DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Rosenørns Allé 18, 5. tv, 1634 København VRKR-pris i postnr
11.261.327
Mere Info 
Udbudspris i postnr
-
Mere Info 
Køberrapport
Gratis
Hent her 

Andelsbolig på Rosenørns Allé 18, 5. tv, 1634 København V er ifølge BBR en andelsbolig i foreningen A/B MOSENDALGÅRD. En andelsbolig er teknisk set et medlemskab af en andelsboligforening med ret til en bolig. Derfor kan det ikke sammenlignes direkte med et ejerboligkøb.Du kan læse mere om andelsboligkøb her ». Skats ejendomsvurdering af den samlede boligmasse i A/B MOSENDALGÅRD var i 2022 ved den seneste vurdering: 95.000.000 kr.

Nedenstående har vi lavet to forskellige beregninger af prisen på en ejerbolig med samme antal kvadratmeter i samme postnummer som Rosenørns Allé 18, 5. tv, 1634 København V. Beregningerne kan du måske bruge til at vurdere en fair pris for andelsandelsbolig. Den månedlige omkostning bør ikke overstige den månedlige omkostning ved en tilsvarende ejerbolig. Vi anbefaler derfor, at du sammenligner omkostninger ved de to typer bolig. Ejerboliger kan typisk optage et realkreditlån, der er væsentligt billigere end et lån til en andelsbolig. Derfor bør den tekniske pris på en andesbolig også være cirka 25% lavere end en tilsvarende ejerbolig i området.Andelsboliglån
Din udbetaling
kr.
Indkomst
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Rosenørns Allé 18, 5. tv, 1634 København V

Nedenfor gennemgås information om de to uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af andelsbolig på Rosenørns Allé 18, 5. tv, der ligger til grund for vores dingestimat på 53.130.000 kr.

Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi. Læs mere om DinGeo ejendomsvurderinger her »

Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler, se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1634 København V i perioden fra 1992 frem til og med fjerde kvartal 2023.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1634 København V ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (fjerde kvartal 2023) er 60.221 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 113 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 113 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Andelsbolig på Rosenørns Allé 18, 5. tv, 1634 København V har et vægtet areal på 187 m². Hvis Rosenørns Allé 18, 5. tv, 1634 København V er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 187 m2 x 60,221 kr/m2 = 11.261.327 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i fjerde kvartal 2023)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1634 København V
11.261.327 kr.
Udbudspriser i 1634 København V

Der er p.t. ikke andelsboligen til salg i postnummeret. Vi kan derfor ikke beregne en vurdering baseret på udbudspriser.