfsgade 3, kl.

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Valkendorfsgade 3, kl. , 1151 København K.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »Servitutter på Valkendorfsgade 3, kl. , 1151 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Valkendorfsgade 3, kl. , 1151 København K

Dato Prioritet Type Tillægstekst
28.10.1937 1 Anden servitut Dok om facadebeklædning med skiltning mv, Ikke til hinder for prioritering
01.10.1951 2 Anden servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
17.02.1971 3 Anden servitut Dok om bevaringspligt mv
03.04.1984 4 Anden servitut Dok om bygningsfredning mv
05.07.1984 5 Anden servitut Dok om fjernvarme mv, Tillige lyst pantstiftende.
04.10.1991 6 Anden servitut Dok om fundering og grundvandssænkning mv
23.01.1995 7 Anden servitut Dok om fjernvarme mv

Tabellen viser de 7 servitutter på ejendommen Valkendorfsgade 3, kl. , 1151 København K.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 08 august, 2023  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver MitId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »Officielle attester og rapporter på Valkendorfsgade 3, kl. , 1151 København K

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Valkendorfsgade 3, kl. med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Valkendorfsgade 3, kl. , 1151 København K

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Valkendorfsgade 3, kl. , 1151 København K her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Valkendorfsgade 3, kl. , 1151 København K her »

Hent BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis men der kræves MitID login

Læs mere om hæftelser Valkendorfsgade 3, kl. , 1151 København K her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Valkendorfsgade 3, kl. , 1151 København K Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dkLokal- og kommuneplaner gældende for Valkendorfsgade 3, kl. , 1151 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Valkendorfsgade 3, kl. , 1151 København K

År Plantype Beskrivelse Download
1910 Lokalplan (vedtaget) Købmagergade Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 1 lokalplaner og 2 kommuneplaner, der gælder for Valkendorfsgade 3, kl. Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »