DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Bernstorffsgade 23, 5. , 1577 København VDINGESTIMAT
Baseret på 5 (ud af 6) computerberegnede ejendomsvurderinger

10.851.000 kr

Lejlighedens samlede vurdering 10.851.000 kr repræsenterer et gennemsnit af fem ud af seks forskellige computerberegnede ejendomsvurderinger på Bernstorffsgade 23, 5. . Der er rimelig overensstemmelse mellem de fem udvalgte vurderinger med en standardafvigelse på 13 procent af middelværdien. Det tyder på at Bernstorffsgade 23, 5. , 1577 København V er en bolig, der er mulig at vurdere med geodata og computermodeller. Tjek de enkelte individuelle vurderinger nedenfor.

Geomatic AVM
10.392.170
Mere Info 
Boliga
10.082.000
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
4.800.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
12.923.638
Mere Info 
Justeret RKR
9.247.118
Mere Info 
Udbudspris i postnr
11.612.754
Mere Info 

En statistisk iterativ Z-score analyse af alle seks vurderinger viser at én vurdering: den offentlige ejendomsvurdering er en outlier (markeret ), d.v.s en værdi der ligger så langt fra de andre vurderinger, at den ikke kan betragtes som værende repræsentativ. De resterende fem vurderinger (markeret ) er statistik set i overensstemmelse med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af lejligheden på Bernstorffsgade 23, 5. ligger sandsynligvis i intervallet fra 9,2 mio. kr (Salgsjusteret kvadratmeterpris) til 12,9 mio. kr (Realkreditrådets kvadratmeterpriser).

Du kan evt. forsøge at indhente en vurdering fra Nordea (markeret ).Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Dingestimat

    10,85 mio. kr.

    Interval: 9,25 - 12,92 mio. kr.
  • Seneste Salgspris

    7.150.000 kr.

    8. oktober 2017

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Bernstorffsgade 23, 5. , 1577 København V


Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. Læs mere her »

AVM er bedst-i-test og vurderingen 10,39 mio. kr. er derfor vores bedste bud på en individuel computerberegnet ejendomsvurdering. En tidslig analyse af adressens AVM vurderinger indikerer, at lejligheden har haft en positiv udvikling, med en vurdering, der over de sidste godt 5 år er vokset gennemsnitlig 51.404 kr. månedligt.

Geomatic AVM
10.392.170 kr.
Note: AVM vurderingen er i overensstemmelse med fire andre uafhængige vurderinger på adressen. AVM er beviseligt danmarks bedste enkeltstående computerberegnede ejendomsvurdering. Den gode overensstemmelse mellem dingestimat og AVM tyder på at Bernstorffsgade 23, 5. er en bolig, der pålideligt kan vurderes via computermodeller. AVM vurderingen er 4 procent lavere end vores dingestimat.

Boliga vurderingsrapport

Boliga er Danmarks største uafhængige boligside, der igennem 15+ år har kæmpet for mere gennemsigtighed på de danske boligmarked og tilgængeliggørelse af flere typer informationer. I den forbindelse har Boliga bl.a. udviklet en vurderingrapport.

Vi viser dig her værdien fra Boliga vurderingsrapport. Find detaljer med download af Boligas gratis PDF-rapport »

Boliga vurderingsrapport
10.082.000 kr.
Note: Boligas vurdering er statistisk set i overensstemmelse med fire andre uafhængige vurderinger på adressen. Vurderingen er dog 7 procent lavere end vores dingestimat.

Nordea boligskøn

Nordea og DanBolig udregner og udstiller BoligSkøn på de fleste danske ejerboliger. Du kan opdatere Nordea boligskøn ved at skrue på forskellige håndtag for beliggenhed, stand, energiniveau og herlighedsværdi her »

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af lejligheden på Bernstorffsgade 23, 5. . {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Bernstorffsgade 23, 5. . Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Lejligheden.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Den offentlige ejendomsvurdering

På grund af fejl og mangler er ejendomsvurderingerne midlertidig suspenderet og den sidste vurdering fra 2011 er stadig gældende. Du kan finde ejendomsvurderinger og boligskat for Bernstorffsgade 23, 5. , plus anden nyttig information på boligejer.dk».

Den p.t. gældende offentlige ejendomsvurdering af lejligheden på Bernstorffsgade 23, 5. i København V er 4.800.000 kr (år 2021). Grunden på 0 m2 er vurderet til 540.400 kr. Det betyder at boligejer betaler en årlig ejendomsværdiskat på 18.375 kr og en grundskyld på 18.373 kr.

Et nyt offentligt vurderingssystem er under opbygning og nye vurderinger vil løbende blive offentliggjort frem mod 2024, hvor systemet ifølge den seneste plan skal stå klart. Bernstorffsgade 23, 5. , 1577 København V er ikke af de 50.000 ejerboliger, der har fået en ny offentlig tilgængelig ejendomsvurdering.

Den offentlige ejendomsvurdering
4.800.000 kr.
Note: Den offentlige ejendomsvurdering er 56 procent lavere og statistisk forskellig fra de fem vurderinger, der indgår i dingestimatet (10.851.000 kr). Den historiske udvikling af adressens AVM ejendomsvurderinger (se ovenfor) viser en tydelig vækst og den offentlige ejendomsvurdering (fra 2011) er tilsyneladende blevet overhalet af boligmarkedets prisudvikling i 1577 København V.

Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1577 København V i perioden fra 1992 frem til og med fjerde kvartal 2021.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1577 København V ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (fjerde kvartal 2021) er 58.478 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 87 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 87 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Bernstorffsgade 23, 5. , 1577 København V har et vægtet areal på 221 m². Hvis Bernstorffsgade 23, 5. , 1577 København V er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 221 m2 x 58,478 kr/m2 = 12.923.638 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i fjerde kvartal 2021)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1577 København V
12.923.638 kr.
Note: Vurderingen er statistisk set i overensstemmelse med fire andre uafhængige vurderinger og indgår derfor i dingestimat. Den simple vurdering er dog stadig 19 procent højere end vores dingestimat (10.851.000 kr). I det sidst opgjorte kvartal blev der solgt 87 Ejerlejligheder i 1577, København V. Det er så tilpas mange boligsalg at kvadratmeterprisen er velbestemt. Vurderingen antager at lejligheden er en gennemsnitsbolig ift andre lejligheder i postnummeret.

Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Bernstorffsgade 23, 5. , 1577 København V kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Lejlighed i 1577 København V. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i fjerde kvartal 2017 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Lejligheden på Bernstorffsgade 23, 5. , 1577 København V er solgt fire gange siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 8. oktober 2017, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 7.150.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
8. oktober 2017Alm. frit salg7.150.000
26. november 2012Alm. frit salg4.995.000
12. maj 2010Alm. frit salg4.050.000
18. december 2009Auktion47.000.000

Salgsprisen for de fire sidste salg er vist med røde stjerner på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 221 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Bernstorffsgade 23, 5. ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1577 København V (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 221 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i fjerde kvartal 2017 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: fjerde kvartal 2021, y: 9.247.118 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Bernstorffsgade 23, 5. , 1577 København V var i fjerde kvartal 2017. Salgsprisen 7.150.000 kr. var 28 procent lavere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 28 procent lavere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.

Estimeret pris = 221 m2 x 58,478 kr/m2 x 0.72 = 9.247.118 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i fjerde kvartal 2021) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i fjerde kvartal 2017)

Salgsjusteret m2-pris for Ejerlejligheder i 1577 København V
9.247.118 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med fire andre uafhængige vurderinger. Den salgsjusterede vurdering er dog stadig 14 procent lavere end vores dingestimat (10.851.000 kr). Det kan f.eks. skyldes at salgsprisen (7.150.000 kr) ved det seneste salg i fjerde kvartal 2017 (alm. frit salg) kan have været i den lave ende (se Figur 2 ovenfor). En anden mulig forklaring kan være værdiforøgende forbedringer på boligen siden sidste salg.

Udbudspriser i 1577 København V

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 1577 København V kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Bernstorffsgade 23, 5. . Der er p.t. en lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 1 lejligheder, der p.t. er til salg i 1577 København V.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 55,312 til 55,312 kr/m2, med et gennemsnit på 55,312 kr/m2 og en median på 55,312 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Bernstorffsgade 23, 5. , 1577 København V svarer til gennmsnits-lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 221 m2 x 55,312 kr/m2 x 0.95 = 11.612.754 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 1577 København V) x 0.95 (afslag på gns. 5 procent)

gns. m2 udbudspris for 1 Ejerlejligheder til salg i 1577 København V
11.612.754 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med de fire andre uafhængige vurderinger, der er inkluderet i vores Dingestimat. Det tyder på en beliggenhed, herlighedsværdi og kvalitet af lejligheden på Bernstorffsgade 23, 5. er på niveau med de en lejligheder, der p.t. er til salg i 1577 København V. Vurderingen er dog stadig 7 procent højere end vores dingestimat (10.851.000 kr), hvilket måske kan tilskrives ejendomsmægleres optimistiske udbudsvurderingspriser.
Ejendomsvurderinger på Bernstorffsgade 23, 5.

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Bernstorffsgade 23, 5. . Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk