DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Niels Hemmingsens Gade 32, st. th, 1153 København KDINGESTIMAT
Baseret på 4 (ud af 5) computerberegnede ejendomsvurderinger

7.171.000 kr

Lejlighedens samlede vurdering 7.171.000 kr repræsenterer et gennemsnit af fire ud af fem forskellige computerberegnede ejendomsvurderinger på Niels Hemmingsens Gade 32, st. th. Der er god overensstemmelse mellem de fire udvalgte vurderinger med en standardafvigelse på kun 5 procent af middelværdien. Det indikerer at Niels Hemmingsens Gade 32, st. th, 1153 København K er en bolig, der pålideligt kan vurderes via geodata og computermodeller. Tjek de enkelte individuelle vurderinger nedenfor.

Geomatic AVM
7.543.144
Mere Info 
Boliga
7.094.000
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
2.300.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
7.431.561
Mere Info 
Justeret RKR
-
Mere Info 
Udbudspris i postnr
6.616.597
Mere Info 

En statistisk iterativ Z-score analyse af alle fem vurderinger viser at én vurdering: den offentlige ejendomsvurdering er en outlier (markeret ), d.v.s en værdi der ligger så langt fra de andre vurderinger, at den ikke kan betragtes som værende repræsentativ. De resterende fire vurderinger (markeret ) er statistik set i overensstemmelse med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af lejligheden på Niels Hemmingsens Gade 32, st. th ligger sandsynligvis i intervallet fra 6,6 mio. kr (Udbudspriser i postnummer) til 7,5 mio. kr (Geomatics AVM ejendomsvurdering).

Du kan evt. forsøge at indhente en vurdering fra Nordea (markeret ).Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Dingestimat

    7,17 mio. kr.

    Interval: 6,62 - 7,54 mio. kr.
  • Offentlig ejendomsvurdering

    2.300.000 kr.

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Niels Hemmingsens Gade 32, st. th, 1153 København K


Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. Læs mere her »

AVM er bedst-i-test og vurderingen 7,54 mio. kr. er derfor vores bedste bud på en individuel computerberegnet ejendomsvurdering. En tidslig analyse af adressens AVM vurderinger indikerer, at lejligheden har haft en positiv udvikling, med en vurdering, der over de sidste godt 4 år er vokset gennemsnitlig 61.573 kr. månedligt.

Geomatic AVM
7.543.144 kr.
Note: AVM vurderingen er i overensstemmelse med tre andre uafhængige vurderinger på adressen. AVM er beviseligt danmarks bedste enkeltstående computerberegnede ejendomsvurdering. Den gode overensstemmelse mellem dingestimat og AVM tyder på at Niels Hemmingsens Gade 32, st. th er en bolig, der pålideligt kan vurderes via computermodeller. AVM vurderingen er 5 procent højere end vores dingestimat.

Boliga vurderingsrapport

Boliga er Danmarks største uafhængige boligside, der igennem 15+ år har kæmpet for mere gennemsigtighed på de danske boligmarked og tilgængeliggørelse af flere typer informationer. I den forbindelse har Boliga bl.a. udviklet en vurderingrapport.

Vi viser værdien fra Boliga vurderingsrapport. Du kan finde en detaljeret vurderingsrapport med alle beregningerne her her »

Boliga vurderingsrapport
7.094.000 kr.
Note: Boligas vurdering er statistisk set i overensstemmelse med tre andre uafhængige vurderinger på adressen. Vurderingen er dog 1 procent lavere end vores dingestimat.

Nordea boligskøn

Nordea udregner og udstiller BoligSkøn på de fleste danske ejerboliger. Du kan opdatere Nordea boligskøn ved at skrue på forskellige håndtag for beliggenhed, stand, energiniveau og herlighedsværdi her »

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af lejligheden på Niels Hemmingsens Gade 32, st. th. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Niels Hemmingsens Gade 32, st. th. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Lejligheden.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Den offentlige ejendomsvurdering

På grund af fejl og mangler er ejendomsvurderingerne midlertidig suspenderet og den sidste vurdering fra 2011 er stadig gældende. Du kan finde ejendomsvurderinger og boligskat for Niels Hemmingsens Gade 32, st. th, plus anden nyttig information på boligejer.dk».

Den p.t. gældende offentlige ejendomsvurdering af lejligheden på Niels Hemmingsens Gade 32, st. th i København K er 2.300.000 kr (år 2022). Grunden på 0 m2 er vurderet til 541.400 kr. Det betyder at boligejer betaler en årlig ejendomsværdiskat på 0 kr og en grundskyld på 2.546 kr.

Et nyt offentligt vurderingssystem er under opbygning og nye vurderinger vil løbende blive offentliggjort frem mod 2024, hvor systemet ifølge den seneste plan skal stå klart. Niels Hemmingsens Gade 32, st. th, 1153 København K er ikke af de 50.000 ejerboliger, der har fået en ny offentlig tilgængelig ejendomsvurdering.

Den offentlige ejendomsvurdering
2.300.000 kr.
Note: Den offentlige ejendomsvurdering er 68 procent lavere og statistisk forskellig fra de fire vurderinger, der indgår i dingestimatet (7.171.000 kr). Den historiske udvikling af adressens AVM ejendomsvurderinger (se ovenfor) viser en tydelig vækst og den offentlige ejendomsvurdering (fra 2011) er tilsyneladende blevet overhalet af boligmarkedets prisudvikling i 1153 København K.

Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1153 København K i perioden fra 1992 frem til og med fjerde kvartal 2022.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1153 København K ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (fjerde kvartal 2022) er 57.609 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 50 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 50 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Niels Hemmingsens Gade 32, st. th, 1153 København K har et vægtet areal på 129 m². Hvis Niels Hemmingsens Gade 32, st. th, 1153 København K er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 129 m2 x 57,609 kr/m2 = 7.431.561 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i fjerde kvartal 2022)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1153 København K
7.431.561 kr.
Note: Vurderingen er statistisk set i overensstemmelse med tre andre uafhængige vurderinger og indgår derfor i dingestimat. Den simple vurdering er dog stadig 3 procent højere end vores dingestimat (7.171.000 kr). I det sidst opgjorte kvartal blev der solgt 50 Ejerlejligheder i 1153, København K. Det er så tilpas mange boligsalg at kvadratmeterprisen er velbestemt. Vurderingen antager at lejligheden er en gennemsnitsbolig ift andre lejligheder i postnummeret.

!Salgsjusteret kvadratmeterpris

Der er ikke registreret salg på boligen Niels Hemmingsens Gade 32, st. th, 1153 København K siden 1992.

Den salgsjusterede prisvurdering kan derfor ikke udregnes.

Udbudspriser i 1153 København K

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 1153 København K kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Niels Hemmingsens Gade 32, st. th. Der er p.t. en lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 1 lejligheder, der p.t. er til salg i 1153 København K.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 53,991 til 53,991 kr/m2, med et gennemsnit på 53,991 kr/m2 og en median på 53,991 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Niels Hemmingsens Gade 32, st. th, 1153 København K svarer til gennmsnits-lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 129 m2 x 53,991 kr/m2 x 0.95 = 6.616.597 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 1153 København K) x 0.95 (afslag på gns. 5 procent)

gns. m2 udbudspris for 1 Ejerlejligheder til salg i 1153 København K
6.616.597 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med de tre andre uafhængige vurderinger, der er inkluderet i vores Dingestimat. Det tyder på en beliggenhed, herlighedsværdi og kvalitet af lejligheden på Niels Hemmingsens Gade 32, st. th er på niveau med de en lejligheder, der p.t. er til salg i 1153 København K. Vurderingen er dog stadig 7 procent lavere end vores dingestimat (7.171.000 kr).
dingeo ejendomsvurdering

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Niels Hemmingsens Gade 32, st. th. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk