DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Vesterbrogade 107B, 2. tv, 1620 København VRKR-pris i postnr
6.564.089
Mere Info 
Udbudspris i postnr
5.989.228
Mere Info 
Køberrapport
Gratis
Hent her 

Lejligheden på Vesterbrogade 107B, 2. tv, 1620 København V er ifølge BBR en lejebolig udlejet af J. Møller ApS. En lejebolig friholder dig fra en masse usikkerhed og risici og vedligehold. Dog har du ikke samme frihed til selv at lave forbedringer og du kan ikke på samme måde spare op i boligen. Skats ejendomsvurdering af den samlede ejendom var i 2022 ved den seneste vurdering: 22.500.000 kr.

Nedenstående beregninger kan du bruge til at vurdere alternativet til en lejebolig i form af en ejerbolig. Mange huslejer er reguleret, så de ikke kan stige uforholdsmæssigt meget. Nyopførte lejeboliger og nyistandsatte lejligheder vil dog oftest være fastsat ud fra markedsvilkår.

Du kan læse mere om lejeboliger her: Link til lejebolig-temaside.Computerberegnede ejendomsvurderinger
Vesterbrogade 107B, 2. tv, 1620 København V

Nedenfor gennemgås information om de fire uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Vesterbrogade 107B, 2. tv, der ligger til grund for vores dingestimat på 11.684.000 kr.

Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi. Læs mere om DinGeo ejendomsvurderinger her »

Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler, se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1620 København V i perioden fra 1992 frem til og med fjerde kvartal 2023.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1620 København V ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (fjerde kvartal 2023) er 60.221 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 113 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 113 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Vesterbrogade 107B, 2. tv, 1620 København V har et vægtet areal på 109 m². Hvis Vesterbrogade 107B, 2. tv, 1620 København V er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 109 m2 x 60,221 kr/m2 = 6.564.089 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i fjerde kvartal 2023)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1620 København V
6.564.089 kr.
Udbudspriser i 1620 København V

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 1620 København V kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Vesterbrogade 107B, 2. tv. Der er p.t. syv lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 7 lejligheder, der p.t. er til salg i 1620 København V.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 45,327 til 74,193 kr/m2, med et gennemsnit på 59,322 kr/m2 og en median på 57,839 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Vesterbrogade 107B, 2. tv, 1620 København V svarer til gennmsnits-lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 109 m2 x 57,839 kr/m2 x 0.95 = 5.989.228 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 1620 København V) x 0.95 (afslag på gns. 5 procent)

gns. m2 udbudspris for 7 Ejerlejligheder til salg i 1620 København V
5.989.228 kr.