DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter — Gammel Kongevej 21, 4. tv, 1610 København V


Her finder du vigtige officielle dokumenter for Gammel Kongevej 21, 4. tv, 1610 København V, inklusiv byggesager, lokal -og kommuneplaner, servitutter, BBR meddelelse og jordforureningsattest.

Byggesager på Gammel Kongevej 21, 4. tv, 1610 København V

Ved nybyg, tilbygning, ombygning og renovering, skal der typisk oprettes en byggesag hos kommunen. Byggesagerne giver et godt indblik i ejendommens historie.

Vi kunne desværre ikke finde byggesager på Gammel Kongevej 21, 4. tv, 1610 København V.

For at få mere information om byggesager på Gammel Kongevej 21, 4. tv, 1610 København V kan du kontakte København Kommune direkte. Du kan se kontaktinformationen om byggesager hos København Kommune her ».

byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder: Weblager.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Gammel Kongevej 21, 4. tv, 1610 København V

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

På Gammel Kongevej 21, 4. tv, 1610 København V er der 5 lokalplaner og 5 kommuneplaner.

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »
byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

År Plantype Beskrivelse Download
1910 Lokalplan (vedtaget) Planetariet Download PDF
1910 Lokalplan (vedtaget) Vesterbrogade Download PDF
1992 Lokalplan (vedtaget) Et område afgrænset af Vodroffsvej, Danasvej og kommunegrænsen langs Svineryggen Download PDF
1910 Lokalplan (vedtaget) Gammel Kongevej Download PDF
2001 Lokalplan (vedtaget) Gammel Kongevej, Prinsesse Maries Allé og Vodroffsvej Download PDF
2015 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2015 Download PDF
2017 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2017 Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF
2015 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Frederiksbergstrategien 2016 Download PDF

Officielle attester på Gammel Kongevej 21, 4. tv, 1610 København V

Jordforureningsattest

Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal

Download Jordforureningsattest

Du kan finde mere information om Jordforurening på Gammel Kongevej 21, 4. tv, 1610 København V her »


BBR Meddelelse

Download en officiel BBR-Meddelelse med de centrale oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret som København Kommune har registreret på Gammel Kongevej 21, 4. tv, 1610 København V.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mere information om BBR oplysninger på Gammel Kongevej 21, 4. tv, 1610 København V her »


Energimærke

Der er på Gammel Kongevej 21, 4. tv lavet en energimærkerapport (udført af Botjek Holbæk). Du kan hente rapporten her

Download Energimærkerapport

Du kan finde mere information om Energimærket på Gammel Kongevej 21, 4. tv, 1610 København V her »

Officielle dokumenter på DinGeo

Officielle Attester:

Dokumenterne hentes direkte fra de ansvarlige myndigheder og kan downloades og printes.
Læs mere om BBR oplysninger her »
Læs mere om Jordforurening her »

Datakilder:
Miljøportal og OIS

Servitutter på Gammel Kongevej 21, 4. tv, 1610 København V

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er ingen servitutter på ejendommen Gammel Kongevej 21, 4. tv, 1610 København V

Servitut dokumenterne er desværre ikke tilgængelige på nettet. Du skal derfor kontakte tinglysningen hvis du ønsker videre information om servittuternes indhold - Læs her »

Servitutter på ejendom kan ses på DinGeo

Mere info om Servitutter:

Læs mere om Servitutter her »

Datakilder:
Tinglysning.dk