DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Puggaardsgade 8, 2. tv, 1573 København VDINGESTIMAT
Baseret på 6 (ud af 7) computerberegnede ejendomsvurderinger

6.801.000 kr

Lejlighedens samlede vurdering 6.801.000 kr repræsenterer et gennemsnit af seks ud af syv forskellige computerberegnede ejendomsvurderinger på Puggaardsgade 8, 2. tv. Der er god overensstemmelse mellem de seks udvalgte vurderinger med en standardafvigelse på kun 5 procent af middelværdien. Det indikerer at Puggaardsgade 8, 2. tv, 1573 København V er en bolig, der pålideligt kan vurderes via geodata og computermodeller. Tjek de enkelte individuelle vurderinger nedenfor.

Geomatic AVM
7.248.794
Mere Info 
Boliga
6.913.000
Mere Info 
Nordea
6.364.000
Mere Info 
Off. Vurdering
2.550.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
7.058.142
Mere Info 
Justeret RKR
6.875.174
Mere Info 
Udbudspris i postnr
6.351.333
Mere Info 

En statistisk iterativ Z-score analyse af alle syv vurderinger viser at én vurdering: den offentlige ejendomsvurdering er en outlier (markeret ), d.v.s en værdi der ligger så langt fra de andre vurderinger, at den ikke kan betragtes som værende repræsentativ. De resterende seks vurderinger (markeret ) er statistik set i overensstemmelse med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af lejligheden på Puggaardsgade 8, 2. tv ligger sandsynligvis i intervallet fra 6,4 mio. kr (Udbudspriser i postnummer) til 7,2 mio. kr (Geomatics AVM ejendomsvurdering).
Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Dingestimat

    6,80 mio. kr.

    Interval: 6,35 - 7,25 mio. kr.
  • Seneste Salgspris

    3.525.000 kr.

    17. februar 2006

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Puggaardsgade 8, 2. tv, 1573 København V


Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. Læs mere her »

AVM er bedst-i-test og vurderingen 7,25 mio. kr. er derfor vores bedste bud på en individuel computerberegnet ejendomsvurdering. En tidslig analyse af adressens AVM vurderinger indikerer, at lejligheden har haft en positiv udvikling, med en vurdering, der over de sidste godt 5 år er vokset gennemsnitlig 24.729 kr. månedligt.

Geomatic AVM
7.248.794 kr.
Note: AVM vurderingen er i overensstemmelse med fem andre uafhængige vurderinger på adressen. AVM er beviseligt danmarks bedste enkeltstående computerberegnede ejendomsvurdering. Den gode overensstemmelse mellem dingestimat og AVM tyder på at Puggaardsgade 8, 2. tv er en bolig, der pålideligt kan vurderes via computermodeller. AVM vurderingen er 6 procent højere end vores dingestimat.

Boliga vurderingsrapport

Boliga er Danmarks største uafhængige boligside, der igennem 15+ år har kæmpet for mere gennemsigtighed på de danske boligmarked og tilgængeliggørelse af flere typer informationer. I den forbindelse har Boliga bl.a. udviklet en vurderingrapport.

Vi viser værdien fra Boliga vurderingsrapport. Du kan finde en detaljeret vurderingsrapport med alle beregningerne her her »

Boliga vurderingsrapport
6.913.000 kr.
Note: Boligas vurdering er statistisk set i overensstemmelse med fem andre uafhængige vurderinger på adressen. Vurderingen er dog 1 procent højere end vores dingestimat.

Nordea boligskøn

Nordea og DanBolig udregner og udstiller BoligSkøn på de fleste danske ejerboliger. Du kan opdatere Nordea boligskøn ved at skrue på forskellige håndtag for beliggenhed, stand, energiniveau og herlighedsværdi her »

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af lejligheden på Puggaardsgade 8, 2. tv. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Puggaardsgade 8, 2. tv. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Lejligheden.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}
Note: Nordea Boligskøn er 6 procent lavere end vores dingestimat, men statisk set i overensstemmelse med de fem andre uafhængige som vi har udvalgt vurderinger på adressen. Nordea angiver selv en meget høj træfsikkerhed 94/100 på deres estimat og værdien indgår derfor naturligvis i vores dingetstimat (6.801.000 kr) på Puggaardsgade 8, 2. tv.

Den offentlige ejendomsvurdering

På grund af fejl og mangler er ejendomsvurderingerne midlertidig suspenderet og den sidste vurdering fra 2011 er stadig gældende. Du kan finde ejendomsvurderinger og boligskat for Puggaardsgade 8, 2. tv, plus anden nyttig information på boligejer.dk».

Den p.t. gældende offentlige ejendomsvurdering af lejligheden på Puggaardsgade 8, 2. tv i København V er 2.550.000 kr (år 2021). Grunden på 0 m2 er vurderet til 290.800 kr. Det betyder at boligejer betaler en årlig ejendomsværdiskat på 15.750 kr og en grundskyld på 9.887 kr.

Et nyt offentligt vurderingssystem er under opbygning og nye vurderinger vil løbende blive offentliggjort frem mod 2024, hvor systemet ifølge den seneste plan skal stå klart. Puggaardsgade 8, 2. tv, 1573 København V er ikke af de 50.000 ejerboliger, der har fået en ny offentlig tilgængelig ejendomsvurdering.

Den offentlige ejendomsvurdering
2.550.000 kr.
Note: Den offentlige ejendomsvurdering er 63 procent lavere og statistisk forskellig fra de seks vurderinger, der indgår i dingestimatet (6.801.000 kr). Den historiske udvikling af adressens AVM ejendomsvurderinger (se ovenfor) viser en tydelig vækst og den offentlige ejendomsvurdering (fra 2011) er tilsyneladende blevet overhalet af boligmarkedets prisudvikling i 1573 København V.

Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1573 København V i perioden fra 1992 frem til og med første kvartal 2022.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1573 København V ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (første kvartal 2022) er 60.326 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 91 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 91 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Puggaardsgade 8, 2. tv, 1573 København V har et vægtet areal på 117 m². Hvis Puggaardsgade 8, 2. tv, 1573 København V er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 117 m2 x 60,326 kr/m2 = 7.058.142 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i første kvartal 2022)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1573 København V
7.058.142 kr.
Note: Vurderingen er statistisk set i overensstemmelse med fem andre uafhængige vurderinger og indgår derfor i dingestimat. Den simple vurdering er dog stadig 3 procent højere end vores dingestimat (6.801.000 kr). I det sidst opgjorte kvartal blev der solgt 91 Ejerlejligheder i 1573, København V. Det er så tilpas mange boligsalg at kvadratmeterprisen er velbestemt. Vurderingen antager at lejligheden er en gennemsnitsbolig ift andre lejligheder i postnummeret.

Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Puggaardsgade 8, 2. tv, 1573 København V kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Lejlighed i 1573 København V. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i første kvartal 2006 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Lejligheden på Puggaardsgade 8, 2. tv, 1573 København V er solgt tre gange siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 17. februar 2006, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 3.525.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
12. juni 2007Familieoverdragelse3.525.000
17. februar 2006Alm. frit salg3.525.000
29. marts 1995Alm. frit salg910.000

Salgsprisen for de tre sidste salg er vist med røde stjerner på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 117 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Puggaardsgade 8, 2. tv ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1573 København V (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 117 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i første kvartal 2006 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: første kvartal 2022, y: 6.875.174 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Puggaardsgade 8, 2. tv, 1573 København V var i første kvartal 2006. Salgsprisen 3.525.000 kr. var 3 procent lavere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 3 procent lavere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.

Estimeret pris = 117 m2 x 60,326 kr/m2 x 0.97 = 6.875.174 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i første kvartal 2022) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i første kvartal 2006)

Salgsjusteret m2-pris for Ejerlejligheder i 1573 København V
6.875.174 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med fem andre uafhængige vurderinger. Den salgsjusterede vurdering er dog stadig 1 procent højere end vores dingestimat (6.801.000 kr). Det kan f.eks. skyldes at salgsprisen (3.525.000 kr) ved det seneste salg i første kvartal 2006 (alm. frit salg) kan have været i den høje ende - Se også hvordan den røde kurve ligger lidt over den blå kurve på Figur 2 ovenfor.

Udbudspriser i 1573 København V

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 1573 København V kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Puggaardsgade 8, 2. tv. Der er p.t. en lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 1 lejligheder, der p.t. er til salg i 1573 København V.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 57,142 til 57,142 kr/m2, med et gennemsnit på 57,142 kr/m2 og en median på 57,142 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Puggaardsgade 8, 2. tv, 1573 København V svarer til gennmsnits-lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 117 m2 x 57,142 kr/m2 x 0.95 = 6.351.333 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 1573 København V) x 0.95 (afslag på gns. 5 procent)

gns. m2 udbudspris for 1 Ejerlejligheder til salg i 1573 København V
6.351.333 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med de fem andre uafhængige vurderinger, der er inkluderet i vores Dingestimat. Det tyder på en beliggenhed, herlighedsværdi og kvalitet af lejligheden på Puggaardsgade 8, 2. tv er på niveau med de en lejligheder, der p.t. er til salg i 1573 København V. Vurderingen er dog stadig 6 procent lavere end vores dingestimat (6.801.000 kr).
Ejendomsvurderinger på Puggaardsgade 8, 2. tv

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Puggaardsgade 8, 2. tv. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk