DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter — Vesterbrogade 5, 1. tv, 1620 København V


Her finder du vigtige officielle dokumenter for Vesterbrogade 5, 1. tv, 1620 København V, inklusiv byggesager, lokal -og kommuneplaner, servitutter, BBR meddelelse og jordforureningsattest.

Byggesager på Vesterbrogade 5, 1. tv, 1620 København V

Ved nybyg, tilbygning, ombygning og renovering, skal der typisk oprettes en byggesag hos kommunen. Byggesagerne giver et godt indblik i ejendommens historie.

Vi kunne desværre ikke finde byggesager på Vesterbrogade 5, 1. tv, 1620 København V.

For at få mere information om byggesager på Vesterbrogade 5, 1. tv, 1620 København V kan du kontakte København Kommune direkte. Du kan se kontaktinformationen om byggesager hos København Kommune her ».

byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder: Weblager.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Vesterbrogade 5, 1. tv, 1620 København V

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

På Vesterbrogade 5, 1. tv, 1620 København V er der 4 lokalplaner og 3 kommuneplaner.

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »
byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

År Plantype Beskrivelse Download
2012 Lokalplan (vedtaget) Scala Download PDF
2015 Lokalplan (vedtaget) Tivolihjørnet Download PDF
1910 Lokalplan (vedtaget) Rewentlowsgade Download PDF
1910 Lokalplan (vedtaget) Vesterbrogade Download PDF
2015 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2015 Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Officielle attester på Vesterbrogade 5, 1. tv, 1620 København V

Jordforureningsattest

Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal

Download Jordforureningsattest

Du kan finde mere information om Jordforurening på Vesterbrogade 5, 1. tv, 1620 København V her »


BBR Meddelelse

Download en officiel BBR-Meddelelse med de centrale oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret som København Kommune har registreret på Vesterbrogade 5, 1. tv, 1620 København V.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mere information om BBR oplysninger på Vesterbrogade 5, 1. tv, 1620 København V her »


Energimærke

Der er på Vesterbrogade 5, 1. tv lavet en energimærkerapport (udført af GH-Energi og Rådgivning ApS). Du kan hente rapporten her

Download Energimærkerapport

Du kan finde mere information om Energimærket på Vesterbrogade 5, 1. tv, 1620 København V her »

Officielle dokumenter på DinGeo

Officielle Attester:

Dokumenterne hentes direkte fra de ansvarlige myndigheder og kan downloades og printes.
Læs mere om BBR oplysninger her »
Læs mere om Jordforurening her »

Datakilder:
Miljøportal og OIS

Servitutter på Vesterbrogade 5, 1. tv, 1620 København V

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er ingen servitutter på ejendommen Vesterbrogade 5, 1. tv, 1620 København V

Servitut dokumenterne er desværre ikke tilgængelige på nettet. Du skal derfor kontakte tinglysningen hvis du ønsker videre information om servittuternes indhold - Læs her »

Servitutter på ejendom kan ses på DinGeo

Mere info om Servitutter:

Læs mere om Servitutter her »

Datakilder:
Tinglysning.dk