DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter — Vesterbrogade 106B, 1620 København V


Her finder du vigtige officielle dokumenter for Vesterbrogade 106B, 1620 København V, inklusiv byggesager, lokal -og kommuneplaner, servitutter, BBR meddelelse og jordforureningsattest.

Byggesager på Vesterbrogade 106B, 1620 København V

Ved nybyg, tilbygning, ombygning og renovering, skal der typisk oprettes en byggesag hos kommunen. Byggesagerne giver et godt indblik i ejendommens historie.

Vi kunne desværre ikke finde byggesager på Vesterbrogade 106B, 1620 København V.

Det skyldes at København Kommune desværre har valgt ikke at offentliggøre historiske byggesager.

byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder: Weblager.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Vesterbrogade 106B, 1620 København V

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

På Vesterbrogade 106B, 1620 København V er der 1 lokalplaner og 3 kommuneplaner.

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »
byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

År Plantype Beskrivelse Download
1910 Lokalplan (vedtaget) Vesterbrogade Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Officielle attester på Vesterbrogade 106B, 1620 København V

Jordforureningsattest

Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal

Download Jordforureningsattest

Du kan finde mere information om Jordforurening på Vesterbrogade 106B, 1620 København V her »


BBR Meddelelse

Download en officiel BBR-Meddelelse med de centrale oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret som København Kommune har registreret på Vesterbrogade 106B, 1620 København V.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mere information om BBR oplysninger på Vesterbrogade 106B, 1620 København V her »


Officielle dokumenter på DinGeo

Officielle Attester:

Dokumenterne hentes direkte fra de ansvarlige myndigheder og kan downloades og printes.
Læs mere om BBR oplysninger her »
Læs mere om Jordforurening her »

Datakilder:
Miljøportal og OIS

Servitutter på Vesterbrogade 106B, 1620 København V

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er 14 servitutter på ejendommen Vesterbrogade 106B, 1620 København V:

I tabellen nedenfor kan du se de enkelte servitutter med tinglysningsdata, prioritet, type og en kort beskrivelse(tillægtekst).

Servitut dokumenterne er desværre ikke tilgængelige på nettet. Du skal derfor kontakte tinglysningen hvis du ønsker videre information om servittuternes indhold - Læs her »

Servitutter på ejendom kan ses på DinGeo

Mere info om Servitutter:

Læs mere om Servitutter her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Dato Prioritet Type Tillægstekst
07.06.2017 1 Servitut Servitut med lovbestemt prioritet Vedtægter for gårdlauget Digterhaven
10.11.1947 10 Servitut Luftfartshindringer i 25 m højde over terræn eller derover kræves tilladelse af Min. f. off. arbejder Forprioritet
23.01.1995 11 Servitut Dok om fjernvarme/anlæg mv
04.12.1997 12 Servitut Vedt. for Ejerforeningen. Tillige lyst pantstiftende.
30.05.2006 13 Servitut Servitutten omhandler: Byfornyelse og udvikling af byer.
30.05.2006 14 Servitut Servitutten omhandler: Byfornyelse og udvikling af byer.
21.06.1852 2 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv
30.06.1884 3 Servitut Dok om at der ikke på grunden må opføres lejligheder på mindre end 3 værelser og pigekammer
30.06.1884 4 Servitut Dok om fælles brandmur/gavl mv
12.01.1885 5 Servitut Dok om forpligtelser mht underjordiske kælderrum
04.05.1885 6 Servitut Dok om fælles brandmur/gavl mv
24.04.1911 7 Servitut Dok om vandklosetter
15.05.1911 8 Servitut Dok om nogle skabsværelser
02.06.1937 9 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv