DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter — Vester Søgade 22, 7. th, 1601 København V


Her finder du vigtige officielle dokumenter for Vester Søgade 22, 7. th, 1601 København V, inklusiv byggesager, lokal -og kommuneplaner, servitutter, BBR meddelelse og jordforureningsattest.

Byggesager på Vester Søgade 22, 7. th, 1601 København V

Ved nybyg, tilbygning, ombygning og renovering, skal der typisk oprettes en byggesag hos kommunen. Byggesagerne giver et godt indblik i ejendommens historie.

Vi kunne desværre ikke finde byggesager på Vester Søgade 22, 7. th, 1601 København V.

For at få mere information om byggesager på Vester Søgade 22, 7. th, 1601 København V kan du kontakte København Kommune direkte. Du kan se kontaktinformationen om byggesager hos København Kommune her ».

byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder: Weblager.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Vester Søgade 22, 7. th, 1601 København V

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

På Vester Søgade 22, 7. th, 1601 København V er der 0 lokalplaner og 3 kommuneplaner.

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »
byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

År Plantype Beskrivelse Download
2015 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2015 Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Officielle attester på Vester Søgade 22, 7. th, 1601 København V

Jordforureningsattest

Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal

Download Jordforureningsattest

Du kan finde mere information om Jordforurening på Vester Søgade 22, 7. th, 1601 København V her »


BBR Meddelelse

Download en officiel BBR-Meddelelse med de centrale oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret som København Kommune har registreret på Vester Søgade 22, 7. th, 1601 København V.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mere information om BBR oplysninger på Vester Søgade 22, 7. th, 1601 København V her »


Officielle dokumenter på DinGeo

Officielle Attester:

Dokumenterne hentes direkte fra de ansvarlige myndigheder og kan downloades og printes.
Læs mere om BBR oplysninger her »
Læs mere om Jordforurening her »

Datakilder:
Miljøportal og OIS

Servitutter på Vester Søgade 22, 7. th, 1601 København V

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er 10 servitutter på ejendommen Vester Søgade 22, 7. th, 1601 København V:

I tabellen nedenfor kan du se de enkelte servitutter med tinglysningsdata, prioritet, type og en kort beskrivelse(tillægtekst).

Servitut dokumenterne er desværre ikke tilgængelige på nettet. Du skal derfor kontakte tinglysningen hvis du ønsker videre information om servittuternes indhold - Læs her »

Servitutter på ejendom kan ses på DinGeo

Mere info om Servitutter:

Læs mere om Servitutter her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Dato Prioritet Type Tillægstekst
11.11.1111 1 Servitut Se grund
27.02.2007 10 Vedtægter Anmærkning anm hæftelser Tillægstekst Vedtægter for Ejerforeningen, tillæg AKT 1_VEV_400_16
19.01.1972 2 Servitut Lejekontrakt med Gulf Oil A/S, ang underjordisk parkeringsanlæg. Uops i 30 år, derefter lejeret for lejer mv, akt bygn nr 14 AKT 1_VEV_399_14
04.09.1975 3 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 1_VEV_400_16
22.06.1979 4 Servitut Dok om fælles gård, opholdsareal mv
29.04.1996 5 Servitut Vedtægter for Ejerforeningen Sct Jørgens Gård Tillige lyst pantstiftende AKT 1_VEV_400_16
19.05.1999 6 Vedtægter Vedtægter for Ejerforeningen, tillæg AKT 1_VEV_400_16
26.04.2006 7 Servitut Byrde. Tillæg til dokument om elforsyning/transformeranlæg nu: Københavns Energi Holding A/S. AKT. P-625 I.afd. Påtaleberettiget er KE Transmission, cvr.nr. 25502043 og DONG Energy, cvr.nr. 20214414. OBS - Lyst under dato/løbenummer 26.04.2006-63647-01, 26.
27.02.2007 8 Vedtægter Anmærkning anm hæftelser Tillægstekst Vedtægter for Ejerforeningen, tillæg AKT 1_VEV_400_16
26.04.2006 9 Servitut OBS - Lyst under dato/løbenummer 26.04.2006-63647-01, 26.04.2006-63647-01-S0001 og 26.04.2006-63647-01-S0002 Tillægstekst Byrde. Tillæg til dokument om elforsyning/transformeranlæg nu: Københavns Energi Holding A/S. AKT. P-625 I.afd. Påtaleberettiget er KE