DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Gammel Kongevej 27, 3. th, 1610 København VDINGESTIMAT
Baseret på 5 (ud af 6) computerberegnede ejendomsvurderinger

15.981.000 kr

Lejlighedens samlede vurdering 15.981.000 kr repræsenterer et gennemsnit af fem ud af seks forskellige computerberegnede ejendomsvurderinger på Gammel Kongevej 27, 3. th. Der er god overensstemmelse mellem de fem udvalgte vurderinger med en standardafvigelse på kun 5 procent af middelværdien. Det indikerer at Gammel Kongevej 27, 3. th, 1610 København V er en bolig, der pålideligt kan vurderes via geodata og computermodeller. Tjek de enkelte individuelle vurderinger nedenfor.

Geomatic AVM
16.519.176
Mere Info 
Boliga
15.548.000
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
6.150.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
15.789.060
Mere Info 
Justeret RKR
14.914.331
Mere Info 
Udbudspris i postnr
17.138.817
Mere Info 

En statistisk iterativ Z-score analyse af alle seks vurderinger viser at én vurdering: den offentlige ejendomsvurdering er en outlier (markeret ), d.v.s en værdi der ligger så langt fra de andre vurderinger, at den ikke kan betragtes som værende repræsentativ. De resterende fem vurderinger (markeret ) er statistik set i overensstemmelse med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af lejligheden på Gammel Kongevej 27, 3. th ligger sandsynligvis i intervallet fra 14,9 mio. kr (Salgsjusteret kvadratmeterpris) til 17,1 mio. kr (Udbudspriser i postnummer).

Du kan evt. forsøge at indhente en vurdering fra Nordea (markeret ).Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Dingestimat

    15,98 mio. kr.

    Interval: 14,91 - 17,14 mio. kr.
  • Seneste Salgspris

    6.475.000 kr.

    19. april 2012

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Gammel Kongevej 27, 3. th, 1610 København V


Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. Læs mere her »

AVM er bedst-i-test og vurderingen 16,52 mio. kr. er derfor vores bedste bud på en individuel computerberegnet ejendomsvurdering. En tidslig analyse af adressens AVM vurderinger indikerer, at lejligheden har haft en positiv udvikling, med en vurdering, der over de sidste godt 5 år er vokset gennemsnitlig 75.707 kr. månedligt.

Geomatic AVM
16.519.176 kr.
Note: AVM vurderingen er i overensstemmelse med fire andre uafhængige vurderinger på adressen. AVM er beviseligt danmarks bedste enkeltstående computerberegnede ejendomsvurdering. Den gode overensstemmelse mellem dingestimat og AVM tyder på at Gammel Kongevej 27, 3. th er en bolig, der pålideligt kan vurderes via computermodeller. AVM vurderingen er 3 procent højere end vores dingestimat.

Boliga vurderingsrapport

Boliga er Danmarks største uafhængige boligside, der igennem 15+ år har kæmpet for mere gennemsigtighed på de danske boligmarked og tilgængeliggørelse af flere typer informationer. I den forbindelse har Boliga bl.a. udviklet en vurderingrapport.

Vi viser dig her værdien fra Boliga vurderingsrapport. Find detaljer med download af Boligas gratis PDF-rapport »

Boliga vurderingsrapport
15.548.000 kr.
Note: Boligas vurdering er statistisk set i overensstemmelse med fire andre uafhængige vurderinger på adressen. Vurderingen er dog 2 procent lavere end vores dingestimat.

Nordea boligskøn

Nordea og DanBolig udregner og udstiller BoligSkøn på de fleste danske ejerboliger. Du kan opdatere Nordea boligskøn ved at skrue på forskellige håndtag for beliggenhed, stand, energiniveau og herlighedsværdi her »

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af lejligheden på Gammel Kongevej 27, 3. th. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Gammel Kongevej 27, 3. th. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Lejligheden.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Den offentlige ejendomsvurdering

På grund af fejl og mangler er ejendomsvurderingerne midlertidig suspenderet og den sidste vurdering fra 2011 er stadig gældende. Du kan finde ejendomsvurderinger og boligskat for Gammel Kongevej 27, 3. th, plus anden nyttig information på boligejer.dk».

Den p.t. gældende offentlige ejendomsvurdering af lejligheden på Gammel Kongevej 27, 3. th i København V er 6.150.000 kr (år 2021). Grunden på 0 m2 er vurderet til 317.100 kr. Det betyder at boligejer betaler en årlig ejendomsværdiskat på 20.475 kr og en grundskyld på 10.781 kr.

Et nyt offentligt vurderingssystem er under opbygning og nye vurderinger vil løbende blive offentliggjort frem mod 2024, hvor systemet ifølge den seneste plan skal stå klart. Gammel Kongevej 27, 3. th, 1610 København V er ikke af de 50.000 ejerboliger, der har fået en ny offentlig tilgængelig ejendomsvurdering.

Den offentlige ejendomsvurdering
6.150.000 kr.
Note: Den offentlige ejendomsvurdering er 62 procent lavere og statistisk forskellig fra de fem vurderinger, der indgår i dingestimatet (15.981.000 kr). Den historiske udvikling af adressens AVM ejendomsvurderinger (se ovenfor) viser en tydelig vækst og den offentlige ejendomsvurdering (fra 2011) er tilsyneladende blevet overhalet af boligmarkedets prisudvikling i 1610 København V.

Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1610 København V i perioden fra 1992 frem til og med fjerde kvartal 2021.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1610 København V ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (fjerde kvartal 2021) er 58.478 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 87 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 87 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Gammel Kongevej 27, 3. th, 1610 København V har et vægtet areal på 270 m². Hvis Gammel Kongevej 27, 3. th, 1610 København V er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 270 m2 x 58,478 kr/m2 = 15.789.060 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i fjerde kvartal 2021)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1610 København V
15.789.060 kr.
Note: Vurderingen er statistisk set i overensstemmelse med fire andre uafhængige vurderinger og indgår derfor i dingestimat. Denne simple vurdering, der udelukkende er baseret på realkreditrådets kvadratmeterpriser er dog 1 procent lavere end vores dingestimat (15.981.000 kr). Et dingestimat, der er højere end forudsagt af realkreditrådets kvadratmeterpriser kan f.eks. skyldes at lejligheden er lidt over gennemsnittet. Den kan f.eks. være renoveret, have et lavt energiforbrug eller ligge et ekstra smukt sted. I det sidst opgjorte kvartal blev der solgt 87 Ejerlejligheder i 1610, København V. Det er så tilpas mange boligsalg at kvadratmeterprisen er velbestemt. Vurderingen antager at lejligheden er en gennemsnitsbolig ift andre lejligheder i postnummeret.

Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Gammel Kongevej 27, 3. th, 1610 København V kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Lejlighed i 1610 København V. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i andet kvartal 2012 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Lejligheden på Gammel Kongevej 27, 3. th, 1610 København V er solgt to gange siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 19. april 2012, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 6.475.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
19. april 2012Alm. frit salg6.475.000
21. juni 2010Alm. frit salg4.750.000

Salgsprisen for de to sidste salg er vist med røde stjerner på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 270 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Gammel Kongevej 27, 3. th ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1610 København V (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 270 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i andet kvartal 2012 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: fjerde kvartal 2021, y: 14.914.331 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Gammel Kongevej 27, 3. th, 1610 København V var i andet kvartal 2012. Salgsprisen 6.475.000 kr. var 6 procent lavere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 6 procent lavere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.

Estimeret pris = 270 m2 x 58,478 kr/m2 x 0.94 = 14.914.331 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i fjerde kvartal 2021) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i andet kvartal 2012)

Salgsjusteret m2-pris for Ejerlejligheder i 1610 København V
14.914.331 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med fire andre uafhængige vurderinger. Den salgsjusterede vurdering er dog stadig 6 procent lavere end vores dingestimat (15.981.000 kr). Det kan f.eks. skyldes at salgsprisen (6.475.000 kr) ved det seneste salg i andet kvartal 2012 (alm. frit salg) kan have været i den lave ende (se Figur 2 ovenfor). En anden mulig forklaring kan være værdiforøgende forbedringer på boligen siden sidste salg.

Udbudspriser i 1610 København V

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 1610 København V kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Gammel Kongevej 27, 3. th. Der er p.t. en lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 1 lejligheder, der p.t. er til salg i 1610 København V.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 66,818 til 66,818 kr/m2, med et gennemsnit på 66,818 kr/m2 og en median på 66,818 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Gammel Kongevej 27, 3. th, 1610 København V svarer til gennmsnits-lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 270 m2 x 66,818 kr/m2 x 0.95 = 17.138.817 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 1610 København V) x 0.95 (afslag på gns. 5 procent)

gns. m2 udbudspris for 1 Ejerlejligheder til salg i 1610 København V
17.138.817 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med de fire andre uafhængige vurderinger, der er inkluderet i vores Dingestimat. Det tyder på en beliggenhed, herlighedsværdi og kvalitet af lejligheden på Gammel Kongevej 27, 3. th er på niveau med de en lejligheder, der p.t. er til salg i 1610 København V. Vurderingen er dog stadig 7 procent højere end vores dingestimat (15.981.000 kr), hvilket måske kan tilskrives ejendomsmægleres optimistiske udbudsvurderingspriser.
Ejendomsvurderinger på Gammel Kongevej 27, 3. th

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Gammel Kongevej 27, 3. th. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk