DinGeo — i hele Danmark

Frederiksberg Allé 5, 5. th, 1621 København V

DinGeo har samlet informationer på Frederiksberg Allé 5, 5. th i én detaljeret boligrapport.

Ejendommen ligger i Københavns Kommune og tilhører skoledistriktet Tove Ditlevsens Skole. De nærmeste naboer er typisk yngre byboere med et højt uddannelsesniveau. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 1.21 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Matrikelkort Frederiksberg Allé 5, 5. th

Luftfoto af Frederiksberg Allé 5, 5. th, 1621 København V. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Frederiksberg Allé 5, 5. th, 1621 København V

Radon

Frederiksberg Allé 5, 5. th, 1621 København V er en lejlighed og dermed langt mindre udsat for radonforurening end enfamiliehuse i samme område. Radonrisikoen er derfor medium.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Frederiksberg Allé 5, 5. th, 1621 København V ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Frederiksberg Allé 5, 5. th, 1621 København V er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

BBR data om byggeår kunne desværre ikke findes

Bygningen
Frederiksberg Allé 5, 5. th, 1621 København V er en lejlighed og dermed med gennemsnitligt radonniveau på kun ca. 25 procent af niveauet i enfamiliehuse i området
Radon i danske boliger
Der er middelhøj risiko for Radon på Frederiksberg Allé 5, 5. th, 1621 København V.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS


Jordforurening

Ingen registreret jordforurening på grunden

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Frederiksberg Allé 5, 5. th, 1621 København V.

xManglende oplysninger om olietank

Vi mangler BBR oplysninger om olietanke på ejendommens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Selvom der ikke er registreret jordforurening på ejendommens grund, så er det stadig værd at bide mærke i, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 87 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 66 egentlige jordforureninger (type V2), mens 21 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Frederiksberg Allé 5, 5. th, 1621 København VKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 38a-Udenbys Vester Kvarter, København, der hører til Frederiksberg Allé 5, 5. th, 1621 København V. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Frederiksberg Allé 5, 5. th, 1621 København V. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Frederiksberg Allé 5, 5. th, København V
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Værnedamsvej 7, 1819 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30226
86! F2 -
Frederiksberg Alle 22A, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00182
90? -
Frederiksberg Alle 24, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30197
107 F0 -
Frederiksberg Alle 15, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00154
108? -
Værnedamsvej 13B, 1819 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00404
109? -
Boyesgade 1, 1622 København V
lok. nr. 101-02831
112? -
Vesterbrogade 72A, 1620 København V
lok. nr. 101-03083
131? -
Gammel Kongevej 47, 1610 København V
lok. nr. 101-02842
146? -
Vesterbrogade 102, 1620 København V
lok. nr. 101-30087
151! F2 -
Boyesgade 11, 1622 København V
lok. nr. 101-30510
156! F2 -
Gammel Kongevej 89, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00156
159? -
Boyesgade 10, 1822 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00153
162? -
Vesterbrogade 69, 1620 København V
lok. nr. 101-02855
176? -
Saxogade 11, 1662 København V
lok. nr. 101-02100
177? -
Vesterbrogade 65, 1620 København V
lok. nr. 101-00502
194? -
Brorsonsgade 1, 1624 København V
lok. nr. 101-00622
195? -
Matthæusgade 12A, 1666 København V
lok. nr. 101-03540
200? -
Forhåbningsholms Alle 2, 1904 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00160
202? -
Gammel Kongevej 80, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00136
204 F0 -
Valdemarsgade 12, 1665 København V
lok. nr. 101-03082
209? -
Gammel Kongevej 39A, 1610 København V
lok. nr. 101-02839
218? -
Hauchvej 14, olieforurening
lok. nr. 147-31088
228 F0 Fyringsolie
Carl Bernhards Vej 13B, 1817 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00313
244! F1 -
Hauchsvej 3, 1825 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30064
246! F2 -
Gammel Kongevej 101, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30310
248 F0 -
Gammel Kongevej 74B, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30046
249? -
Valdemarsgade 19
lok. nr. 101-02854
251 F0 C10-C25 kulbrintefraktion, Trichlorethylen
Gammel Kongevej 92, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00077
258? -
Schønbergsgade 9
lok. nr. 147-00084
274? Bly, Chlorerede opl.midl., Benz[a]pyren, Vinylchlorid m.fl.
Vesterbrogade 60, 1620 København V
lok. nr. 101-01684
286! F2 -
Vesterbrogade 112
lok. nr. 101-03080
288? Trichlorethylen, Vinylchlorid
Gammel Kongevej 33, 1610 København V
lok. nr. 101-00501
302? -
Vesterbrogade 114-116
lok. nr. 101-02862
302? Acetone, C5-C10 kulbrintefraktion, Tetrachlorethylen
Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00031
308? -
Absalonsgade 8, 1658 København V
lok. nr. 101-03073
314? -
Sundevedsgade 5, 1751 København V
lok. nr. 101-00894
326? -
Sundevedsgade 17, 1751 København V
lok. nr. 101-04690
336? -
Enghavevej 10, 1674 København V
lok. nr. 101-00500
341? -
Sankt Knuds Vej 16, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31107
362! F1 -
Frederiksberg Alle 31, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00397
370 F0 -
Absalonsgade 12, 1658 København V
lok. nr. 101-01105
370? -
Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30634
373? -
Enghavevej 18A, 1674 København V
lok. nr. 101-00504
375? -
Sankt Knuds Vej 18, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30078
381! F2 -
Lykkesholms Allé 8, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30845
384! F1 -
Vodroffsvej 9A, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30060
392! F2 -
Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30957
395! F2 -
Frederiksstadsgade 8, 1667 København V
lok. nr. 101-00798
409? -
Sankt Knuds Vej 22A, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30621
420! F2 -
Eskildsgade 11, 1657 København V
lok. nr. 101-00618
432? -
Mysundegade 5, 1668 København V
lok. nr. 101-03405
437! F1 -
Gasværksvej 2, 1656 København V
lok. nr. 101-00231
438? -
Vodroffsvej 4, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00012
440? -
Tøndergade 14, 1752 København V
lok. nr. 101-04670
446? -
Absalonsgade 26, 1658 København V
lok. nr. 101-01395
449? -
Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31034
449 F0 -
Gammel Kongevej 25, 1610 København V
lok. nr. 101-01674
451 F0 -
Absalonsgade 28, 1658 København V
lok. nr. 101-04683
460! F2 -
Enghavevej 28A & 28B
lok. nr. 101-00510
463? Fyringsolie
Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31091
467? -
Gammel Kongevej 23, 1610 København V
lok. nr. 101-01673
468? -
Lykkesholms Allé 11, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00134
468? -
Gasværksvej 4, 1656 København V
lok. nr. 101-00796
468 F0 -
Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30614
474 F0 -
Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30192
481? -
Gammel Kongevej 112, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31004
486! F2 -

Tabellen viser de 66 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Frederiksberg Allé 5, 5. th, 1621 København V.
Afstand angiver afstanden i meter fra Frederiksberg Allé 5, 5. th til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Frederiksberg Allé 5, 5. th, København V
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Frederiksberg Alle 12, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30809
56
Frederiksberg Alle 18, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30811
86
Vesterbrogade 95
lok. nr. 101-00665
161
Gammel Kongevej 95 og Sankt Thomas Alle 10-14, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30810
188
Gammel Kongevej 74B, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30046
261
Enghavevej 19-23, København V
lok. nr. 101-00575
293
Prinsesse Maries Alle 5, 1908 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31060
336
Vesterbrogade 124
lok. nr. 101-03416
382
Forhåbningsholms Allé 19-27
lok. nr. 147-00401
398
Fornikling, Sankt Knuds Vej 22, Frederiksberg
lok. nr. 147-30621
401
Gammel Kongevej 102, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31006
407
Vodroffsvej 9A, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30060
414
Mynstersvej 7A, 1827 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30912
422
Gammel Kongevej 117, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30910
425
Gasværksvej 4-6, 1656
lok. nr. 101-00796
435
Gasværksvej 8A-E
lok. nr. 101-00401
467
Vodroffsvej 23, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30272
479
Omformerstation, Sankt Knuds Vej 30-34, Frederiksberg
lok. nr. 147-30192
483
Carit Etlars Vej 2, 1814 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30109
486
Eskildsgade 13
lok. nr. 101-00350
492
Platanvej 5, 1810 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31083
496

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Frederiksberg Allé 5, 5. th, 1621 København V.
Afstand angiver afstanden i meter fra Frederiksberg Allé 5, 5. th til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 19 juli, 2024. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Frederiksberg Allé 5, 5. th, 1621 København V bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region HovedstadenLuftforurening

Der kan være problemer med luftforurening på Frederiksberg Allé 5, 5. th, 1621 København V.

!NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 19.0 µg/m3, hvilket er højere end gennemsnittet i Danmark men dog under EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

!PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.7 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 17.4 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

!Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.5 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

!Partikelantal

Der er estimeret 9000 partikler per cm3 luft. Det er desværre en relativ høj koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

!Brændeovne og pejse

Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i København med i gennemsnit 185.4 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er ikke registreret trafikstøj på adressen Frederiksberg Allé 5, 5. th, 1621 København V

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Frederiksberg Allé 5, 5. th, 1621 København VKortet viser trafikstøj i området omkring Frederiksberg Allé 5, 5. th, 1621 København V. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Frederiksberg Allé 5, 5. th, 1621 København V om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
Veje i byingen registreret støj (*)
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Frederiksberg Allé 5, 5. th, 1621 København V har hårdhed: 18 - 24. Det betyder at vandet er klassificeret som hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Frederiksberg Allé 5, 5. th, 1621 København V

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Frederiksberg Allé 5, 5. th, 1621 København V.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj og den hydrauliske ledningsevne er dårlig.

Lavninger

Frederiksberg Allé 5, 5. th, 1621 København V ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Frederiksberg Allé 5, 5. th, 1621 København VRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Frederiksberg Allé 5, 5. th, 1621 København V. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Frederiksberg Allé 5, 5. th, 1621 København V er 80 procent. Det betyder, at ca. 80 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en lav hydraulisk ledningsevne på 50 - 100 mm/dag i området omkring Frederiksberg Allé 5, 5. th, 1621 København V. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun meget langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Frederiksberg Allé 5, 5. th ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.8 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.9 - 2.6 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Frederiksberg Allé 5, 5. th har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Frederiksberg Allé 5, 5. th, 1621 København V


Ekstrem regn på Frederiksberg Allé 5, 5. thKortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Frederiksberg Allé 5, 5. th. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (4 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (5.3 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Frederiksberg Allé 5, 5. th, 1621 København V er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Frederiksberg Allé 5, 5. th, 1621 København VKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Frederiksberg Allé 5, 5. th, 1621 København V. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMaticHavvand

Frederiksberg Allé 5, 5. th, 1621 København V ligger i en højde på 5.9 meter over havets overflade.

Havvand på Land

Med en placering på mere end 3 meter over havets overflade, er adressen ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser en ekstrem vandstand på 590 centimeter over normalen.

Stomflod og havvand på Frederiksberg Allé 5, 5. th, 1621 København VKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 590 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Frederiksberg Allé 5, 5. th, 1621 København V. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

Frederiksberg Allé 5, 5. th, 1621 København V befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Plantrin 2

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Frederiksberg Allé 5, 5. th, 1621 København V

BBR oplysninger

Vi kunne ikke finde BBR oplysninger på Frederiksberg Allé 5, 5. th, 1621 København V.

BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Frederiksberg Allé 5, 5. th, 1621 København V. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via bbr.dk.

Hent BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Vi kunne ikke finde et energimærke på Frederiksberg Allé 5, 5. th, 1621 København V sidst vi kiggede (15. februar 2020). Det kan skyldes at bygningen ikke endnu er energimærket, eller, at det tidligere energimærke ikke længere er gyldigt.

Tjek det elektroniske energimærke »

Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 15 februar, 2020 - opdater


Mere info om Energimærket:

De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

Fjernvarme

Frederiksberg Allé 5, 5. th, 1621 København V ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra HOFOR Fjernvarme P/S. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for HOFOR Fjernvarme P/S finder du her: http://www.hofor.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om HOFOR Fjernvarme P/S her »


Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Frederiksberg Allé 5, 5. th, 1621 København V

Naboerne
yngre byboere med et højt uddannelsesniveau

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Frederiksberg Allé 5, 5. th, 1621 København V er yngre byboere med et højt uddannelsesniveau , d.v.s. conzoom®-typen Byens Puls.

Byens Puls

Byens Puls
yngre byboere med et højt uddannelsesniveau

 • Yngre familier under etablering
 • Bor i nyere lejligheder i storbyen
 • Veluddannede i høje stillinger
 • Høj købekraft
 • Store kulturforbrugere
 • Velorienterede og interesserede
 • Meget sporty
 • Økologi

Geodemografi

Byens puls banker især hos dem under 40 år. Lidt over halvdelen er singler og langt størstedelen har ingen børn. De, der har, er oftest par med et til to børn. Nogle har en anden oprindelse end dansk

Uddannelsesniveauet er ganske højt og langt højere end blandt befolkningen generelt. Mere end halvdelen har således enten en mellemlang videregående uddannelse, en bachelorgrad eller en lang videregående uddannelse

Beskæftigelsesniveauet er ofte højt, og det samme er beskæftigelsesgraden: Mere end hver tredje sidder i en højere stilling eller er endda blevet topleder. Derfor er indkomsten typisk høj, men (endnu) ikke helt i top. En fjerdedel har gæld, omvendt er der også en del, der har samlet sig en ganske pæn formue via deres ejerbolig. Mange har desuden aktier eller obligationer liggende i skrivebordsskuffen. Du finder typisk Byens puls i den øvre middel- og overklassen

De bor i lejligheder på omkring 100 m² beliggende enten i helt nyopførte og moderne etageejendomme eller i ældre gennemrestaurerede ejendomme. Over halvdelen har bil og hver femte har også et sommerhus, som kan være mere end to millioner kroner værd

Mere end hver tiende driver virksomhed fra hjemmeadressen. Du finder dem i storbyerne, forstæderne eller i de større provinsbyer

 

Adfærd, livsstil og holdninger

Byens puls arbejder en del og mange synes, at de konstant mangler tid. De knokler for at nå det hele på en arbejdsuge og interessetid er ikke et ubekendt begreb for denne type

Byens puls udgør selve pulsen i storbyen, eller er i hvert fald en stor del af den. Derfor er det ikke hver aften, der byder på hjemmelavet mad, for de ynder også at gå ud og anvende de mange kulturtilbud. Særligt ved ballet- og operaforestillinger er de overrepræsenteret, men efterhånden møder man dem også oftere på aftenskolen. Det er måske her de lærer at kokkerere den gourmetmad, de gerne kaster sig ud i at tilberede derhjemme

De er de mest hyppige læsere af magasiner som Where2go, Costume, Euroman og Woman. Næsten hver tiende læser også magasinet Gravid – Vores Børn, hvilket nok vidner om, at der er en stor andel af såvel karrierekvinder som speltmødre med friskbagt øko-brød i ovnen

Sundhed er en prioritet i deres hverdag. På middagsbordet skal maden helst være både sund og miljøvenlig. Derfor er den ofte økologisk og ingredienserne kan snildt være indkøbt i specialeller helsekostforretninger

For at kunne betale for deres luksusprodukter, vælger de at spare andre steder. Ingen anden dagligvarebutik når skottehunden til trædepuderne, hvis man spørger Byens puls, når der skal handles basisvarer. Det skulle da lige være Irma med deres store udbud af økologi og mange produkter uden buræg

Når pulsen skal yderligere op, står den på en tur i fitnesscentret. Byens puls er overrepræsenteret af personer, der både følger og dyrker ishockey og fodbold, når det passer ind i skemaet

Der kommer også gang i Byens puls ved den daglige transport, for mange vælger nemlig cyklen, når de skal rundt til deres daglige gøremål eller ud og opleve Byens puls

De er velorienterede og interesserede i det meste. Kilderne er både tidsskrifter, skøn- og faglitteratur og måske også en avis. Det kunne være Børsen. Måske foranlediget af aktuelle begivenheder; der er i hvert fald kommet et stigende fokus på og interesse for økonomi og skatteforhold blandt Byens puls

Internettet anvendes flittigt til både det seriøse, såsom at følge med i aktiekurserne, nyhederne, søge information i forbindelse med deres arbejde og netbank, og det sjove, såsom at bestille rejser og læse om kultur. Nettet er med andre ord en integreret del af dagligdagen og få kunne leve mange dage uden. De besøger hyppigere end andre sider som ibyen.dk og politiken.dk. Selvom de er mere online end de fleste, tyder det på, at de så småt er begyndt at blive mere selektive i deres brug af sociale medier

Byens puls er Moderne-fællesskabsorienterede og samfundets udvikling bekymrer dem ikke. De mener godt, at de traditionelle familieværdier kan bevares i en globaliseret verden og de er positive over for Danmarks internationale engagement. De så gerne, at vi gjorde mere for flygtninge og indvandrere, og selv forsøger de at gøre en forskel som medlemmer af en humanitær organisation. Kulturen kunne der også gerne bruges flere penge på, men ellers er de glade for velfærdsstaten. Det ville dog også være rart, hvis det blev forbudt med rygning på flere steder, synes en del

Ved seneste folketingsvalg var stemmeafgivningen spredt, dog stemte flest på et parti i centrumvenstre-koalitionen. Det er dog værd at nævne, at blandt de, der stemte blåt, fandt Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti opbakning fra Byens Puls
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Frederiksberg Allé 5, 5. th er data sidst opdateret 3 april, 2024.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Frederiksberg Allé 5, 5. th hører til afstemningsområdet 9. Nord hvor der er 8.069 stemmeberettigede borgere.

Valgdeltagelse

Der var 6.983 i 9. Nord, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 86.5 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Enhedslisten det største parti i afstemningsområdet 9. Nord med 1.626 stemmer. Det svarer til 23.3 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for 9. Nord (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

Enhedslisten fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 9. Nord, med et indeks på 337 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Kristendemokraterne klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 9. Nord, med et indeks på 17 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Frederiksberg Allé 5, 5. th, 1621 København V at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 385 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Frederiksberg Allé 5, 5. th. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 12765 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 12.06 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 1.21 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

Relativ høj opklaringsprocent i 1500-1799 København V

Opklaringsprocenten i 1500-1799 København V er relativ høj. I perioden 2011-2018 blev 10.0 procent af alle indbrud opklaret. Det er langt bedre en landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt VESTERBRO/KONGENS ENGHAVE (Tove Ditlevsens Skole)

Frederiksberg Allé 5, 5. th hører under skoledistriktet VESTERBRO/KONGENS ENGHAVE (Tove Ditlevsens Skole). I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Tove Ditlevsens Skole.

Tove Ditlevsens Skole

Tove Ditlevsens SkoleTove Ditlevsens Skole, Enghave Plads 21 i Københavns Kommune.
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.59
Undervisningseffekt:
0.0
Forældre indkomst:
398.906 kr.
Afstand:
754 meter
Info om Tove Ditlevsens Skole

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt VESTERBRO/KONGENS ENGHAVE (Tove Ditlevsens Skole) på kort

Bredbåndsmuligheder

Gode bredbåndsmuligheder med COAX

Der er gode bredbåndsmuligheder på Frederiksberg Allé 5, 5. th, 1621 København V.

 • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
 • COAX bredbånd (kabel-TV): 7 forskellige udbydere med hastighed op til 1000 / 100 Mbit/s
 • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 90 / 12 Mbit/s *

Se fibernet dækningsgrad omkring Frederiksberg Allé 5, 5. thGod mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Frederiksberg Allé 5, 5. th med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Frederiksberg Allé 5, 5. th er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 50 - 100 Mbit/s
 • Tre: 50 - 100 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Frederiksberg Allé 5, 5. th


Data sidst opdateret 18 februar, 2022

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Frederiksberg Allé 5, 5. th, København V
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Frederiksberg Allé 5, 5. th, 1621 København V er Moræneler.

Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

Moræneler
Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Frederiksberg Allé 5, 5. th

Den nærmeste overfladenære boring ligger 24 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Vesterbrogade/Frederiksberg Alle. Boringen blev afsluttet 28 marts, 1958. Brøndborer var Geoteknisk Institut. Formålet med boringen var Geoteknisk boring/midlertidig grundvandssænkning og anvendelse er angivet som Sløjfet/opgivet/opfyldt boring. Boringen nåede en dybde på 8.4 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 1031 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Frederiksberg Allé 5, 5. th.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
24 Geoteknisk boring 8.4 201. 1031 »
43 Geoteknisk boring 4.9 201. 1032 »
43 Geoteknisk boring 5.9 201. 1033 »
123 Moniteringsboring 11.0 201. 9104 »
130 Moniteringsboring 12.4 201. 7314 »
130 Moniteringsboring 15.5 201. 7313 »
169 Forureningsbor. 10.0 201. 5840 »
175 Moniteringsboring 12.0 201. 9101 »
176 Moniteringsboring 16.0 201. 9100 »
177 Moniteringsboring 20.0 201. 9099 »

Hvor langt er der fra Frederiksberg Allé 5, 5. th
til nærmeste

Risikovirksomhed

Kødbyens Maskincentral
Kolonne 2


Afstand: 1,06 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 30 m
Kapacitet: 225 kW


Afstand: 4,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Frederiksberg Allé 3
1621 København V


Afstand: 44 meter


Kort Læs mere

Apotek

Gl. Kongevej Apotek


Afstand: 241 meter


Læs mere

Dagligvare

føtex 1322 Dagligvarer


Afstand: 182 m


Læs mere

Renseanlæg

Damhusåen renseanlæg


Afstand: 4,52 km


Læs mere

Daginstitution

Prins Henriks Skole (Le Lycée Français Prins Henr


Afstand: 136 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 1621 København V
Info om vej: Frederiksberg Allé
Stamoplysninger for Frederiksberg Allé 5, 5. th, 1621 København V
Geografiske koordinater 55.67290484°N, 12.54864525°Ø
Højde over havets overflade 5,9 m.o.h.
Sogn Vesterbro Sogn »
Politikreds Københavns Politi
Adressens Id 0a3f509e-1a20-32b8-e044-0003ba298018
Adgangsadresse Id 0a3f507a-6f84-32b8-e044-0003ba298018
BFE nummer 6023816

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Frederiksberg Allé 5, 5. th, 1621 København V.