DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Gammel Kongevej 49, 2. th, 1610 København V


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Gammel Kongevej 49, 2. th. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i lejlighedens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på lejligheden.
  • Servitutter: Der er tolv servitutter knyttet til Gammel Kongevej 49, 2. th. Lejlighedens ældste servitut stammer fra 2006 men den kan ikke desto mindre stadig have betydning for boligejer. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på lejligheden.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Gammel Kongevej 49, 2. th direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Gammel Kongevej 49, 2. th.
thumbnail: Skråfoto fra 1936 taget 159 meter fra Gammel Kongevej 49, 2. th

Skråfoto fra 1936 taget 159 meter øst for Gammel Kongevej 49, 2. th. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Ingen historiske byggesager på Gammel Kongevej 49, 2. th, 1610 København V

Lejligheden på Gammel Kongevej 49, 2. th, 1610 København V har ingen byggesager.

Historiske byggesager, Gammel Kongevej 49, 2. th

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Gammel Kongevej 49, 2. th, 1610 København V.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Gammel Kongevej 49, 2. th, 1610 København V

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Gammel Kongevej 49, 2. th, 1610 København V

Dato Prioritet Type Tillægstekst
18600716 1 andenServitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv
15.05.2006 10 Anden servitut Anmærkning hæftelser Tillægstekst Dok om eksklusiv brugsret til tagterrasse for ejl. 11 og 12, vedligeholdelse mv
20170804 12 vedtaegter
04.08.2017 13 Vedtægter VEDTÆGTER Ejerforeningen GL. Kongevej 49
18730512 2 andenServitut Dok om fælles brandmur/gavl mv
19471110 3 andenServitut Luftfartshindringer i 25 m højde over terræn eller derover kræves tilladelse af Min. f. off. arbejder
19680509 4 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
19701217 5 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
19830907 6 andenServitut Dok om parkering mv
19950123 7 andenServitut Dok om fjernvarme/anlæg mv
20060123 8 andenServitut Dok. om fællesgård
20060515 9 andenServitut hæftelser

Tabellen viser de 12 servitutter på ejendommen Gammel Kongevej 49, 2. th, 1610 København V.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 16 november, 2021  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Gammel Kongevej 49, 2. th, 1610 København V

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Gammel Kongevej 49, 2. th med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Gammel Kongevej 49, 2. th, 1610 København V

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Gammel Kongevej 49, 2. th, 1610 København V her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Gammel Kongevej 49, 2. th, 1610 København V her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Gammel Kongevej 49, 2. th
Rapporten fra 2016 tildeler bygningen energimærke C
Læs mere energimærket på Gammel Kongevej 49, 2. th, 1610 København V her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Gammel Kongevej 49, 2. th, 1610 København V her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Gammel Kongevej 49, 2. th, 1610 København V Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Gammel Kongevej 49, 2. th, 1610 København V

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Gammel Kongevej 49, 2. th, 1610 København V

År Plantype Beskrivelse Download
2017 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2017 Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2021 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2021 Download PDF
2015 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Frederiksbergstrategien 2016 Download PDF
2019 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Frederiksbergstrategien 2020 Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 0 lokalplaner og 7 kommuneplaner, der gælder for Gammel Kongevej 49, 2. th Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »