DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter — Vester Søgade 56, 6. , 1601 København V


Her finder du vigtige officielle dokumenter for Vester Søgade 56, 6. , 1601 København V, inklusiv byggesager, lokal -og kommuneplaner, servitutter, BBR meddelelse og jordforureningsattest.

Byggesager på Vester Søgade 56, 6. , 1601 København V

Ved nybyg, tilbygning, ombygning og renovering, skal der typisk oprettes en byggesag hos kommunen. Byggesagerne giver et godt indblik i ejendommens historie.

Vi kunne desværre ikke finde byggesager på Vester Søgade 56, 6. , 1601 København V.

Det skyldes at København Kommune desværre har valgt ikke at offentliggøre historiske byggesager.

byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder: Weblager.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Vester Søgade 56, 6. , 1601 København V

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

På Vester Søgade 56, 6. , 1601 København V er der 0 lokalplaner og 3 kommuneplaner.

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »
byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

År Plantype Beskrivelse Download
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Officielle attester på Vester Søgade 56, 6. , 1601 København V

Jordforureningsattest

Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal

Download Jordforureningsattest

Du kan finde mere information om Jordforurening på Vester Søgade 56, 6. , 1601 København V her »


BBR Meddelelse

Download en officiel BBR-Meddelelse med de centrale oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret som København Kommune har registreret på Vester Søgade 56, 6. , 1601 København V.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mere information om BBR oplysninger på Vester Søgade 56, 6. , 1601 København V her »


Officielle dokumenter på DinGeo

Officielle Attester:

Dokumenterne hentes direkte fra de ansvarlige myndigheder og kan downloades og printes.
Læs mere om BBR oplysninger her »
Læs mere om Jordforurening her »

Datakilder:
Miljøportal og OIS

Servitutter på Vester Søgade 56, 6. , 1601 København V

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er 29 servitutter på ejendommen Vester Søgade 56, 6. , 1601 København V:

I tabellen nedenfor kan du se de enkelte servitutter med tinglysningsdata, prioritet, type og en kort beskrivelse(tillægtekst).

Servitut dokumenterne er desværre ikke tilgængelige på nettet. Du skal derfor kontakte tinglysningen hvis du ønsker videre information om servittuternes indhold - Læs her »

Servitutter på ejendom kan ses på DinGeo

Mere info om Servitutter:

Læs mere om Servitutter her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Dato Prioritet Type Tillægstekst
11.03.1937 1 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv, carport/garage mv
31.05.1939 10 Servitut Dok om fælles brandmur/gavl mv
31.05.1939 11 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv.
31.05.1939 12 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv
10.11.1947 13 Servitut Dok om luftfartshindringer mv.
06.12.1950 14 Servitut Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Resp lån i off midler.
03.09.1958 15 Servitut Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Resp lån i off midler SE AKT: 1_K-I_94
15.09.1961 16 Servitut Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, brønd mv, samt at tåle overfladevand mv, Resp lån i off midler SE AKT: 1_K-I_94
18.06.1973 17 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv SE AKT: 1_K-I_94
05.12.1977 18 Servitut Betingelser for tilladelse iht byggeloven mv SE AKT: 1_K-I_94
15.06.1978 19 Servitut Dok om transformerstation/anlæg mv, Ikke til hinder for prioritering SE AKT: 1_K-I_94
12.03.1937 2 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv SE AKT: 1_K-I_94
11.10.1984 20 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv SE AKT: 1_K-I_94
22.11.1994 21 Servitut Dok om fredning SE AKT: 1_K-I_94
23.01.1995 22 Servitut Dok om fjernvarme/anlæg mv
26.02.1997 23 Servitut Bevaringsdekl. i h.t. lov om bygnings- fredning
19.08.1999 24 Servitut Dok. om bygningsfredning. Tillige lyst på matr.nr. 372 VEV UNDERRETNING
10.03.2000 25 Servitut Vedtægter for ejerforeningen. Tillige lyst pantstiftende.
01.03.2006 26 Servitut Anmærkning Anm byrder og hæftelser Tillægstekst Dok om flugtveje mv
26.04.2006 27 Servitut Byrde. Tillæg til dokument om elforsyning/transformeranlæg nu: Københavns Energi Holding A/S. AKT. P-625 I.afd. Påtaleberettiget er DONG Energy, cvr.nr. 20214414. Tillægstekst OBS - Lyst under dato/løbenummer 26.04.2006-63647-01, 26.04.2006-63647-01-S0001 o
25.11.2014 29 Vedtægter Tillæg til vedtægter for
12.03.1937 3 Servitut Dok om renholdelse af uindhegnede arealer mv SE AKT: 1_K-I_94
25.11.2014 30 Vedtægter Tillæg til vedtægter for
13.03.1937 4 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv SE AKT: 1_K-I_94
11.04.1938 5 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv SE AKT: 1_K-I_94
23.05.1939 6 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv, færdselsret mv, transformerstation/anlæg mv
23.05.1939 7 Servitut Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Resp lån i off midler SE AKT: 1_O-I_101
23.05.1939 8 Servitut Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Resp lån i off midler.
31.05.1939 9 Servitut Dok om færdselsret mv