DinGeo — i hele Danmark

Julius Thomsens Gade 12, 1632 København V

Andelsbolig på Julius Thomsens Gade 12 i København V er opført i 1930 og indeholder 0 værelser og fordelt på 100 m2. Ejendommen er en andelsbolig i foreningen A/B MOSENDALGÅRD.

Ejendommen ligger i Københavns Kommune og tilhører skoledistriktet Blågård Skole. De nærmeste naboer er typisk veluddannede velstillede, voksne familier. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 0.98 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Andelsboliglån
Din udbetaling
kr.
Indkomst
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
Matrikelkort Julius Thomsens Gade 12

Luftfoto af Julius Thomsens Gade 12, 1632 København V. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Julius Thomsens Gade 12, 1632 København V

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering, lokale geologiske forhold og bygningsdata vurderes radonrisiko på Julius Thomsens Gade 12, 1632 København V at være medium.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Julius Thomsens Gade 12, 1632 København V ligger i den gamle Frederiksberg kommune, der er klassificeret som Radonklasse 1 den næstlaveste klassificering. Det betyder at 0,3%-1% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor lav.

Radonklasse 1 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 9 målinger i den gamle Frederiksberg kommune. Af de 9 målinger var den højeste radonkoncentration 90 Bq/m3 og middelkoncentationen var 28 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Julius Thomsens Gade 12, 1632 København V er Smeltevandssand og -grus (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

!Byggeår

Ejendommen Julius Thomsens Gade 12, 1632 København V er opført i 1930 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis ikke radonsikret mod undergrunden (først med bygningsreglementet i 1998 blev der stillet krav om, at nybyggeri skal radonsikres).

!Bygningen

Julius Thomsens Gade 12, 1632 København V er uden registreret kælder. Bygninger uden kælder har øget risiko for radonindsivning direkte i stueplanet.

Radon i danske boliger
Der er middelhøj risiko for Radon på Julius Thomsens Gade 12, 1632 København V.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS


Risiko for asbest, tungmetaller og PCB i indeklimaet

Risiko for sundhedsskadelige stoffer i bygning
Julius Thomsens Gade 12

Asbest PCB TM
Facade
Fuger
Gulve
Isolering
Maling
Tag

Tabelforklaring:
Grøn markerer lille risiko ( ) og rød stor risiko ( ) for sundhedsskadelige stoffer (Asbest, PCB og tungmetaller) i de forskellige bygningsdele. Størrelsen angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata). Risikovurderingen er baseret på en statistisk model og vi understreger, at der er tale om en risikovurdering med streg under risiko.

Asbest

Ifølge Machine Learning- algoritmen har andelsbolig på Julius Thomsens Gade 12 ingen risiko for Asbest.

!PCB

PCB er en af verdens farligste miljøgifte. Nu om dage er det totalt forbudt at producere, importere og anvende byggematerialer, der indholder PCB. Forbuddet mod PCB har desværre ikke altid været gældende.

Andelsbolig på Julius Thomsens Gade 12 har risiko for PCB i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (74.9%), Isolering (72.3%), Gulve (64.7%), Fuge (62.0%), Tagmateriale (58.0%).

!Tungmetaller

Tungmetaller har været anvendt i byggeriet i århundreder som kemisk tilsætning i bl.a. maling, grunder samt i metallisk form. Tungmetalholdige byggematerialer medfører ikke nødvendigvis indeklimaforurening, så længe stofferne er fast bundet, fx i blyskørter eller i malingsoverflader

Andelsbolig på Julius Thomsens Gade 12 har risiko for tungmetaller i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (91.8%), Gulve (89.6%), Fuge (54.8%), Isolering (54.7%), Tagmateriale (52.5%).

Risikovurderingerne er baseret på BBR data - sidst opdateret den 26 september, 2023
Se adressens BBR data


Mere info om Sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer:

Baseret på data fra flere årtiers bygningskemiske undersøgelser har Niras udviklet en Machine Learning-algoritme, der kan forudsige risiko for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i danske bygninger. Den kunstige intelligens forudser risici baseret på byggematerialer, byggeår og andre BBR data. Der er tale om et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt via DinGeo.

De Miljø- og sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Det er en risikofaktor som alle boligejere og boligkøbere bør tage aldeles alvorligt.

Læs mere her »

Datakilder:
Niras og BBR

Jordforurening

!Jordforurening på grunden

Der er registreret jordforureningstype V2 på Julius Thomsens Gade 12, 1632 København V. Det betyder at grunden er undersøgt og ifølge de senest tilgængelige oplysninger fra Miljøstyrelsen og Region Hovedstaden er grunden forurenet.

Der er ikke endnu tilføjet en nuancering og der mangler derfor stadig information om forureningens farlighed. Det drejer sig om Rosenørns Allé / Julius Thomsensgade, der har arbejdet med Diffus forurening. Jordforureningen indeholder følgende stoffer: Olie-benzin, Bly, PAH (sum af 9 PAH)

Hvis du vil vide mere eller sikre dig ajourførte data, så kontakt den ansvarlige region: Region Hovedstaden. Jordforureningen er registreret med lokalitetsnummer: 101-04674.

Ingen olietank på grunden

I følge BBR er der ikke olietank på andelsboligs grund.

!Jordforurening i nærområdet

Udover at selve grunden er forurenet, så er det værd at bemærke, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 73 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 44 egentlige jordforureninger (type V2), mens 29 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Julius Thomsens Gade 12, 1632 København VKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 5433-Udenbys Klædebo Kvarter, København, der hører til Julius Thomsens Gade 12, 1632 København V. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Julius Thomsens Gade 12, 1632 København V. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Julius Thomsens Gade 12, København V
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Julius Thomsens Gade 12, 1632 København V
lok. nr. 101-04674
19? -
Rosenørns Alle 9, 1970 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00130
81? -
Vodroffsvej 61, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00338
82 F0 -
Julius Thomsens Plads 3A, 1925 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00236
178? -
Vodroffsvej 44-48
lok. nr. 147-00173
188? PAH (sum af 9 PAH), Bly, Benz[a]pyren, Dieselolie m.fl.
Metalstøberi, Åboulevard 23/Jakob Dannefærds Vej 6B
lok. nr. 147-00342
188? Nikkel, Olieprodukter, Trichlorethylen, Dichlorethylen m.fl.
Vodroffsvej 53A, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30586
194 F0 -
Åboulevard 16, 2200 København N
lok. nr. 101-02206
199? -
Smedegade 7, 2200 København N
lok. nr. 101-01729
202? -
H.C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00119
211? -
Åboulevard 21, 1960 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00341
213! F2 -
Worsaaesvej 18-20/Steenwinkelsvej 2
lok. nr. 147-00359
215 F0 Olieprodukter
Martinsvej 7-9
lok. nr. 147-00106
221? Olie-benzin, Benz[a]pyren, Tjære, Bly m.fl.
Korsgade 29, 2200 København N
lok. nr. 101-00937
262? -
H.C. Ørsteds Vej / Forchhammervej 25, gasværk, renseri
lok. nr. 147-00009
266 F0 Vinylchlorid, Toluen, Chlorerede opl.midl., Xylen m.fl.
Åboulevard 28, 2200 København N
lok. nr. 101-04744
281! F2 -
H.C. Ørsteds Vej 47, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30122
292? -
Metalindustri, Danasvej 30B, Frederiksberg
lok. nr. 147-30061
297 F0 Zink, Bly, Olieprodukter, Benzen m.fl.
Åboulevard 36, 2200 København N
lok. nr. 101-04768
310 F0 -
Åboulevard 34A, 2200 København N
lok. nr. 101-04742
315! F2 -
Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30032
318? -
Thorupsgade 4, 2200 København N
lok. nr. 101-03096
323? -
H.C. Ørsteds Vej 63, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30438
323 F0 -
Fuglevangsvej 16, 1962 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30444
339 F0 -
Fuglevangsvej 12A, 1962 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00303
349? -
Danasvej 36A, 1910 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00290
358? -
Danasvej 38, 1910 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00393
365? -
Filippavej 2, 1928 Frederiksberg C
lok. nr. 147-20017
370? -
Åboulevard 41, 1960 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00048
388 F0 -
Erik Menveds Vej 2, 1965 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00126
393? -
Gartnergade 2, 2200 København N
lok. nr. 101-03099
397? -
H.C. Ørsteds Vej 37B, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30443
408! F1 -
Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30274
414 F0 -
H.C. Ørsteds Vej 32, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00483
435! F2 -
Danasvej 39, 1910 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00261
436? -
Svend Trøsts Vej 4A, 1912 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30569
436! F2 -
Bülowsvej 34, metalstøbning, servicestation, kemisk fabrik
lok. nr. 147-00016
438? Nikkel, Chlorerede opl.midl., C25-C35 kulbrintefraktion, Olieprodukter m.fl.
Griffenfeldsgade 54, 2200 København N
lok. nr. 101-02514
444! F2 -
Ingemannsvej 11, 1964 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00128
447? -
Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00329
450 F0 -
Blågårdsgade 29, 2200 København N
lok. nr. 101-00331
469? -
Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30047
476? -
H.C. Ørsteds Vej 31, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00105
481 F0 -
Ingemannsvej 6, 1964 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30528
496! F2 -

Tabellen viser de 44 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Julius Thomsens Gade 12, 1632 København V.
Afstand angiver afstanden i meter fra Julius Thomsens Gade 12 til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Julius Thomsens Gade 12, København V
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Radiohuset
lok. nr. 147-00415
58
Rosenørns Alle 3, 1970 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30188
67
Vodroffsvej 55, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00043
77
Steenwinkelsvej 1, 1966 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31054
179
Worsaaesvej 9, 1972 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30228
181
Åboulevard 19, 1960 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00490
202
Vodroffsvej 40, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30591
228
H.C. Ørsteds Vej 54A, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00127
229
Suomisvej 1, 1927 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30219
241
H.C. Ørsteds Vej 56, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30437
245
Adolph Steens Alle 2, 1971 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00485
262
Steenwinkelsvej 14, 1966 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31055
320
H.C. Ørsteds Vej 59, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30447
321
Bille Brahes Vej 2, 1963 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30150
351
Fuglevangsvej 10, 1962 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30500
368
Svanemosegårdsvej 8, 1967 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30090
371
Svanemosegårdsvej 4A, 1967 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30025
387
Fuglevangsvej 11, 1962 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30121
397
Sankt Knuds Vej 41, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00333
403
H.C. Ørsteds Vej 37B, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30443
408
Olietank m.fl., Carl Plougs Vej 2 og Niels Ebbesensvej 10 m.fl., Frederiksberg
lok. nr. 147-30587
432
Ingemannsvej 12, 1964 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00040
440
Vodroffsvej 33, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31058
458
Autoværksted, Sankt Knuds Vej 35, Frederiksberg
lok. nr. 147-30047
465
Servicestation, Nyropsgade 6
lok. nr. 101-01417
469
Niels Ebbesens Vej 16, 1911 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30913
476
15.000 l olietanke på skole, Fuglevangsvej 5, Frederiksberg
lok. nr. 147-30540
491
Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30494
495
Lykkesholms Alle 29, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30576
496

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Julius Thomsens Gade 12, 1632 København V.
Afstand angiver afstanden i meter fra Julius Thomsens Gade 12 til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 26 september, 2023. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Julius Thomsens Gade 12, 1632 København V bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region HovedstadenLuftforurening

Der kan være problemer med luftforurening på Julius Thomsens Gade 12, 1632 København V.

NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 15.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

!PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.4 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 16.6 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

!Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.5 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

!Partikelantal

Der er estimeret 9400 partikler per cm3 luft. Det er desværre en relativ høj koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

!Brændeovne og pejse

Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i København med i gennemsnit 185.4 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er trafikstøj på adressen Julius Thomsens Gade 12, 1632 København V. Støjen er vurderet at være 55-60 dB. Det er et støjniveau, der svarer til støjen fra en vaskemaskine.

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Julius Thomsens Gade 12, 1632 København VKortet viser trafikstøj i området omkring Julius Thomsens Gade 12, 1632 København V. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Julius Thomsens Gade 12, 1632 København V om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
! Veje i by55-60 dB
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Julius Thomsens Gade 12, 1632 København V har hårdhed: 18 - 24. Det betyder at vandet er klassificeret som hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Julius Thomsens Gade 12, 1632 København V

Ekstrem regn

Der er høj risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Julius Thomsens Gade 12, 1632 København V.

Ejendommen ligger i en lavning og overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj og den hydrauliske ledningsevne er relativ dårlig.

!Lavninger

Julius Thomsens Gade 12, 1632 København V ligger i en lavning unden naturlige afløb og der er derfor risiko for oversvømmelse ved regn. Der vil på adressen være: 0.16 meter vand, hvis det regner så kraftig at al vand ophober sig på overfladen.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Julius Thomsens Gade 12, 1632 København VRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Julius Thomsens Gade 12, 1632 København V. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Julius Thomsens Gade 12, 1632 København V er 50 procent. Det betyder, at ca. 50 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en middellav hydraulisk ledningsevne på 100 - 125 mm/dag i området omkring Julius Thomsens Gade 12, 1632 København V. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun relativt langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Julius Thomsens Gade 12 ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 2.1 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.7 - 3.1 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Julius Thomsens Gade 12 har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Julius Thomsens Gade 12, 1632 København V


Ekstrem regn på Julius Thomsens Gade 12Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Julius Thomsens Gade 12. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (1 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (1.6 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Julius Thomsens Gade 12, 1632 København V er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Julius Thomsens Gade 12, 1632 København VKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Julius Thomsens Gade 12, 1632 København V. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMaticHavvand

Julius Thomsens Gade 12, 1632 København V ligger i en højde på 5.6 meter over havets overflade.

Havvand på Land

Med en placering på mere end 3 meter over havets overflade, er adressen ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser en ekstrem vandstand på 560 centimeter over normalen.

Stomflod og havvand på Julius Thomsens Gade 12, 1632 København VKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 560 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Julius Thomsens Gade 12, 1632 København V. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

Julius Thomsens Gade 12, 1632 København V befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Plantrin 2

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Julius Thomsens Gade 12, 1632 København V

BBR oplysninger

Andelsbolig på Julius Thomsens Gade 12 i København V er opført i 1930 og indeholder 0 værelser og fordelt på 100 m2. Ejendommen er en andelsbolig i foreningen A/B MOSENDALGÅRD. Disse og mange andre ejendomsoplysninger er samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). På DinGeo bruger vi BBR bredt og i kombination med andre geodata, f.eks. når vi vurderer risiko for oversvømmelse, radonforurening osv., samt ved computerberegnede ejendomsvurderinger. Vi har samlet nogle af de vigtigste BBR data nedenfor.

Generelle BBR informationer
Anvendelse Enhed til parkering af flere end to køretøjer i tilknytning til boliger
Boligtype Andet (bl.a. institutioner og erhverv)
Opførselsesår 1930
Ombygningsår -
Fredning -
Ejerforhold Privat andelsboligforening
Køkkenforhold -
Antal Etager 1
Antal toiletter 0
Antal badeværelser 0
Antal værelser 0

BBR materialer og installationer
Ydervægsmateriale Mursten
Tagmateriale Tegl
Varmeinstallation Ingen varmeinstallation
Opvarmningsmiddel -
Supplerende varme -
Vandforsyning Alment vandforsyningsanlæg
Afløbsforhold Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

BBR arealer (Bygning nr. 2)
Bygning, Samlet areal 100 m2
Boligstørrelse 100 m2
Areal til erhverv 100 m2
Vægtet Areal 200 m2

!Andre udvalgte BBR data

BBR databasen indeholder desuden følgende informationer om ejendommen.

Mere end én bygning

Der er registreret én anden bygning på adressen:

 • Bygning nr. 1: Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus opført i 1931 | areal: 931 m²
Det kan være svært at tage højde for de tilhørende bygninger f.eks. ifm. andelsboligs computerberegnede ejendomsvurdering.BBR-oplysningerne er sidst opdateret den 26 september, 2023 - opdater

Du kan rette BBR oplysningerne online hvis du ejer ejendommen (kræver NemId):
Ret BBR-oplysninger


BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Julius Thomsens Gade 12, 1632 København V. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via boligejer.dk.

Hent BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Det tidligere energimærke på Julius Thomsens Gade 12, 1632 København V havde en gyldighedsperiode, der udløb 16. maj 2021. Energimærket er derfor ikke længere gyldigt.

Tjek det elektroniske energimærke »

Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 5 februar, 2020 - opdater


Mere info om Energimærket:

De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

Der er ikke registreret nogen primær opvarmningsinstallation på Julius Thomsens Gade 12, 1632 København V. Der er ikke registreret supplerende varmeinstallationer.

Fjernvarme

Julius Thomsens Gade 12, 1632 København V ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra HOFOR Fjernvarme P/S. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for HOFOR Fjernvarme P/S finder du her: http://www.hofor.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om HOFOR Fjernvarme P/S her »


Hæftelser

Der er er ingen egentlige hæftelser på ejendommen Julius Thomsens Gade 12, 1632 København V.Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 27 februar, 2018  -  opdater

Du kan finde mere info, inklusiv ejeroplysninger, med et opslag direkte på tinglysning.dk »


Mere info om Hæftelser:

En hæftelse er en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom. Nogle hæftelser er helt eller delvist afdragede og repræsenterer derfor ikke nødvendigvis boligejernes låneforpligtelser. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og realkreditpantebrev. Læs mere om Hæftelser her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Julius Thomsens Gade 12, 1632 København V

Naboerne
veluddannede velstillede, voksne familier

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Julius Thomsens Gade 12, 1632 København V er veluddannede velstillede, voksne familier , d.v.s. conzoom®-typen Guldkant på Tilværelsen.

Guldkant på Tilværelsen

Guldkant på Tilværelsen
veluddannede velstillede, voksne familier

 • Familier med og uden børn i store huse
 • Mange nærmer sig pensionsalderen
 • Bor i attraktive områder i større byer
 • Høj købekraft
 • Rejser ofte, gerne til storbyer
 • Går ofte ud

Geodemografi

Kernen i Guldkant på tilværelsen er modne par mellem 50 og 75 år, som overvejende er uden hjemmeboende børn. Man kunne fristes til at sige, at de har sølv i hår og guld i mund. Formuen ligger i snit fire gange højere end landsgennemsnittet, og indkomsten er for de fleste ganske høj. Til trods for aldersprofilen, arbejder langt de fleste fortsat, hvilket betyder, at de, der arbejder, gør det på kanten til pensionsalderen. De kan være topledere, højere funktionærer, forskere eller selvstændige, da næsten hver fjerde har erhverv hjemme

Deres uddannelsesniveau er generelt ganske højt, generationen taget i betragtning. En femtedel har en lang videregående uddannelse og næsten en tredjedel har en mellemlang videregående uddannelse eller en bachelorgrad. De fordeler sig ligeligt fra middel- til overklassen

Du finder Guldkant på tilværelsen, hvor ejendomsværdierne er høje og hvor villaerne ofte er 180 m² eller større, mens enkelte er rækkehuse, som er den dyre af slagsen. De er beliggende i omegnen af hovedstaden og de større byer i regionerne. Stort set alle har bil og hos hver tredje står der to eller flere biler i indkørslen. Flere har desuden sommerhus, hvoraf en del har en værdi på over to millioner kroner

 

Adfærd, livsstil og holdninger

Guldkant på tilværelsen lever en behagelig tilværelse, hvor der prioriterer tid til at nyde at gå og rode i haven, tage en dag på golfbanen, pusle med lidt håndarbejde, tage et aftenskolekursus, se en teaterforestilling, tage til en udstilling, høre en klassisk koncert eller en opera. Det behøver ikke være i nærområdet, for de tager gerne på udflugt for nye kulturelle oplevelser. På det seneste er der også flere, der går til pop-/rockkoncerter, så måske de store koncertsteders topnavne har en appel her. Søndag byder oftere på en tur i kirken for Guldkant på tilværelsen end blandt befolkningen generelt

De holder sig velorienteret via den morgenavis, som mange fortsat holder, og her læser de også gerne om helse, politik, design og andre nyheder. Børsen holdes af mange, hvor de følger aktivt med i aktie- og obligationsmarkedet. Derudover følger de også med i lokal- og egnsspørgsmål i lokalavisen og så lytter de gerne til radio. Bøger bliver der også læst en del af og de kan både være købt gennem bogklubben eller lånt på biblioteket

Internettet benyttes både på computeren og tabletten, omend ikke så ofte som gennemsnittet. Det er dog ikke sociale medier, der optager dem. Kun lidt over halvdelen er på Facebook og det sker snarere månedligt end ugentligt, at de klikker sig forbi. I stedet bruger de nettet til at ordne bankforretninger, se vejrudsigten og lignende

Hver tredje læser tidsskrifter af forskellig art, som gerne omhandler rejser og kultur mv. De læser også om golf eller sejlsport, som både interesserer og optager dem i fritiden. I nogle hjem med Guldkant på tilværelsen finder vi trofaste læsere af Familie Journalen og Søndag. Enkelte abonnerer på fagblade inden for deres område, som kan være Ingeniøren, Folkeskolen, Sygeplejersken eller FOA. Hver fjerde læser Samvirke og lidt færre læser Ældre Sagen NU

Guldkant på tilværelsens brede interessefelt stopper ikke ved orienteringen; de ønsker også at handle ud fra det, de læser. Derfor gør de en indsats for at nedbringe deres CO2 –påvirkning af omgivelserne med et generelt fokus på miljø og egen sundhed

Sundhed prioriteres af Guldkant på tilværelsen. To tredjedele dyrker således motion på ugentlig basis og det er både fitness, løb, cykling, gymnastik og tennis, der tiltaler dem. Også middagsmaden er gerne af den fornuftige og økologiske slags, selvom opskrifterne gerne er klassikere. Få ryger og mange støtter endda et forbud mod rygning på offentlige steder

Med alle de aktiviteter bliver der lidt mindre tid til at tage på besøg hos venner og familie eller modtage besøg, selvom Den store bagedyst også her ser ud til at have sat skub i bagelysten. Ferie for Guldkant på tilværelsen betyder at blive i Danmark, tage til en storby på kulturferie i udlandet eller en tur sydpå. De har tidligere prøvet mange forskellige ferieformer, inklusiv krydstogter, som de holder meget af

Trods deres relativt høje alder, finder du dem blandt de Fællesskabsorienterede, de Moderneindividorienterede og i centersegmentet. Holdningerne varierer derfor, men de kan enes om at støtte Danmarks rolle uden for landets grænser, hvilket adskiller sig fra mange andre i samme generation. Selv støtter de ved, at mange er medlem af en humanitær organisation og næsten hver femte af en natur- eller miljøorganisation

Ved det seneste folketingsvalg var de fleste nede for at sætte deres kryds og det var især til højre for midten
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Julius Thomsens Gade 12 er data sidst opdateret 26 september, 2023.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Julius Thomsens Gade 12 hører til afstemningsområdet 5. Syd hvor der er 5.932 stemmeberettigede borgere.

!Valgdeltagelse

Der var 5.011 i 5. Syd, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på 84.5 under landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Enhedslisten det største parti i afstemningsområdet 5. Syd med 1.613 stemmer. Det svarer til 32.2 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for 5. Syd (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

Enhedslisten fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 5. Syd, med et indeks på 467 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Dansk Folkeparti klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 5. Syd, med et indeks på 20 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Julius Thomsens Gade 12, 1632 København V at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 260 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Julius Thomsens Gade 12. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 10572 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 9.84 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 0.98 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

Relativ høj opklaringsprocent i 1500-1799 København V

Opklaringsprocenten i 1500-1799 København V er relativ høj. I perioden 2011-2018 blev 10.0 procent af alle indbrud opklaret. Det er langt bedre en landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt NØRREBRO (Blågård Skole)

Julius Thomsens Gade 12 hører under skoledistriktet NØRREBRO (Blågård Skole). I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Blågård Skole.

Blågård Skole

Blågård SkoleBlågård Skole, Hans Tavsens Gade 4 i Københavns Kommune.
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.50
Undervisningseffekt:
-0.8
Forældre indkomst:
310.531 kr.
Afstand:
696 meter
Info om Blågård Skole

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt NØRREBRO (Blågård Skole) på kort

Bredbåndsmuligheder

Lynhurtigt Fastforbundet Internet

Der er gode bredbåndsmuligheder på Julius Thomsens Gade 12, 1632 København V.

 • Fibernet: Én udbyder, der tilbyder hastigheder op til 300 / 300 Mbit/s
 • COAX bredbånd (kabel-TV): 7 forskellige udbydere med hastighed op til 1000 / 100 Mbit/s
 • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 35 / 5 Mbit/s *

Se fibernet dækningsgrad omkring Julius Thomsens Gade 12God mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Julius Thomsens Gade 12 med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Julius Thomsens Gade 12 er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 30 - 50 Mbit/s
 • Tre: 20 - 30 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Julius Thomsens Gade 12


Data sidst opdateret 25 december, 2021

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Julius Thomsens Gade 12, København V
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Julius Thomsens Gade 12, 1632 København V er Smeltevandssand og -grus.

Smeltevandssand og -grus er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider.

Smeltevandssand og -grus består af dårligt sorteret sand og grus afsat i f.eks. smeltevandsfloder. Sandet er ofte lagdelt og krydslejret, og kan stedvis være stærkt forstyrret af senere isoverskridelser.

Smeltevandssand
Typisk Smeltevandssand aflejret under istid (Foto H.J. Granat).

Smeltevandssand og –grus har gode nedsivningsegenskaber og derfor er risiko for oversvømmelse ved skybrud lille.

Smeltevandssand og smeltevandsgrus indeholder i nogle tilfælde små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Smeltevandssand og smeltevandsgrus under boligen kan derfor øge risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Julius Thomsens Gade 12

Den nærmeste overfladenære boring ligger 31 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Julius Thomsens Gade, Forum. Boringen blev afsluttet 22 april, 1999. Brøndborer var Per Aarsleff A/S. Formålet med boringen var Forureningsbor./miljøundersøg./lossepl./affaldsdep./lov 214 og anvendelse er ikke angivet. Boringen nåede en dybde på 4.0 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 6520 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Julius Thomsens Gade 12.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
31 Forureningsbor. 4.0 201. 6520 »
32 Geoteknisk boring 16.0 201. 5550 »
82 Geoteknisk boring 39.0 201. 4913 »
118 Geoteknisk boring 6.0 201. 1804 »
122 Geoteknisk boring 44.5 201. 4912 »
129 Geoteknisk boring 29.6 201. 5547 »
133 Forureningsbor. 20.3 201. 6518 »
133 20.4 201. 5182 »
134 Geoteknisk boring 37.0 201. 4914 »
134 Forureningsbor. 12.0 201. 6511 »

Hvor langt er der fra Julius Thomsens Gade 12
til nærmeste

Risikovirksomhed

Kødbyens Maskincentral
Kolonne 2


Afstand: 1,79 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 50 m
Kapacitet: 600 kW


Afstand: 4,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Julius Thomsens Gade 5
1974 Frederiksberg C


Afstand: 93 meter


Kort Læs mere

Apotek

Apotek Ørsted


Afstand: 424 meter


Læs mere

Dagligvare

REMA 1000


Afstand: 218 m


Læs mere

Renseanlæg

Lynetten renseanlæg


Afstand: 4,08 km


Læs mere

Daginstitution

Børnehuset Sankt Jørgen


Afstand: 212 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 1632 København V
Info om vej: Julius Thomsens Gade
Stamoplysninger for Julius Thomsens Gade 12, 1632 København V
Geografiske koordinater 55.68203734°N, 12.55439251°Ø
Højde over havets overflade 5,6 m.o.h.
Sogn Betlehems Sogn »
Politikreds Københavns Politi
Adressens Id 9e8ef5c4-f03b-46c8-8743-ebcd57a34660
BFE nummer 6021798

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Julius Thomsens Gade 12, 1632 København V.