DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Skoubogade 6, 3. , 1158 København K


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Skoubogade 6, 3. . De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i ejendommens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på ejendommen.
  • Servitutter: Der er ni servitutter knyttet til Skoubogade 6, 3. . Ejendommens ældste servitut stammer fra 1111 og den seneste tinglyste servitut er fra 2000. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på ejendommen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Skoubogade 6, 3. direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Skoubogade 6, 3. .
thumbnail: Skråfoto fra 1928-1933 taget 33 meter fra Skoubogade 6, 3.

Skråfoto fra 1928-1933 taget 33 meter vest for Skoubogade 6, 3. . Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Ingen historiske byggesager på Skoubogade 6, 3. , 1158 København K

Ejendommen på Skoubogade 6, 3. , 1158 København K har ingen byggesager.

Historiske byggesager, Skoubogade 6, 3.

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Skoubogade 6, 3. , 1158 København K.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Skoubogade 6, 3. , 1158 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Skoubogade 6, 3. , 1158 København K

Dato Prioritet Type Tillægstekst
11111111 1 andenServitut Dok om jordskyld til Frue Latinske Skole
19200119 2 andenServitut Dok om indskrændninger i bygningens brug,
19551230 3 andenServitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv
19690818 4 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
19790613 5 vedtaegter Vedtægter for ejerforening, Ikke til hinder
19850904 6 vedtaegter Vedtægter for ejerforening, tillæg
19911004 7 andenServitut Dok om fundering og grundvandssænkning mv
19950123 8 andenServitut Dok om fjernvarme mv
20000824 9 andenServitut Lokalplan nr. 320

Tabellen viser de 9 servitutter på ejendommen Skoubogade 6, 3. , 1158 København K.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 10 maj, 2023  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Skoubogade 6, 3. , 1158 København K

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Skoubogade 6, 3. med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Skoubogade 6, 3. , 1158 København K

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Skoubogade 6, 3. , 1158 København K her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Skoubogade 6, 3. , 1158 København K her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Skoubogade 6, 3.
Rapporten fra 2011 tildeler bygningen energimærke F
Læs mere energimærket på Skoubogade 6, 3. , 1158 København K her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Skoubogade 6, 3. , 1158 København K her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Skoubogade 6, 3. , 1158 København K Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Skoubogade 6, 3. , 1158 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Skoubogade 6, 3. , 1158 København K

År Plantype Beskrivelse Download
1910 Lokalplan (vedtaget) Klosterstræde Download PDF
1910 Lokalplan (vedtaget) Strøget Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 2 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Skoubogade 6, 3. Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »