DinGeo — i hele Danmark

Frederiksberg Allé 7, 3. tv, 1621 København V

Bygningen på Frederiksberg Allé 7, 3. tv i København V er opført i 1889 og indeholder 7 værelser, et køkken og et badeværelse fordelt på 172 m2.

Ejendommen ligger i Københavns Kommune, opvarmes med fjernvarme fra HOFOR Fjernvarme P/S og tilhører skoledistriktet Tove Ditlevsens Skole. De nærmeste naboer er typisk karriereorienterede familier med overskud. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 1.21 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Matrikelkort Frederiksberg Allé 7, 3. tv

Luftfoto af Frederiksberg Allé 7, 3. tv, 1621 København V. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Frederiksberg Allé 7, 3. tv, 1621 København V

Radon

Frederiksberg Allé 7, 3. tv, 1621 København V er en lejlighed og dermed langt mindre udsat for radonforurening end enfamiliehuse i samme område. Radonrisikoen er derfor medium.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Frederiksberg Allé 7, 3. tv, 1621 København V ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Frederiksberg Allé 7, 3. tv, 1621 København V er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

!Byggeår

Ejendommen Frederiksberg Allé 7, 3. tv, 1621 København V er opført i 1889 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis ikke radonsikret mod undergrunden (først med bygningsreglementet i 1998 blev der stillet krav om, at nybyggeri skal radonsikres).

Bygningen

Frederiksberg Allé 7, 3. tv, 1621 København V har en kælder på 344 m2. Kældere er generelt mere udsatte i forhold til radonforurening, men hvis ventileret kan en kælder være en god beskyttelse af resten af bygningen ifht radonindsivning.

Radon i danske boliger
Der er middelhøj risiko for Radon på Frederiksberg Allé 7, 3. tv, 1621 København V.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS


Risiko for asbest, tungmetaller og PCB i indeklimaet

Risiko for sundhedsskadelige stoffer i bygning
Frederiksberg Allé 7, 3. tv

Asbest PCB TM
Facade
Fuger
Gulve
Isolering
Maling
Tag

Tabelforklaring:
Grøn markerer lille risiko ( ) og rød stor risiko ( ) for sundhedsskadelige stoffer (Asbest, PCB og tungmetaller) i de forskellige bygningsdele. Størrelsen angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata). Risikovurderingen er baseret på en statistisk model og vi understreger, at der er tale om en risikovurdering med streg under risiko.

!Asbest

Asbest er en fællesbetegnelse for en gruppe mineraler velegnet til isolering og brandsikring. Fibre fra asbestholdige materialer er særdeles sundhedsskadelige på grund af fibrenes beskedne størrelse, men så længe de asbestholdige byggematerialer ikke afgiver fibre til luften, er asbest i bygningen ikke nødvendigvis farlig.

Bygningen på Frederiksberg Allé 7, 3. tv har risiko for Asbest i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Tagmateriale (100.0%)

!PCB

PCB er en af verdens farligste miljøgifte. Nu om dage er det totalt forbudt at producere, importere og anvende byggematerialer, der indholder PCB. Forbuddet mod PCB har desværre ikke altid været gældende.

Bygningen på Frederiksberg Allé 7, 3. tv har risiko for PCB i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (66.4%), Isolering (60.1%), Gulve (59.7%), Fuge (58.3%), Facade (55.7%).

!Tungmetaller

Tungmetaller har været anvendt i byggeriet i århundreder som kemisk tilsætning i bl.a. maling, grunder samt i metallisk form. Tungmetalholdige byggematerialer medfører ikke nødvendigvis indeklimaforurening, så længe stofferne er fast bundet, fx i blyskørter eller i malingsoverflader

Bygningen på Frederiksberg Allé 7, 3. tv har risiko for tungmetaller i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Gulve (78.1%), Maling (76.8%), Isolering (51.0%).

Risikovurderingerne er baseret på BBR data - sidst opdateret den 8 december, 2023
Se adressens BBR data


Mere info om Sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer:

Baseret på data fra flere årtiers bygningskemiske undersøgelser har Niras udviklet en Machine Learning-algoritme, der kan forudsige risiko for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i danske bygninger. Den kunstige intelligens forudser risici baseret på byggematerialer, byggeår og andre BBR data. Der er tale om et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt via DinGeo.

De Miljø- og sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Det er en risikofaktor som alle boligejere og boligkøbere bør tage aldeles alvorligt.

Læs mere her »

Datakilder:
Niras og BBR

Jordforurening

Ingen registreret jordforurening på grunden

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Frederiksberg Allé 7, 3. tv, 1621 København V.

!Olietank på grunden

I følge BBR er der en olietank på bygningens grund. Olietanken er etablereret i 1956 og sløjfet i 1978. Sløjfningen er beskrevet som: Tanken er tømt, afblændet og opfyldt.

!Jordforurening i nærområdet

Selvom der ikke er registreret jordforurening på bygningens grund, så er det stadig værd at bide mærke i, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 90 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 67 egentlige jordforureninger (type V2), mens 23 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Frederiksberg Allé 7, 3. tv, 1621 København VKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 282-Udenbys Vester Kvarter, København, der hører til Frederiksberg Allé 7, 3. tv, 1621 København V. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Frederiksberg Allé 7, 3. tv, 1621 København V. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Frederiksberg Allé 7, 3. tv, København V
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Frederiksberg Alle 22A, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00182
75? -
Frederiksberg Alle 15, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00154
86? -
Boyesgade 1, 1622 København V
lok. nr. 101-02831
91? -
Frederiksberg Alle 24, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30197
95 F0 -
Værnedamsvej 7, 1819 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30226
99! F2 -
Værnedamsvej 13B
lok. nr. 147-00404
116? Dichlorethylen, Benzen, Olie-benzin, Bly m.fl.
Vesterbrogade 102, 1620 København V
lok. nr. 101-30087
132! F2 -
Boyesgade 11, 1622 København V
lok. nr. 101-30510
137! F2 -
Boyesgade 10, 1822 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00153
141? -
Vesterbrogade 72A, 1620 København V
lok. nr. 101-03083
153? -
Gammel Kongevej 89, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00156
161? -
Gammel Kongevej 47, 1610 København V
lok. nr. 101-02842
164? -
Brorsonsgade 1, 1624 København V
lok. nr. 101-00622
177? -
Apostelkirkens Menighedsbhv.
lok. nr. 101-02100
195? Benz[a]pyren
Vesterbrogade 69, 1620 København V
lok. nr. 101-02855
195? -
Valdemarsgade 12, 1665 København V
lok. nr. 101-03082
205? -
Forhåbningsholms Allé 2/Svanholms Vej 1
lok. nr. 147-00160
210? Benz[a]pyren, Bly, PAH (sum af 9 PAH), BTEXer og lignende m.fl.
Matthæusgade 12A, 1666 København V
lok. nr. 101-03540
211? -
Hauchsvej 12, 1825 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31088
213 F0 -
Gammel Kongevej 80, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00136
214 F0 -
Vesterbrogade 65, 1620 København V
lok. nr. 101-00502
216? -
Carl Bernhards Vej 13B, 1817 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00313
224! F1 -
Hauchsvej 3, 1825 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30064
226! F2 -
Gammel Kongevej 101, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30310
237 F0 -
Gammel Kongevej 39A, 1610 København V
lok. nr. 101-02839
239? -
Renseri, Gl. Kongevej 92 og Lykkesholms Allé 2A, Frederiksberg
lok. nr. 147-00077
252? Chlorerede opl.midl., Tetrachlorethylen, Benz[a]pyren
Valdemarsgade 19A, 1665 København V
lok. nr. 101-02854
253 F0 -
Gammel Kongevej 74B, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30046
264? -
Vesterbrogade 112, 1620 København V
lok. nr. 101-03080
269? -
Vesterbrogade 114, 1620 København V
lok. nr. 101-02862
283? -
Schønbergsgade 7, 1906 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00084
286? -
Vesterbrogade 60, 1620 København V
lok. nr. 101-01684
308! F2 -
Sundevedsgade 5-7
lok. nr. 101-00894
311? Olieprodukter, Benz[a]pyren, Bly
Sundevedsgade 17, 1751 København V
lok. nr. 101-04690
323? -
Gammel Kongevej 33, 1610 København V
lok. nr. 101-00501
323? -
Enghavevej 10, 1674 København V
lok. nr. 101-00500
328? -
Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00031
329? -
Absalonsgade 8, 1658 København V
lok. nr. 101-03073
334? -
Frederiksberg Alle 31, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00397
348 F0 -
Sankt Knuds Vej 16, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31107
365! F1 -
Enghavevej 18A, 1674 København V
lok. nr. 101-00504
365? -
Frederiksstadsgade 8, 1667 København V
lok. nr. 101-00798
377? -
Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30957
379! F2 -
Lykkesholms Allé 8, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30845
383! F1 -
Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30634
383? -
Sankt Knuds Vej 18, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30078
383! F2 -
Absalonsgade 12, 1658 København V
lok. nr. 101-01105
387? -
Vodroffsvej 9A, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30060
411! F2 -
Sankt Knuds Vej 22A, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30621
423! F2 -
Tøndergade 14, 1752 København V
lok. nr. 101-04670
430? -
Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31034
430 F0 -
Mysundegade 5, 1668 København V
lok. nr. 101-03405
437! F1 -
Eskildsgade 11, 1657 København V
lok. nr. 101-00618
452? -
Enghavevej 28A, 1674 København V
lok. nr. 101-00510
454? -
Gasværksvej 2, 1656 København V
lok. nr. 101-00231
460? -
Vodroffsvej 4, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00012
460? -
Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30614
462 F0 -
Lykkesholms Allé 11, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00134
466? -
Absalonsgade 26, 1658 København V
lok. nr. 101-01395
467? -
Fabrikation af kortevarer mm. - Sankt Knuds Vej 23A, Frederiksberg
lok. nr. 147-31091
468? Nikkel
Gammel Kongevej 25, 1610 København V
lok. nr. 101-01674
469? -
Gammel Kongevej 112, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31004
470! F2 -
Absalonsgade 28, 1658 København V
lok. nr. 101-04683
477! F2 -
Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30192
485? -
Gammel Kongevej 23, 1610 København V
lok. nr. 101-01673
489? -
Gasværksvej 4, 1656 København V
lok. nr. 101-00796
490 F0 -
Amerikavej 15, 1756 København V
lok. nr. 101-00694
496? -

Tabellen viser de 67 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Frederiksberg Allé 7, 3. tv, 1621 København V.
Afstand angiver afstanden i meter fra Frederiksberg Allé 7, 3. tv til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Frederiksberg Allé 7, 3. tv, København V
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Frederiksberg Alle 12, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30809
48
Frederiksberg Alle 18, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30811
72
Vesterbrogade 95
lok. nr. 101-00665
151
Gammel Kongevej 95 og Sankt Thomas Alle 10-14, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30810
182
Gammel Kongevej 74B, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30046
276
Enghavevej 19-23, København V
lok. nr. 101-00575
283
Prinsesse Maries Alle 5, 1908 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31060
354
Vesterbrogade 124
lok. nr. 101-03416
363
Sankt Knuds Vej 16, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31107
365
Gammel Kongevej 102, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31006
394
Forhåbningsholms Allé 19-27
lok. nr. 147-00401
402
Mynstersvej 7A, 1827 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30912
403
Gammel Kongevej 117, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30910
408
Vodroffsvej 9A, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30060
433
Fornikling, Sankt Knuds Vej 22, Frederiksberg
lok. nr. 147-30621
438
Gasværksvej 4-6, 1656
lok. nr. 101-00796
456
Renseri, Gammel Kongevej 112, Frederiksberg
lok. nr. 147-31004
459
Carit Etlars Vej 2, 1814 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30109
464
Platanvej 5, 1810 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31083
474
Omformerstation, Sankt Knuds Vej 30-34, Frederiksberg
lok. nr. 147-30192
486
Gasværksvej 8A-E
lok. nr. 101-00401
487
Vodroffsvej 23, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30272
491
H.C. Ørsteds Vej 11A, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30077
496

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Frederiksberg Allé 7, 3. tv, 1621 København V.
Afstand angiver afstanden i meter fra Frederiksberg Allé 7, 3. tv til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 08 december, 2023. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Frederiksberg Allé 7, 3. tv, 1621 København V bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region HovedstadenLuftforurening

Der kan være problemer med luftforurening på Frederiksberg Allé 7, 3. tv, 1621 København V.

!NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 19.0 µg/m3, hvilket er højere end gennemsnittet i Danmark men dog under EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

!PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.6 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 17.2 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

!Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.5 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

!Partikelantal

Der er estimeret 9000 partikler per cm3 luft. Det er desværre en relativ høj koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

!Brændeovne og pejse

Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i København med i gennemsnit 185.4 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Vi mangler desværre at indsamle trafikstøj på adressen.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Frederiksberg Allé 7, 3. tv, 1621 København V har hårdhed: 18 - 24. Det betyder at vandet er klassificeret som hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Frederiksberg Allé 7, 3. tv, 1621 København V

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Frederiksberg Allé 7, 3. tv, 1621 København V.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj og den hydrauliske ledningsevne er dårlig.

Lavninger

Frederiksberg Allé 7, 3. tv, 1621 København V ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Frederiksberg Allé 7, 3. tv, 1621 København VRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Frederiksberg Allé 7, 3. tv, 1621 København V. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Frederiksberg Allé 7, 3. tv, 1621 København V er 80 procent. Det betyder, at ca. 80 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en lav hydraulisk ledningsevne på 50 - 100 mm/dag i området omkring Frederiksberg Allé 7, 3. tv, 1621 København V. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun meget langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Frederiksberg Allé 7, 3. tv ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.8 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.8 - 2.6 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Frederiksberg Allé 7, 3. tv har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Frederiksberg Allé 7, 3. tv, 1621 København V


Ekstrem regn på Frederiksberg Allé 7, 3. tvKortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Frederiksberg Allé 7, 3. tv. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (4 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (5.3 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Frederiksberg Allé 7, 3. tv, 1621 København V er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Frederiksberg Allé 7, 3. tv, 1621 København VKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Frederiksberg Allé 7, 3. tv, 1621 København V. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMaticHavvand

Frederiksberg Allé 7, 3. tv, 1621 København V ligger i en højde på 6.6 meter over havets overflade.

Havvand på Land

På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

Stomflod og havvand på Frederiksberg Allé 7, 3. tv, 1621 København VKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 600 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Frederiksberg Allé 7, 3. tv, 1621 København V. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

Frederiksberg Allé 7, 3. tv, 1621 København V befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Plantrin 2

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Frederiksberg Allé 7, 3. tv, 1621 København V

BBR oplysninger

Bygningen på Frederiksberg Allé 7, 3. tv i København V er opført i 1889 og indeholder 7 værelser, et køkken og et badeværelse fordelt på 172 m2. Disse og mange andre ejendomsoplysninger er samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). På DinGeo bruger vi BBR bredt og i kombination med andre geodata, f.eks. når vi vurderer risiko for oversvømmelse, radonforurening osv., samt ved computerberegnede ejendomsvurderinger. Vi har samlet nogle af de vigtigste BBR data nedenfor.

Generelle BBR informationer
Anvendelse Hotel, kro eller konferencecenter med overnatning
Boligtype Andet (bl.a. institutioner og erhverv)
Opførselsesår 1889
Ombygningsår -
Fredning -
Ejerforhold Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessent­skab)
Køkkenforhold Eget køkken med afløb
Antal Etager 6
Antal toiletter 2
Antal badeværelser 1
Antal værelser 7

BBR materialer og installationer
Ydervægsmateriale Mursten
Tagmateriale Fibercement herunder asbest
Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme
Opvarmningsmiddel -
Supplerende varme (UDFASES) Bygningen har ingen supplerende varme
Vandforsyning Alment vandforsyningsanlæg
Afløbsforhold Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

BBR arealer
Bygning, Samlet areal 1790 m2
Boligstørrelse 172 m2
Kælder 344 m2
Areal til erhverv 1940 m2
Vægtet Areal 2249 m2

!Andre udvalgte BBR data

BBR databasen indeholder desuden følgende informationer om ejendommen.

Teknisk Anlæg

Der er registreret et teknisk anlæg på adressen:

 • Type: Tank
 • Etableringsår: 1956
 • Placering: Nedgravet/underjordisk
 • Indhold: Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13)
 • Status: Ikke i drift

BBR Noter

Udover de numeriske data er der følgende noter registreret i BBR:

 • 220m2 terrasse på 5.sal
 • Sauna på 5 kvm på 5.sal.
 • BRANDSIKRING 1889 S-KONTROL 010993BBR-oplysningerne er sidst opdateret den 8 december, 2023 - opdater

Du kan rette BBR oplysningerne online hvis du ejer ejendommen (kræver NemId):
Ret BBR-oplysninger


BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Frederiksberg Allé 7, 3. tv, 1621 København V. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via boligejer.dk.

Hent BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Vi kunne ikke finde et energimærke på Frederiksberg Allé 7, 3. tv, 1621 København V sidst vi kiggede (15. februar 2020). Det kan skyldes at bygningen ikke endnu er energimærket, eller, at det tidligere energimærke ikke længere er gyldigt.

Tjek det elektroniske energimærke »

Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 15 februar, 2020 - opdater


Mere info om Energimærket:

De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

Den primære opvarmningskilde på Frederiksberg Allé 7, 3. tv, 1621 København V er fjernvarme. Der er ikke registreret supplerende varmeinstallationer.

Fjernvarme

Bygningen på Frederiksberg Allé 7, 3. tv modtager fjernvarme fra HOFOR Fjernvarme P/S. Fjernvarme er stort set altid en fordel.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for HOFOR Fjernvarme P/S finder du her: http://www.hofor.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om HOFOR Fjernvarme P/S her »


Hæftelser

Der er er ingen egentlige hæftelser på ejendommen Frederiksberg Allé 7, 3. tv, 1621 København V.Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 24 januar, 2018  -  opdater

Du kan finde mere info, inklusiv ejeroplysninger, med et opslag direkte på tinglysning.dk »


Mere info om Hæftelser:

En hæftelse er en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom. Nogle hæftelser er helt eller delvist afdragede og repræsenterer derfor ikke nødvendigvis boligejernes låneforpligtelser. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og realkreditpantebrev. Læs mere om Hæftelser her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Frederiksberg Allé 7, 3. tv, 1621 København V

Naboerne
karriereorienterede familier med overskud

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Frederiksberg Allé 7, 3. tv, 1621 København V er karriereorienterede familier med overskud , d.v.s. conzoom®-typen Overskud i Hverdagen.

Overskud i hverdagen

Overskud i hverdagen
karriereorienterede familier med overskud

 • Børnefamilier i provinsen
 • Bor i nyere huse og rækkehuse
 • Middel købekraft
 • Mange børneaktiviteter
 • Foretrækker hjemlig hygge frem at gå ud
 • Online

Geodemografi

Møder du privilegerede par, der er i 40’erne til midt i 70’erne, vil de typisk have Overskud i hverdagen. Det gælder både de par, der har et til to hjemmeboende børn og par, der ikke har nogen børn

Deres uddannelsesniveau er højere end landsgennemsnittet. En tredjedel med Overskud i hverdagen har en erhvervsfaglig uddannelse, mens endnu flere har taget en længere videregående uddannelse. Belønningen er et højt lønniveau, der ligger noget over landsgennemsnittet. Der har været plads til at investere i ejerbolig, men også i aktier og obligationer. Her møder du med andre ord den øvre middelklasse

Fælles for Overskud i hverdagen er, at de både har økonomisk og mentalt overskud. De har nået at skabe et godt økonomisk fundament og samlet så meget erfaring fra arbejdslivet, at de, der stadig arbejder, er inde i et stabilt karriereforløb. Derfor kan de levere, hvad de skal inden for normal arbejdstid, så der er ro og tid til hinanden, når de kommer hjem. Der er på alle måder Overskud i hverdagen

Deres enfamiliehus, som er på mindst 115 m² og op til over 180 m², er typisk bygget i perioden 1940’erne til 1980’erne og udenfor står der gerne en til to biler, hvoraf den ene kunne være en firmabil. De har skøde på huset og selvom det måske endnu ikke er betalt, har Overskud i hverdagen friværdier og en del har også sommerhus. Skal de sælge, kan de være sikre på, at handelsprisen ligger pænt over landsgennemsnittet

Halvdelen af dem bor på Sjælland, men de er ikke tættere på centrum end forstæderne

Tæt på en femtedel har CVR-nummer på hjemmeadressen. Nogle driver konsulentvirksomhed hjemmefra eller har registreret deres holdingselskab på privatadressen. Andre har indrettet en behandlingsklinik eller anden sundhedsaktivitet i hjemmet

 

Adfærd, livsstil og holdninger

For Overskud i hverdagen er fritid lig med aktiviteter og gerne i kombination med frisk luft: Halvdelen er glade for at gå i haven og de gørdet-selv-projekter, de har gang i. Samtidig får næsten to tredjedele motioneret hver uge. Det er fortrinsvis fitnesskortet, der aktiveres eller løbeskoene, der snøres

Frisk luft trækker de også gerne under udenbys himmelstrøg. De slider kufferthjulene tynde på især solferier. De kommer godt omkring i bil og de udnytter de glæder, Danmark byder på. De, der ikke har sommerhus selv, låner eller lejer ofte et. Er tiden knap, kan en endagstur eller en forlænget weekend også give dem overskuddet tilbage. En del når også en skiferie nord- eller sydpå i løbet af vinteren. De har mange oplevelser sammen og de er knapt kommet hjem før planlægningen af den næste ferie allerede er i gang

Når de er hjemme, er de lokale kulturtilbud ikke noget, de benytter så ofte. I stedet slapper de af ved at se tv, høre radio eller læse en bog, der både kan være fag- eller skønlitterær. Når de går ud, er det som regel en tur i biografen, en god middag eller til en teaterforestilling. Du kan også møde Overskud i hverdagen på aftenskole oftere end gennemsnittet

De læser de store dagblade og nyheder både på print og på nettet, og ikke mindst erhvervsstoffet finder de interessant. Mange er medlem af FDM og Coop, så de får Motor og Samvirke, som de gerne læser. Men det er ikke de eneste tidsskrifter, og blandt de mere populære er Penge og Privatøkonomi samt Tænk

Selvom der er overskud, føler de alligevel ikke, at de har tid til det hele. I hverdagen hænger logistikken sammen med bilen som det foretrukne transportmiddel og familien prioriterer at have tid til madlavning. De gør også gerne brug af moderne teknologi, der kan lette hverdagen. Flere anvender derfor tablets og smartphones, for eksempel til at ordne bankaktiviteter, læse nyheder eller måske bestille dagligvarerne. De er også ved at komme godt med på de sociale medier

Generelt er typen ret praktisk orienteret, da de både har en privat sundhedsforsikring og et alarmskilt på hoveddøren. De føler sig ikke oplivede ved at tage en risiko. Derfor er også kun få rygere.

Overskud i hverdagens interesse for politik generelt ligner gennemsnittets, dog optager samfundsøkonomi og arbejdsmarkedspolitik dem i særlig grad. Også rejser, vin og mad interesserer dem samt de brede sportsgrene som cykling, fodbold, håndbold og tennis. Til gengæld har lokalstoffet ikke deres store interesse, selvom halvdelen alligevel får bladret lokalavisen igennem hver uge

Værdimæssigt er Overskud i hverdagen som oftest Moderne-individorienterede og Fællesskabsorienterede

Ved valg er de gode til at benytte sig af deres stemmeret og ved seneste folketingsvalg var der flest, der satte krydset ved Socialdemokratiet, men både Dansk Folkeparti og Venstre opnåede også mange stemmer fra denne type
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Frederiksberg Allé 7, 3. tv er data sidst opdateret 19 april, 2023.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Frederiksberg Allé 7, 3. tv hører til afstemningsområdet 9. Nord hvor der er 8.069 stemmeberettigede borgere.

Valgdeltagelse

Der var 6.983 i 9. Nord, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 86.5 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Enhedslisten det største parti i afstemningsområdet 9. Nord med 1.626 stemmer. Det svarer til 23.3 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for 9. Nord (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

Enhedslisten fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 9. Nord, med et indeks på 337 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Kristendemokraterne klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 9. Nord, med et indeks på 17 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Frederiksberg Allé 7, 3. tv, 1621 København V at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 385 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Frederiksberg Allé 7, 3. tv. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 12765 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 12.06 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 1.21 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

Relativ høj opklaringsprocent i 1500-1799 København V

Opklaringsprocenten i 1500-1799 København V er relativ høj. I perioden 2011-2018 blev 10.0 procent af alle indbrud opklaret. Det er langt bedre en landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt VESTERBRO/KONGENS ENGHAVE (Tove Ditlevsens Skole)

Frederiksberg Allé 7, 3. tv hører under skoledistriktet VESTERBRO/KONGENS ENGHAVE (Tove Ditlevsens Skole). I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Tove Ditlevsens Skole.

Tove Ditlevsens Skole

Tove Ditlevsens SkoleTove Ditlevsens Skole, Enghave Plads 21 i Københavns Kommune.
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.59
Undervisningseffekt:
0.0
Forældre indkomst:
398.906 kr.
Afstand:
748 meter
Info om Tove Ditlevsens Skole

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt VESTERBRO/KONGENS ENGHAVE (Tove Ditlevsens Skole) på kort

Bredbåndsmuligheder

Gode bredbåndsmuligheder med COAX

Der er gode bredbåndsmuligheder på Frederiksberg Allé 7, 3. tv, 1621 København V.

 • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
 • COAX bredbånd (kabel-TV): 6 forskellige udbydere med hastighed op til 1000 / 100 Mbit/s
 • xDSL bredbånd (telefonstik): 11 forskellige udbydere med hastighed op til 80 / 12 Mbit/s *

Se fibernet dækningsgrad omkring Frederiksberg Allé 7, 3. tvGod mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Frederiksberg Allé 7, 3. tv med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Frederiksberg Allé 7, 3. tv er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 50 - 100 Mbit/s
 • Tre: 20 - 30 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Frederiksberg Allé 7, 3. tv


Data sidst opdateret 17 september, 2021

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Frederiksberg Allé 7, 3. tv, København V
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Frederiksberg Allé 7, 3. tv, 1621 København V er Moræneler.

Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

Moræneler
Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Frederiksberg Allé 7, 3. tv

Den nærmeste overfladenære boring ligger 37 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Vesterbrogade/Frederiksberg Alle. Boringen blev afsluttet 28 marts, 1958. Brøndborer var Geoteknisk Institut. Formålet med boringen var Geoteknisk boring/midlertidig grundvandssænkning og anvendelse er angivet som Sløjfet/opgivet/opfyldt boring. Boringen nåede en dybde på 8.4 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 1031 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Frederiksberg Allé 7, 3. tv.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
37 Geoteknisk boring 8.4 201. 1031 »
63 Geoteknisk boring 5.9 201. 1033 »
63 Geoteknisk boring 4.9 201. 1032 »
141 Moniteringsboring 11.0 201. 9104 »
152 Moniteringsboring 12.4 201. 7314 »
152 Moniteringsboring 15.5 201. 7313 »
185 Forureningsbor. 10.0 201. 5840 »
195 Moniteringsboring 12.0 201. 9101 »
197 Moniteringsboring 16.0 201. 9100 »
198 Moniteringsboring 20.0 201. 9099 »

Hvor langt er der fra Frederiksberg Allé 7, 3. tv
til nærmeste

Risikovirksomhed

Kødbyens Maskincentral
Kolonne 2


Afstand: 1,08 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 30 m
Kapacitet: 225 kW


Afstand: 4,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Frederiksberg Allé 3
1621 København V


Afstand: 64 meter


Kort Læs mere

Apotek

Gl. Kongevej Apotek


Afstand: 258 meter


Læs mere

Dagligvare

føtex 1322 Dagligvarer


Afstand: 204 m


Læs mere

Renseanlæg

Damhusåen renseanlæg


Afstand: 4,50 km


Læs mere

Daginstitution

Prins Henriks Skole (Le Lycée Français Prins Henr


Afstand: 131 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 1621 København V
Info om vej: Frederiksberg Allé
Stamoplysninger for Frederiksberg Allé 7, 3. tv, 1621 København V
Geografiske koordinater 55.6729122°N, 12.54829762°Ø
Højde over havets overflade 6,6 m.o.h.
Sogn Vesterbro Sogn »
Politikreds Københavns Politi
Adressens Id 0a3f509e-1a28-32b8-e044-0003ba298018
BFE nummer 6024082

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Frederiksberg Allé 7, 3. tv, 1621 København V.