DinGeo — i hele Danmark

Tullinsgade 7, 4. th, 1618 København V

DinGeo har samlet informationer på Tullinsgade 7, 4. th i én detaljeret boligrapport.

Ejendommen ligger i Københavns Kommune og tilhører skoledistriktet Oehlenschlægersgades Skole. De nærmeste naboer er typisk voksne enlige midt i byen. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 1.21 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Matrikelkort Tullinsgade 7, 4. th

Luftfoto af Tullinsgade 7, 4. th, 1618 København V. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Tullinsgade 7, 4. th, 1618 København V

Radon

Tullinsgade 7, 4. th, 1618 København V er en lejlighed og dermed langt mindre udsat for radonforurening end enfamiliehuse i samme område. Radonrisikoen er derfor medium.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Tullinsgade 7, 4. th, 1618 København V ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Tullinsgade 7, 4. th, 1618 København V er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

BBR data om byggeår kunne desværre ikke findes

Bygningen
Tullinsgade 7, 4. th, 1618 København V er en lejlighed og dermed med gennemsnitligt radonniveau på kun ca. 25 procent af niveauet i enfamiliehuse i området
Radon i danske boliger
Der er middelhøj risiko for Radon på Tullinsgade 7, 4. th, 1618 København V.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS


Jordforurening

Ingen registreret jordforurening på grunden

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Tullinsgade 7, 4. th, 1618 København V.

xManglende oplysninger om olietank

Vi mangler BBR oplysninger om olietanke på ejendommens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Selvom der ikke er registreret jordforurening på ejendommens grund, så er det stadig værd at bide mærke i, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 85 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 59 egentlige jordforureninger (type V2), mens 26 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Tullinsgade 7, 4. th, 1618 København VKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 670-Udenbys Vester Kvarter, København, der hører til Tullinsgade 7, 4. th, 1618 København V. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Tullinsgade 7, 4. th, 1618 København V. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Tullinsgade 7, 4. th, København V
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Vesterbrogade 72A, 1620 København V
lok. nr. 101-03083
7? -
Gammel Kongevej 39A, 1610 København V
lok. nr. 101-02839
17? -
Gammel Kongevej 47, 1610 København V
lok. nr. 101-02842
62? -
Gammel Kongevej 74B, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30046
86? -
Vesterbrogade 60, 1620 København V
lok. nr. 101-01684
93! F2 -
Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00031
100? -
Gammel Kongevej 33, 1610 København V
lok. nr. 101-00501
109? -
Vesterbrogade 65, 1620 København V
lok. nr. 101-00502
112? -
Gammel Kongevej 80, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00136
122 F0 -
Frederiksberg Alle 22A, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00182
122? -
Værnedamsvej 13B, 1819 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00404
124? -
Værnedamsvej 7, 1819 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30226
143! F2 -
Schønbergsgade 9
lok. nr. 147-00084
152? Bly, Chlorerede opl.midl., Benz[a]pyren, Vinylchlorid m.fl.
Forhåbningsholms Alle 2, 1904 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00160
158? -
Vesterbrogade 69, 1620 København V
lok. nr. 101-02855
169? -
Vodroffsvej 9A, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30060
185! F2 -
Gammel Kongevej 89, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00156
195? -
Apostelkirkens Menighedsbhv.
lok. nr. 101-02100
199? Benz[a]pyren
Absalonsgade 8, 1658 København V
lok. nr. 101-03073
231? -
Vodroffsvej 4, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00012
233? -
Gammel Kongevej 25, 1610 København V
lok. nr. 101-01674
252? -
Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30634
254? -
Frederiksberg Alle 24, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30197
257 F0 -
Gammel Kongevej 23, 1610 København V
lok. nr. 101-01673
266? -
Matthæusgade 12A, 1666 København V
lok. nr. 101-03540
270? -
Gasværksvej 2, 1656 København V
lok. nr. 101-00231
294? -
Frederiksberg Alle 15, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00154
311? -
Gammel Kongevej 92, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00077
317? -
Eskildsgade 11, 1657 København V
lok. nr. 101-00618
319? -
Boyesgade 1, 1622 København V
lok. nr. 101-02831
320? -
Sankt Knuds Vej 16, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31107
323! F1 -
Absalonsgade 12, 1658 København V
lok. nr. 101-01105
329? -
Gasværksvej 4, 1656 København V
lok. nr. 101-00796
330 F0 -
Sankt Knuds Vej 18, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30078
336! F2 -
Gammel Kongevej 101, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30310
339 F0 -
Gammel Kongevej 15, 1610 København V
lok. nr. 101-00804
348 F0 -
Valdemarsgade 19A, 1665 København V
lok. nr. 101-02854
355 F0 -
Vesterbrogade 102, 1620 København V
lok. nr. 101-30087
358! F2 -
Valdemarsgade 12, 1665 København V
lok. nr. 101-03082
361? -
Gasværksvej 9, 1656 København V
lok. nr. 101-03054
364? -
Boyesgade 11, 1622 København V
lok. nr. 101-30510
365! F2 -
Sankt Knuds Vej 22A, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30621
365! F2 -
Hauchsvej 12, 1825 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31088
366 F0 -
Boyesgade 10, 1822 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00153
369? -
Lykkesholms Allé 8, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30845
379! F1 -
Absalonsgade 26
lok. nr. 101-01395
389? Trichlorethylen, Chlorerede opl.midl.
Absalonsgade 28, 1658 København V
lok. nr. 101-04683
403! F2 -
Brorsonsgade 1, 1624 København V
lok. nr. 101-00622
404? -
Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30192
410? -
Hauchsvej 3, 1825 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30064
412! F2 -
Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31091
428? -
Kobbertrykkeri, Forhåbningsholms Alle 47A-C, Frederiksberg
lok. nr. 147-30295
429! F2 Benz[a]pyren, Polyc.arom.kulbr.PAH
Abel Cathrines Gade 2, 1654 København V
lok. nr. 101-00792
440 F0 -
Carl Bernhards Vej 13B, 1817 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00313
453! F1 -
AB Absis
lok. nr. 101-01801
454? Olieprodukter
Lykkesholms Allé 11, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00134
456? -
Uwo Forkromningsanstalt, Lykkeholms Alle 20
lok. nr. 147-00010
480? Petroleum, Tungmetaller, Terpentin, Trichlorethylen m.fl.
Absalonsgade 29, 1658 København V
lok. nr. 101-03432
491? -
Vesterbrogade 112
lok. nr. 101-03080
494? Trichlorethylen, Vinylchlorid

Tabellen viser de 59 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Tullinsgade 7, 4. th, 1618 København V.
Afstand angiver afstanden i meter fra Tullinsgade 7, 4. th til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Tullinsgade 7, 4. th, København V
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Gammel Kongevej 74B, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30046
105
Prinsesse Maries Alle 5, 1908 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31060
142
Vodroffsvej 9A, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30060
209
Frederiksberg Alle 12, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30809
219
Frederiksberg Alle 18, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30811
251
Gammel Kongevej 95 og Sankt Thomas Alle 10-14, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30810
266
Gasværksvej 4-6, 1656
lok. nr. 101-00796
312
Vodroffsvej 23, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30272
323
Forhåbningsholms Allé 19-27
lok. nr. 147-00401
340
Gasværksvej 8A-E
lok. nr. 101-00401
351
Vesterbrogade 95
lok. nr. 101-00665
353
Fornikling, Sankt Knuds Vej 22, Frederiksberg
lok. nr. 147-30621
376
Gasværksvej 11-11A
lok. nr. 101-00419
381
Eskildsgade 13
lok. nr. 101-00350
391
Oprenset olieforurening, mangler renbundsprøver - Viktoriagade 10 og 10A, København V
lok. nr. 101-00437
409
Omformerstation, Sankt Knuds Vej 30-34, Frederiksberg
lok. nr. 147-30192
415
Jordkørsel, Sveasvej 3
lok. nr. 147-30014
419
Oprenset forurening uden renbundsprøver, Viktoriagade 16 og 16C, København
lok. nr. 101-00396
440
Eskildsgade 23, 1657 København V
lok. nr. 101-01242
451
Olietank m.fl., Carl Plougs Vej 2 og Niels Ebbesensvej 10 m.fl., Frederiksberg
lok. nr. 147-30587
465
Enghavevej 19-23, København V
lok. nr. 101-00575
474
Viktoriagade 16-22/ Istedgade 34-38/Gasv
lok. nr. 101-01902
475
Vodroffsvej 33, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31058
480
Gammel Kongevej 3A, 1610 København V
lok. nr. 101-10923
484
Istedgade 55, 1650 København V
lok. nr. 101-01333
495
Gammel Kongevej 102, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31006
498

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Tullinsgade 7, 4. th, 1618 København V.
Afstand angiver afstanden i meter fra Tullinsgade 7, 4. th til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 24 april, 2024. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Tullinsgade 7, 4. th, 1618 København V bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region HovedstadenLuftforurening

Der kan være problemer med luftforurening på Tullinsgade 7, 4. th, 1618 København V.

NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 14.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

!PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.3 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 16.4 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

!Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.4 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

!Partikelantal

Der er estimeret 8800 partikler per cm3 luft. Det er en svagt forhøjet koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

!Brændeovne og pejse

Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i København med i gennemsnit 185.4 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er ikke registreret trafikstøj på adressen Tullinsgade 7, 4. th, 1618 København V

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Tullinsgade 7, 4. th, 1618 København VKortet viser trafikstøj i området omkring Tullinsgade 7, 4. th, 1618 København V. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Tullinsgade 7, 4. th, 1618 København V om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
Veje i byingen registreret støj (*)
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Tullinsgade 7, 4. th, 1618 København V har hårdhed: 18 - 24. Det betyder at vandet er klassificeret som hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Tullinsgade 7, 4. th, 1618 København V

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Tullinsgade 7, 4. th, 1618 København V.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj.

Lavninger

Tullinsgade 7, 4. th, 1618 København V ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Tullinsgade 7, 4. th, 1618 København VRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Tullinsgade 7, 4. th, 1618 København V. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Tullinsgade 7, 4. th, 1618 København V er 80 procent. Det betyder, at ca. 80 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en middellav hydraulisk ledningsevne på 100 - 125 mm/dag i området omkring Tullinsgade 7, 4. th, 1618 København V. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun relativt langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Tullinsgade 7, 4. th ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.8 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.5 - 2.3 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Tullinsgade 7, 4. th har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Tullinsgade 7, 4. th, 1618 København V


Ekstrem regn på Tullinsgade 7, 4. thKortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Tullinsgade 7, 4. th. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (0.6 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (1.7 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Tullinsgade 7, 4. th, 1618 København V er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Tullinsgade 7, 4. th, 1618 København VKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Tullinsgade 7, 4. th, 1618 København V. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMaticHavvand

Tullinsgade 7, 4. th, 1618 København V ligger i en højde på 5.2 meter over havets overflade.

Havvand på Land

Med en placering på mere end 3 meter over havets overflade, er adressen ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser en ekstrem vandstand på 520 centimeter over normalen.

Stomflod og havvand på Tullinsgade 7, 4. th, 1618 København VKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 520 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Tullinsgade 7, 4. th, 1618 København V. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

Tullinsgade 7, 4. th, 1618 København V befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Plantrin 2

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Tullinsgade 7, 4. th, 1618 København V

BBR oplysninger

Vi kunne ikke finde BBR oplysninger på Tullinsgade 7, 4. th, 1618 København V.

BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Tullinsgade 7, 4. th, 1618 København V. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via bbr.dk.

Hent BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Det tidligere energimærke på Tullinsgade 7, 4. th, 1618 København V havde en gyldighedsperiode, der udløb 29. september 2023. Energimærket er derfor ikke længere gyldigt.

Tjek det elektroniske energimærke »

Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 15 april, 2020 - opdater


Mere info om Energimærket:

De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

!Varmeforbrug iflg energimærkerapport

Ejendommen på Tullinsgade 7, 4. th, 1618 København V havde et energimærke C , der ikke længere er gyldigt (det udløb 29-09-2023).

Energimærkerapporten angiver et opvarmningsareal på 1004 m2 for hele bygningen og et estimeret samlet årligt energiforbrug på 112,8 MWh/år. I energimærkerapporten er energiforbruget omregnet til en samlet estimeret varmeudgift på 102.000 kr/år, baseret på en energipris på 700,34 kr. per MWh.

Beregnet årlig varmeomkostning
102.000 kr/år

Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2013 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

Fjernvarme

Tullinsgade 7, 4. th, 1618 København V ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra HOFOR Fjernvarme P/S. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for HOFOR Fjernvarme P/S finder du her: http://www.hofor.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om HOFOR Fjernvarme P/S her »


Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Tullinsgade 7, 4. th, 1618 København V

Naboerne
voksne enlige midt i byen

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Tullinsgade 7, 4. th, 1618 København V er voksne enlige midt i byen , d.v.s. conzoom®-typen Hjerterum.

Hjerterum

Hjerterum
voksne enlige midt i byen

 • Alle familietyper
 • Bor i mindre lejligheder
 • Lav købekraft
 • Meget sociale og fælleskabsorienterede
 • Online
 • Motionerer ofte

Geodemografi

Hjerterum er enlige voksne i alle aldre, dog er flest fra 40 år og op. Tre fjerdedele har ingen hjemmeboende børn. Men de har Hjerterum og udgør en stor del af den urbane mangfoldighed, hvor der bor stor diversitet under samme tag. Nogle er indvandrere eller efterkommere

Uddannelsesbaggrunden er blandet og nogle studerer endnu, mens andre er pensionerede. Hovedparten er fortsat lønmodtagere og indkomstniveauet er ikke så højt, men de er fornuftige og mange har en mindre opsparing i banken. Hjerterum fordeler sig fortrinsvis i middel- og arbejderklassen

De bor med få rum fordelt på 60 til 90 m². For størstepartens vedkommende er dette i lejeboliger, hvoraf de fleste er i almennyttigt boligbyggeri og resten primært i andelsbolig. I deres etageejendomme bor man tæt i opgangene

De fleste foretrækker den kollektive trafik, fremfor bil. Letbane, Metro og S-tog fører direkte til de store shopping-centre, hvor Hjerterum gerne shopper og mødes med vennerne

Du finder Hjerterum hos særligt mange i hovedstaden og her bor dobbelt så mange uden for stenbroerne som inde. Den sidste femtedel er spredt ud i regionernes største byer

 

Adfærd, livsstil og holdninger

Hjerterum er mere sociale end gennemsnittet og har oftere middagsgæster. Menuen byder gerne på nye retter og råvarerne kan godt være omhyggeligt udvalgt i specialforretninger og ofte økologisk. Slankemad er en disciplin i vækst blandt denne type, men med inspiration fra alverdens køkkener behøver det ikke være lig med kedelig mad

Det gælder om at holde sig i form og derfor kommer nogle fast i et fitnesscenter, mens andre påskønner at løbe i naturen. En lille kerne cykler eller svømmer gerne nogle baner for at holde sig i gang. Det suppleres med cyklen, der er deres foretrukne transportmiddel sammen med den kollektive trafik – også når de skal på tværs af landet

Hjerterum bruger nettet fra både tablet og mobil. De handler ofte på nettet, får en masse information og underholdning ad den vej. De logger stadigt sjældnere på Facebook og Twitter, men oftere på LinkedIn i forhold til tidligere

Hjerterum køber gerne Hus Forbi og støtter de hjemløse med bidrag i øvrigt. Mange støtter eller er medlem af en humanitær organisation. Til gengæld bruger de færre penge end tidligere på at gå ud; det sker i hvert fald sjældnere

Når budgettet tillader det, holder de ferie. Hjerterum er alsidige i deres ferievalg og rejser gerne i Danmark, Norden eller tager på en solferie sydpå. Fælles for alle rejserne er, at Hjerterum glæder sig til den næste

Hjerterum interesserer sig for politik, ligesom interessen for miljø- og forureningsspørgsmål er stadigt stigende hos denne type. De mener, at privatisering er lig effektivisering og en del mener, at vi gør for lidt for flygtninge og indvandrere

I Gallups Kompas befinder de sig i det Fælleskabsorienterede segment, hvilket ofte er i kombination med enten det Traditionelle eller Moderne segment

Politisk kom det til udtryk ved sidste valg ved, at Hjerterum satte flest kryds ved et af partierne til venstre for midten samt ved Radikale Venstre. Hvis de da kom ned for at stemme
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Tullinsgade 7, 4. th er data sidst opdateret 28 februar, 2024.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Tullinsgade 7, 4. th hører til afstemningsområdet 9. Nord hvor der er 8.069 stemmeberettigede borgere.

Valgdeltagelse

Der var 6.983 i 9. Nord, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 86.5 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Enhedslisten det største parti i afstemningsområdet 9. Nord med 1.626 stemmer. Det svarer til 23.3 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for 9. Nord (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

Enhedslisten fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 9. Nord, med et indeks på 337 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Kristendemokraterne klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 9. Nord, med et indeks på 17 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Tullinsgade 7, 4. th, 1618 København V at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 385 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Tullinsgade 7, 4. th. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 12765 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 12.06 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 1.21 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

Relativ høj opklaringsprocent i 1500-1799 København V

Opklaringsprocenten i 1500-1799 København V er relativ høj. I perioden 2011-2018 blev 10.0 procent af alle indbrud opklaret. Det er langt bedre en landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt VESTERBRO/KONGENS ENGHAVE (Oehlenschlægersgades Skole)

Tullinsgade 7, 4. th hører under skoledistriktet VESTERBRO/KONGENS ENGHAVE (Oehlenschlægersgades Skole). I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Oehlenschlægersgades Skole.

Oehlenschlægersgades Skole

Oehlenschlægersgades SkoleOehlenschlægersgades Skole, Oehlenschlægersgade 57 i Københavns Kommune.
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.51
Undervisningseffekt:
0.0
Forældre indkomst:
370.677 kr.
Afstand:
672 meter
Info om Oehlenschlægersgades Skole

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt VESTERBRO/KONGENS ENGHAVE (Oehlenschlægersgades Skole) på kort

Bredbåndsmuligheder

Lynhurtigt Fastforbundet Internet

Der er gode bredbåndsmuligheder på Tullinsgade 7, 4. th, 1618 København V.

 • Fibernet: 2 forskellige udbydere med hastigheder op til 1000 / 1000 Mbit/s
 • COAX bredbånd (kabel-TV): 7 forskellige udbydere med hastighed op til 1000 / 100 Mbit/s
 • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 60 / 12 Mbit/s *

Se fibernet dækningsgrad omkring Tullinsgade 7, 4. th! Begrænset mobildækning

Der er begrænset 4G mobildækning på Tullinsgade 7, 4. th med vejledende downloadhastighed op til 30 - 50 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Tullinsgade 7, 4. th er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 30 - 50 Mbit/s
 • Tre: 20 - 30 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 30 - 50 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Tullinsgade 7, 4. th


Data sidst opdateret 05 januar, 2022

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Tullinsgade 7, 4. th, København V
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Tullinsgade 7, 4. th, 1618 København V er Moræneler.

Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

Moræneler
Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Tullinsgade 7, 4. th

Den nærmeste overfladenære boring ligger 17 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Gl. Kongevej 39. Boringen blev afsluttet 6 juli, 2004. Brøndborer var Geo- og Miljøboringer, Kristian Schmidt. Formålet med boringen var Forureningsbor./miljøundersøg./lossepl./affaldsdep./lov 214 og anvendelse er ikke angivet. Boringen nåede en dybde på 10.0 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 5839 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Tullinsgade 7, 4. th.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
17 Forureningsbor. 10.0 201. 5839 »
22 Moniteringsboring 7.0 201. 9505 »
27 Geoteknisk boring 12.1 201. 3220 »
29 Moniteringsboring 8.5 201. 9499 »
30 Moniteringsboring 7.0 201. 9511 »
30 Moniteringsboring 7.0 201. 9510 »
31 Moniteringsboring 7.0 201. 9504 »
32 Moniteringsboring 5.0 201. 9502 »
32 Moniteringsboring 7.0 201. 9506 »
32 Moniteringsboring 8.0 201. 9501 »

Hvor langt er der fra Tullinsgade 7, 4. th
til nærmeste

Risikovirksomhed

Kødbyens Maskincentral
Kolonne 2


Afstand: 987 meter


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 30 m
Kapacitet: 225 kW


Afstand: 4,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Vesterbrogade 80
1620 København V


Afstand: 111 meter


Kort Læs mere

Apotek

Gl. Kongevej Apotek


Afstand: 82 meter


Læs mere

Dagligvare

føtex 1322 Dagligvarer


Afstand: 94 m


Læs mere

Renseanlæg

Lynetten renseanlæg


Afstand: 4,65 km


Læs mere

Daginstitution

Syvstjernen


Afstand: 147 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 1618 København V
Info om vej: Tullinsgade
Stamoplysninger for Tullinsgade 7, 4. th, 1618 København V
Geografiske koordinater 55.67359764°N, 12.55172625°Ø
Højde over havets overflade 5,2 m.o.h.
Sogn Vesterbro Sogn »
Politikreds Københavns Politi
Adressens Id 0a3f50a1-4aae-32b8-e044-0003ba298018
Adgangsadresse Id 0a3f507b-15e9-32b8-e044-0003ba298018
BFE nummer 6024350

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Tullinsgade 7, 4. th, 1618 København V.