DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Axeltorv 6, 1609 København V


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Axeltorv 6. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i bygningens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på bygningen.
  • Servitutter: Der er 24 servitutter knyttet til Axeltorv 6. bygningens ældste servitut stammer fra 1886 men den kan ikke desto mindre stadig have betydning for boligejer. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på bygningen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Axeltorv 6 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Axeltorv 6.
thumbnail: Skråfoto fra 1953 taget 111 meter fra Axeltorv 6

Skråfoto fra 1953 taget 111 meter sydvest for Axeltorv 6. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Ingen historiske byggesager på Axeltorv 6, 1609 København V

bygningen på Axeltorv 6, 1609 København V har ingen byggesager.

Historiske byggesager, Axeltorv 6

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Axeltorv 6, 1609 København V.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Axeltorv 6, 1609 København V

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Axeltorv 6, 1609 København V

Dato Prioritet Type Tillægstekst
01.02.1886 1 Servitut Dok om grundens udgravning
08.03.1934 10 Servitut Dok om fælles brandmur/gavl mv
07.02.1943 11 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
26.07.1944 12 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
17.01.1948 13 Servitut Dok om vandforsyning mv, Resp lån i off midler
23.01.1950 14 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
25.01.1950 15 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
26.01.1950 16 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
16.02.1950 17 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
15.09.1961 18 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
04.10.1991 19 Servitut Dok om fundering og grundvandssænkning mv
04.11.1932 2 Servitut Dok om fælles brandmur/gavl mv, samt lysafstand mv
24.11.1993 20 Servitut Lejekontrakt med Bøfespana Aps, oups til 1/12 2008, Indeholder bestemmelser om salg
23.11.1994 21 Servitut Lejekontrakt med Hans Poulsen, uops til 1/5 2003
23.01.1995 22 Servitut Dok om fjernvarme/anlæg mv, (F-13-I)
16.03.1999 23 Servitut Dok. ang. forbud mod udleje uden samtykke lejer,Dagmar Teatret A/S.
24.07.2007 24 Servitut Dok. om anbringelse af afkast fra ventilati- tionsanlæg m.v.
19.01.1933 3 Servitut Fjernelsesdeklaration
10.04.1933 4 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv
18.05.1933 5 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv
18.09.1933 6 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv
29.09.1933 7 Servitut Dok om fælles brandmur/gavl mv
29.09.1933 8 Servitut Dok om lysåbninger mv
03.02.1934 9 Servitut Dok om skure mv

Tabellen viser de 24 servitutter på ejendommen Axeltorv 6, 1609 København V.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 24 december, 2021  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Axeltorv 6, 1609 København V

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Axeltorv 6 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Axeltorv 6, 1609 København V

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Axeltorv 6, 1609 København V her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Axeltorv 6, 1609 København V her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Axeltorv 6, 1609 København V her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Axeltorv 6, 1609 København V Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Axeltorv 6, 1609 København V

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Axeltorv 6, 1609 København V

År Plantype Beskrivelse Download
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 0 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Axeltorv 6 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »