DinGeo — i hele Danmark

Vesterbrogade 60, 1. , 1620 København V

DinGeo har samlet informationer på Vesterbrogade 60, 1. i én detaljeret boligrapport. Adressen er nedlagt.

Ejendommen ligger i Københavns Kommune og tilhører skoledistriktet Oehlenschlægersgades Skole. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 1.21 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Matrikelkort Vesterbrogade 60, 1.

Luftfoto af Vesterbrogade 60, 1. , 1620 København V. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Vesterbrogade 60, 1. , 1620 København V

Radon

Vesterbrogade 60, 1. , 1620 København V er en lejlighed og dermed langt mindre udsat for radonforurening end enfamiliehuse i samme område. Radonrisikoen er derfor lav.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Vesterbrogade 60, 1. , 1620 København V ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

Geologi

Det geologiske underlag på Vesterbrogade 60, 1. , 1620 København V er Marint sand og ler (Se Geologi og Geoteknik), der ikke øger risikoen for Radon.

BBR data om byggeår kunne desværre ikke findes

Bygningen
Vesterbrogade 60, 1. , 1620 København V er en lejlighed og dermed med gennemsnitligt radonniveau på kun ca. 25 procent af niveauet i enfamiliehuse i området
Radon i danske boliger
Der er relativt lav risiko for Radon på Vesterbrogade 60, 1. , 1620 København V.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Jordforurening

Ingen registreret jordforurening på grunden

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Vesterbrogade 60, 1. , 1620 København V.

xManglende oplysninger om olietank

Vi mangler BBR oplysninger om olietanke på ejendommens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Selvom der ikke er registreret jordforurening på ejendommens grund, så er det stadig værd at bide mærke i, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 84 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 59 egentlige jordforureninger (type V2), mens 25 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Vesterbrogade 60, 1. , 1620 København VKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 1618-Udenbys Vester Kvarter, København, der hører til Vesterbrogade 60, 1. , 1620 København V. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Vesterbrogade 60, 1. , 1620 København V. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Vesterbrogade 60, 1. , København V
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Vesterbrogade 60, 1620 København V
lok. nr. 101-01684
31! F2 -
Gammel Kongevej 33, 1610 København V
lok. nr. 101-00501
49? -
Vesterbrogade 65, 1620 København V
lok. nr. 101-00502
79? -
Gammel Kongevej 39A, 1610 København V
lok. nr. 101-02839
99? -
Vesterbrogade 72A, 1620 København V
lok. nr. 101-03083
103? -
Absalonsgade 8
lok. nr. 101-03073
112? Olieprodukter
Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00031
121? -
Vesterbrogade 69, 1620 København V
lok. nr. 101-02855
135? -
Gasværksvej 2, 1656 København V
lok. nr. 101-00231
156? -
Saxogade 11, 1662 København V
lok. nr. 101-02100
170? -
Gammel Kongevej 25, 1610 København V
lok. nr. 101-01674
178 F0 -
Eskildsgade 11, 1657 København V
lok. nr. 101-00618
180? -
Gammel Kongevej 23, 1610 København V
lok. nr. 101-01673
187? -
Gasværksvej 4, 1656 København V
lok. nr. 101-00796
191 F0 -
Gammel Kongevej 47, 1610 København V
lok. nr. 101-02842
196? -
Gammel Kongevej 74B, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30046
207? -
Vodroffsvej 9A, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30060
209! F2 -
Absalonsgade 12, 1658 København V
lok. nr. 101-01105
217? -
Gasværksvej 9, 1656 København V
lok. nr. 101-03054
227? -
Vodroffsvej 4, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00012
236? -
Matthæusgade 12A, 1666 København V
lok. nr. 101-03540
239? -
Frederiksberg Alle 22A, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00182
251? -
Værnedamsvej 13B, 1819 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00404
255? -
Absalonsgade 26, 1658 København V
lok. nr. 101-01395
261? -
Gammel Kongevej 80, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00136
262 F0 -
Værnedamsvej 7, 1819 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30226
266! F2 -
Gammel Kongevej 15, 1610 København V
lok. nr. 101-00804
273 F0 -
Absalonsgade 28, 1658 København V
lok. nr. 101-04683
276! F2 -
Schønbergsgade 9
lok. nr. 147-00084
280? Bly, Chlorerede opl.midl., Benz[a]pyren, Vinylchlorid m.fl.
Forhåbningsholms Alle 2, 1904 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00160
298? -
Abel Cathrines Gade 2, 1654 København V
lok. nr. 101-00792
317 F0 -
Absalonsgade 27, 1658 København V
lok. nr. 101-01801
321? -
Gammel Kongevej 89, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00156
330? -
Valdemarsgade 19
lok. nr. 101-02854
330 F0 C10-C25 kulbrintefraktion, Trichlorethylen
Absalonsgade 29, 1658 København V
lok. nr. 101-03432
358? -
Valdemarsgade 12, 1665 København V
lok. nr. 101-03082
363? -
Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30634
372? -
Frederiksberg Alle 24, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30197
374 F0 -
Absalonsgade 33, 1658 København V
lok. nr. 101-00377
379! F1 -
Absalonsgade 36, 1658 København V
lok. nr. 101-01250
383! F2 -
Boyesgade 1, 1622 København V
lok. nr. 101-02831
383? -
Frederiksberg Alle 15, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00154
401? -
Dannebrogsgade 39A, 1660 København V
lok. nr. 101-01680
406? -
Eskildsgade 56, 1657 København V
lok. nr. 101-00238
417? -
Viktoriagade 26, 1655 København V
lok. nr. 101-01626
418? -
Vesterbrogade 102, 1620 København V
lok. nr. 101-30087
423! F2 -
Boyesgade 11, 1622 København V
lok. nr. 101-30510
435! F2 -
Boyesgade 10, 1822 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00153
451? -
Gammel Kongevej 92, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00077
454? -
Abel Cathrines Gade 20, 1654 København V
lok. nr. 101-00913
458? -
Sankt Knuds Vej 16, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31107
460! F1 -
Brorsonsgade 1, 1624 København V
lok. nr. 101-00622
462? -
Istedgade 18, 1650 København V
lok. nr. 101-00840
467? -
Sankt Knuds Vej 18, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30078
471! F2 -
Gammel Kongevej 101, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30310
473 F0 -
Abel Cathrines Gade 29, 1654 København V
lok. nr. 101-00429
475? -
Halmtorvet 12-18, Lille Istedgade 7-9,mm
lok. nr. 101-01964
487? Olieprodukter
Hauchvej 14, olieforurening
lok. nr. 147-31088
490 F0 Fyringsolie
Sankt Knuds Vej 22A, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30621
497! F2 -

Tabellen viser de 59 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Vesterbrogade 60, 1. , 1620 København V.
Afstand angiver afstanden i meter fra Vesterbrogade 60, 1. til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Vesterbrogade 60, 1. , København V
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Gasværksvej 4-6, 1656
lok. nr. 101-00796
172
Gasværksvej 8A-E
lok. nr. 101-00401
211
Prinsesse Maries Alle 5, 1908 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31060
214
Gammel Kongevej 74B, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30046
226
Vodroffsvej 9A, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30060
238
Gasværksvej 11-11A
lok. nr. 101-00419
244
Eskildsgade 13
lok. nr. 101-00350
253
Oprenset olieforurening, mangler renbundsprøver - Viktoriagade 10 og 10A, København V
lok. nr. 101-00437
276
Oprenset forurening uden renbundsprøver, Viktoriagade 16 og 16C, København
lok. nr. 101-00396
302
Eskildsgade 23, 1657 København V
lok. nr. 101-01242
312
Frederiksberg Alle 12, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30809
329
Viktoriagade 16-22/ Istedgade 34-38/Gasv
lok. nr. 101-01902
336
Frederiksberg Alle 18, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30811
360
Istedgade 55, 1650 København V
lok. nr. 101-01333
370
Vesterbrogade 95
lok. nr. 101-00665
387
Maskinfabrik m.fl., Absalonsgade 31-39
lok. nr. 101-00377
397
Gammel Kongevej 95 og Sankt Thomas Alle 10-14, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30810
399
Vodroffsvej 23, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30272
411
Gammel Kongevej 3A, 1610 København V
lok. nr. 101-10923
417
Istedgade 20, 1650 København V
lok. nr. 101-30055
461
Forhåbningsholms Allé 19-27
lok. nr. 147-00401
472
Helgolandsgade 3, 1653 København V
lok. nr. 101-11263
482
Fornikling, Sankt Knuds Vej 22, Frederiksberg
lok. nr. 147-30621
485
Jordkørsel, Sveasvej 3
lok. nr. 147-30014
491
Enghavevej 19-23, København V
lok. nr. 101-00575
494

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Vesterbrogade 60, 1. , 1620 København V.
Afstand angiver afstanden i meter fra Vesterbrogade 60, 1. til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 16 juni, 2024. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Vesterbrogade 60, 1. , 1620 København V bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region HovedstadenLuftforurening

Vi mangler desværre at indsamle luftforurening på adressen.

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er ikke registreret trafikstøj på adressen Vesterbrogade 60, 1. , 1620 København V

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Vesterbrogade 60, 1. , 1620 København VKortet viser trafikstøj i området omkring Vesterbrogade 60, 1. , 1620 København V. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Vesterbrogade 60, 1. , 1620 København V om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
Veje i byingen registreret støj (*)
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Vesterbrogade 60, 1. , 1620 København V har hårdhed: 18 - 24. Det betyder at vandet er klassificeret som hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Vesterbrogade 60, 1. , 1620 København V

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Vesterbrogade 60, 1. , 1620 København V.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj.

Lavninger

Vesterbrogade 60, 1. , 1620 København V ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Vesterbrogade 60, 1. , 1620 København VRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Vesterbrogade 60, 1. , 1620 København V. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Vesterbrogade 60, 1. , 1620 København V er 80 procent. Det betyder, at ca. 80 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en middellav hydraulisk ledningsevne på 100 - 125 mm/dag i området omkring Vesterbrogade 60, 1. , 1620 København V. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun relativt langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Vesterbrogade 60, 1. ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.5 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.7 - 2 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Vesterbrogade 60, 1. har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Vesterbrogade 60, 1. , 1620 København V


Ekstrem regn på Vesterbrogade 60, 1. Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Vesterbrogade 60, 1. . Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (0 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (0.6 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Vesterbrogade 60, 1. , 1620 København V er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Vesterbrogade 60, 1. , 1620 København VKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Vesterbrogade 60, 1. , 1620 København V. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMaticHavvand

Vesterbrogade 60, 1. , 1620 København V ligger i en højde på 3.0 meter over havets overflade.

!Havvand på Land

Ved ekstrem stormflod og/eller klimarelaterede havniveaustigninger, der overstiger 300 centimeter, er der risiko for oversvømmelse på adressen.


Stomflod og havvand på Vesterbrogade 60, 1. , 1620 København VKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 300 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Vesterbrogade 60, 1. , 1620 København V. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

!Plantrin 1

Vesterbrogade 60, 1. , 1620 København V befinder sig i et område, der er udpeget som højrisiko for havvand på land under oversvømmelsesdirektivet plantrin 1.

Se havvand plantrin 1 kort »

Plantrin 2

Adressen er til gengæld ikke udpeget som højrisiko under den mere præcise plantrin 2 kortlægning.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Vesterbrogade 60, 1. , 1620 København V

BBR oplysninger

Vi kunne ikke finde BBR oplysninger på Vesterbrogade 60, 1. , 1620 København V.

BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Vesterbrogade 60, 1. , 1620 København V. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via bbr.dk.

Hent BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Vi kunne ikke finde et energimærke på Vesterbrogade 60, 1. , 1620 København V sidst vi kiggede (15. februar 2020). Det kan skyldes at bygningen ikke endnu er energimærket, eller, at det tidligere energimærke ikke længere er gyldigt.

Tjek det elektroniske energimærke »

Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 15 februar, 2020 - opdater


Mere info om Energimærket:

De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

Fjernvarme

Vesterbrogade 60, 1. , 1620 København V ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra HOFOR Fjernvarme P/S. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for HOFOR Fjernvarme P/S finder du her: http://www.hofor.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om HOFOR Fjernvarme P/S her »


Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Vesterbrogade 60, 1. , 1620 København V

Naboerne

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Vesterbrogade 60, 1. , 1620 København V er , d.v.s. conzoom®-typen Der er ingen information om conzoom på adressen.

Der er ingen information om conzoom typen på adressen


Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Vesterbrogade 60, 1. er data sidst opdateret 3 april, 2024.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Vesterbrogade 60, 1. hører til afstemningsområdet 9. Nord hvor der er 8.069 stemmeberettigede borgere.

Valgdeltagelse

Der var 6.983 i 9. Nord, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 86.5 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Enhedslisten det største parti i afstemningsområdet 9. Nord med 1.626 stemmer. Det svarer til 23.3 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for 9. Nord (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

Enhedslisten fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 9. Nord, med et indeks på 337 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Kristendemokraterne klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 9. Nord, med et indeks på 17 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Vesterbrogade 60, 1. , 1620 København V at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 385 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Vesterbrogade 60, 1. . Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 12765 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 12.06 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 1.21 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

Relativ høj opklaringsprocent i 1500-1799 København V

Opklaringsprocenten i 1500-1799 København V er relativ høj. I perioden 2011-2018 blev 10.0 procent af alle indbrud opklaret. Det er langt bedre en landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt VESTERBRO/KONGENS ENGHAVE (Oehlenschlægersgades Skole)

Vesterbrogade 60, 1. hører under skoledistriktet VESTERBRO/KONGENS ENGHAVE (Oehlenschlægersgades Skole). I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Oehlenschlægersgades Skole.

Oehlenschlægersgades Skole

Oehlenschlægersgades SkoleOehlenschlægersgades Skole, Oehlenschlægersgade 57 i Københavns Kommune.
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.51
Undervisningseffekt:
0.0
Forældre indkomst:
370.677 kr.
Afstand:
597 meter
Info om Oehlenschlægersgades Skole

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt VESTERBRO/KONGENS ENGHAVE (Oehlenschlægersgades Skole) på kort

Bredbåndsmuligheder

Lynhurtigt Fastforbundet Internet

Der er gode bredbåndsmuligheder på Vesterbrogade 60, 1. , 1620 København V.

  • Fibernet: Én udbyder, der tilbyder hastigheder op til 1000 / 1000 Mbit/s
  • COAX bredbånd (kabel-TV): 7 forskellige udbydere med hastighed op til 1000 / 100 Mbit/s
  • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 90 / 12 Mbit/s *

Se fibernet dækningsgrad omkring Vesterbrogade 60, 1.God mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Vesterbrogade 60, 1. med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Vesterbrogade 60, 1. er dækningen for de tre netværk:

  • TDC: 50 - 100 Mbit/s
  • Tre: 50 - 100 Mbit/s
  • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Vesterbrogade 60, 1.


Data sidst opdateret 17 februar, 2022

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Vesterbrogade 60, 1. , København V
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Vesterbrogade 60, 1. , 1620 København V er Marint sand og ler.

Marint sand og ler er aflejret efter sidste istid (der sluttede for ca. 11.500 år), da isen trak sig tilbage og store dele af Danmark var dækket af hav. Siden er der sket landhævning og stenalderhavets aflejringer af marint sand og ler findes derfor nu i flere meters højde over havniveau.

Marint sand og ler består mest af sand med skaller.

Marint Ler
Eksempel på marint ler med muslingeskaller


Marint sand og ler indeholder ofte blødt organisk materiale der kan få jorden til at sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Sætningsskader kan også ske på grund af udtørring af lermineraler under tørre og varme somre (f.eks. sommeren 2018).

Marint sand og ler kan, afhængig af lerindholdet, være svært gennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor i nogle tilfælde have svært ved synke ned i jorden. Vandet kan derfor strømme på overfladen og samle sig i lavninger, hvilket kan øge risiko for oversvømmelser.

Marint sand og ler frigiver normalt ikke Radon og er dermed ikke en jordart, der øger risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Vesterbrogade 60, 1.

Den nærmeste overfladenære boring ligger 30 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Dannebrogsgade-Gl.Kongevej. Boringen blev afsluttet 4 april, 1961. Brøndborer var Geoteknisk Institut. Formålet med boringen var Geoteknisk boring/midlertidig grundvandssænkning og anvendelse er angivet som Sløjfet/opgivet/opfyldt boring. Boringen nåede en dybde på 8.3 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 1424 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Vesterbrogade 60, 1. .

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
30 Geoteknisk boring 8.3 201. 1424 »
31 Geoteknisk boring 8.3 201. 1419 »
49 Geoteknisk boring 7.8 201. 1418 »
49 11.5 201. 119 »
52 Forureningsbor. 21.9 201. 6484 »
55 Forureningsbor. 21.2 201. 6490 »
58 Geoteknisk boring 9.7 201. 1423 »
63 Moniteringsboring 12.5 201. 7317 »
65 Forureningsbor. 21.0 201. 6481 »
67 Forureningsbor. 21.0 201. 6488 »

Hvor langt er der fra Vesterbrogade 60, 1.
til nærmeste

Risikovirksomhed

Kødbyens Maskincentral
Kolonne 2


Afstand: 848 meter


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 30 m
Kapacitet: 225 kW


Afstand: 4,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Dannebrogsgade 14
1660 København V


Afstand: 156 meter


Kort Læs mere

Apotek

Apotek Vesterbro


Afstand: 2 meter


Læs mere

Dagligvare

føtex 1322 Dagligvarer


Afstand: 115 m


Læs mere

Renseanlæg

Lynetten renseanlæg


Afstand: 4,62 km


Læs mere

Daginstitution

Syvstjernen


Afstand: 53 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 1620 København V
Info om vej: Vesterbrogade
Stamoplysninger for Vesterbrogade 60, 1. , 1620 København V
Geografiske koordinater 55.67269981°N, 12.55328761°Ø
Højde over havets overflade 3,0 m.o.h.
Sogn Vesterbro Sogn »
Politikreds Københavns Politi
Adressens Id 0a3f50a1-9342-32b8-e044-0003ba298018
Adgangsadresse Id 0a3f507b-2385-32b8-e044-0003ba298018
BFE nummer 6025156

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Vesterbrogade 60, 1. , 1620 København V.