DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Gammel Kongevej 41A, 2. th, 1610 København VGeomatic AVM
-
Mere Info 
Boliga
-
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
22.500.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
3.497.700
Mere Info 
Justeret RKR
38.779.807
Mere Info 
Udbudspris i postnr
-
Mere Info   • Seneste Salgspris

    13.000.000 kr.

    26. januar 2004

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Gammel Kongevej 41A, 2. th, 1610 København V

En analyse af tre forskellige og uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger indikerer en vurderingspris:

21.592.000 kr.

Værdien er et gennemsnit af tre vurderinger (markeret ). En outlier-analyse viser at alle de indhentede vurderinger stemmer overens med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af lejligheden på Gammel Kongevej 41A, 2. th ligger sandsynligvis i intervallet fra 3,5 mio. kr (Realkreditrådets kvadratmeterpriser) til mio. kr 38,8 (Salgsjusteret kvadratmeterpris).

Du kan evt. forsøge at indhente en vurdering fra Nordea (markeret ).

! Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering.

Geomatic AVM
ikke tilgængelig

Læs mere om Geomatics AVM vurderinger her »! Boliga Vurderingsrapport

Boliga vurderingrapport er et bud på hvad lejligheden på Gammel Kongevej 41A, 2. th, 1610 København V burde koste, hvis der er tale om en bolig i gennemsnitlig stand uden specielle forhold.

Boliga vurderingsrapport
ikke tilgængelig

Download Boliga gratis vurderingsrapport her »
Nordea boligskøn

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af Lejligheden på Gammel Kongevej 41A, 2. th. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Gammel Kongevej 41A, 2. th. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Lejligheden.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Nordea samarbejder med ejendomsmæglerkæden DanBolig omkring BoligSkøn. Værdien antager at der er tale om en gennemsnitsbolig. Du kan dog på Nordeas webside skrue på forskellige håndtag, hvis du fx har renoveret, eller din bolig ligger et ekstra smukt sted.

Slå ejendomsvurdering op direkte på Nordea her »Den Offentlige Ejendomsvurdering

Skats offentlige ejendomsvurdering af Lejligheden på Gammel Kongevej 41A, 2. th i København V er 22.500.000 kr (år 2021). Grunden på 400 m2 er vurderet til 3.000.000 kr. Baseret på den offentlige vurdering betaler ejeren en årlig ejendomsværdiskat på 0 kr og en grundskyld på 81.936,6 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering
22.500.000 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering er i princippet beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige handelspris for ejendomme af samme størrelse, alder, stand og beliggenhed i et sammenligneligt område. Den offentlige ejendomsvurdering er dog suspenderet og p.t. gælder vurderingen fra 2011, medmindre du siden har modtaget en omvurdering.

Yderligere information om SKATs ejendomsvurderinger på Gammel Kongevej 41A, 2. th kan findes på boligejer.dk » .Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark. Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1610 København V i perioden fra 1992 frem til og med tredje kvartal 2021.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1610 København V ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (tredje kvartal 2021) er 58.295 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 65 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 65 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Gammel Kongevej 41A, 2. th, 1610 København V har et vægtet areal på 60 m². Hvis Gammel Kongevej 41A, 2. th, 1610 København V er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 60 m2 x 58,295 kr/m2 = 3.497.700 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i tredje kvartal 2021)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1610 København V
3.497.700 kr.
Boliga har en fin oversigt over Finans Danmarks opgørelser over boligsalg i Danmark her »


Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Gammel Kongevej 41A, 2. th, 1610 København V kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Lejlighed i 1610 København V. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i første kvartal 2004 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Lejligheden på Gammel Kongevej 41A, 2. th, 1610 København V er solgt to gange siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 26. januar 2004, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 13.000.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
26. januar 2004Alm. frit salg13.000.000
17. september 1996Alm. frit salg2.800.000

Salgsprisen for de 2 sidste salg er vist med røde stjerner på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 60 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Gammel Kongevej 41A, 2. th ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1610 København V (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 60 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i første kvartal 2004 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: tredje kvartal 2021, y: 38.779.807 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Gammel Kongevej 41A, 2. th, 1610 København V var i første kvartal 2004. Salgsprisen 13.000.000 kr. var 1009 procent højere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 1009 procent højere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.:

Estimeret pris = 60 m2 x 58,295 kr/m2 x 11.09 = 38.779.807 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i tredje kvartal 2021) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i første kvartal 2004)

Salgsjusteret m2-pris for Ejerlejligheder i 1610 København V
38.779.807 kr.

Udbudspriser i 1610 København V

Ejendomsvurderinger på Gammel Kongevej 41A, 2. th

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Gammel Kongevej 41A, 2. th. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk