DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Jernbanegade 17, 1608 København V


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Jernbanegade 17. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i bygningens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på bygningen.
  • Servitutter: Vi har ikke fundet servitutter på bygningen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Jernbanegade 17 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Vi har ikke fundet planer for bygningen på Jernbanegade 17.
thumbnail: Skråfoto fra 1932-1950 taget 52 meter fra Jernbanegade 17

Skråfoto fra 1932-1950 taget 52 meter øst for Jernbanegade 17. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Ingen historiske byggesager på Jernbanegade 17, 1608 København V

bygningen på Jernbanegade 17, 1608 København V har ingen byggesager.

Historiske byggesager, Jernbanegade 17

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Jernbanegade 17, 1608 København V.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Jernbanegade 17, 1608 København V

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er ingen servitutter på ejendommen Jernbanegade 17, 1608 København V

Officielle attester og rapporter på Jernbanegade 17, 1608 København V

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Jernbanegade 17 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Jernbanegade 17, 1608 København V

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Jernbanegade 17, 1608 København V her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Jernbanegade 17, 1608 København V her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Jernbanegade 17
Rapporten fra 2016 tildeler bygningen energimærke A
Læs mere energimærket på Jernbanegade 17, 1608 København V her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Jernbanegade 17, 1608 København V her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Jernbanegade 17, 1608 København V Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Jernbanegade 17, 1608 København V

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.