DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Anker Heegaards Gade 2, 5. 511, 1572 København VRKR-pris i postnr
105.273.750
Mere Info 
Udbudspris i postnr
-
Mere Info 
Køberrapport
Gratis
Hent her 

Ejendommen på Anker Heegaards Gade 2, 5. 511, 1572 København V er ifølge BBR en lejebolig udlejet af EJENDOMSSELSKABET RYSENSTEEN ApS. En lejebolig friholder dig fra en masse usikkerhed og risici og vedligehold. Dog har du ikke samme frihed til selv at lave forbedringer og du kan ikke på samme måde spare op i boligen. Skats ejendomsvurdering af den samlede ejendom var i 2022 ved den seneste vurdering: 81.000.000 kr.

Nedenstående beregninger kan du bruge til at vurdere alternativet til en lejebolig i form af en ejerbolig. Mange huslejer er reguleret, så de ikke kan stige uforholdsmæssigt meget. Nyopførte lejeboliger og nyistandsatte lejligheder vil dog oftest være fastsat ud fra markedsvilkår.

Du kan læse mere om lejeboliger her: Link til lejebolig-temaside.Computerberegnede ejendomsvurderinger
Anker Heegaards Gade 2, 5. 511, 1572 København V

Nedenfor gennemgås information om de tre uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af ejendommen på Anker Heegaards Gade 2, 5. 511, der ligger til grund for vores dingestimat på 107.187.000 kr.

Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi. Læs mere om DinGeo ejendomsvurderinger her »

Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler, se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1572 København V i perioden fra 1992 frem til og med andet kvartal 2023.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1572 København V ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (andet kvartal 2023) er 56.146 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 87 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 87 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Ejendommen på Anker Heegaards Gade 2, 5. 511, 1572 København V har et vægtet areal på 1875 m². Hvis Anker Heegaards Gade 2, 5. 511, 1572 København V er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 1875 m2 x 56,146 kr/m2 = 105.273.750 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2023)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1572 København V
105.273.750 kr.
Udbudspriser i 1572 København V

Der er p.t. ikke ejendom til salg i postnummeret. Vi kan derfor ikke beregne en vurdering baseret på udbudspriser.