DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Klosterstræde 6, 1. , 1157 København KRKR-pris i postnr
4.256.472
Mere Info 
Udbudspris i postnr
3.946.437
Mere Info 
Køberrapport
Gratis
Hent her 

Lejligheden på Klosterstræde 6, 1. , 1157 København K er ifølge BBR en lejebolig udlejet af PATRIZIA NORDIC CITIES PROPCO B Ap. En lejebolig friholder dig fra en masse usikkerhed og risici og vedligehold. Dog har du ikke samme frihed til selv at lave forbedringer og du kan ikke på samme måde spare op i boligen. Skats ejendomsvurdering af den samlede ejendom var i 2022 ved den seneste vurdering: 207.000.000 kr.

Nedenstående beregninger kan du bruge til at vurdere alternativet til en lejebolig i form af en ejerbolig. Mange huslejer er reguleret, så de ikke kan stige uforholdsmæssigt meget. Nyopførte lejeboliger og nyistandsatte lejligheder vil dog oftest være fastsat ud fra markedsvilkår.

Du kan læse mere om lejeboliger her: Link til lejebolig-temaside.Computerberegnede ejendomsvurderinger
Klosterstræde 6, 1. , 1157 København K

Nedenfor gennemgås information om de tre uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Klosterstræde 6, 1. , der ligger til grund for vores dingestimat på 71.734.000 kr.

Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi. Læs mere om DinGeo ejendomsvurderinger her »

Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler, se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1157 København K i perioden fra 1992 frem til og med første kvartal 2024.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1157 København K ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (første kvartal 2024) er 61.688 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 97 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 97 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Klosterstræde 6, 1. , 1157 København K har et vægtet areal på 69 m². Hvis Klosterstræde 6, 1. , 1157 København K er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 69 m2 x 61,688 kr/m2 = 4.256.472 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i første kvartal 2024)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1157 København K
4.256.472 kr.
Udbudspriser i 1157 København K

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 1157 København K kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Klosterstræde 6, 1. . Der er p.t. en lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 1 lejligheder, der p.t. er til salg i 1157 København K.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 60,205 til 60,205 kr/m2, med et gennemsnit på 60,205 kr/m2 og en median på 60,205 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Klosterstræde 6, 1. , 1157 København K svarer til gennmsnits-lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 69 m2 x 60,205 kr/m2 x 0.95 = 3.946.437 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 1157 København K) x 0.95 (afslag på gns. 5 procent)

gns. m2 udbudspris for 1 Ejerlejligheder til salg i 1157 København K
3.946.437 kr.