DinGeo — i hele Danmark

Amerikavej 15, 1756 København V

Bygning til detailhandel på Amerikavej 15 i København V er opført i 1959 og indeholder 2 værelser og to badeværelser fordelt på 885 m2.

Ejendommen ligger i Københavns Kommune, opvarmes med fjernvarme fra HOFOR Fjernvarme P/S og tilhører skoledistriktet Vesterbro Ny Skole. De nærmeste naboer er typisk erhvervsdrivende fra hjemmeadressen. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 0.86 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
Matrikelkort Amerikavej 15

Luftfoto af Amerikavej 15, 1756 København V. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.Sundhed — Amerikavej 15, 1756 København V

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering, lokale geologiske forhold og bygningsdata vurderes radonrisiko på Amerikavej 15, 1756 København V at være høj.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Amerikavej 15, 1756 København V ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Amerikavej 15, 1756 København V er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

!Byggeår

Ejendommen Amerikavej 15, 1756 København V er opført i 1959 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis ikke radonsikret mod undergrunden (først med bygningsreglementet i 1998 blev der stillet krav om, at nybyggeri skal radonsikres).

!Bygningen

Amerikavej 15, 1756 København V er uden registreret kælder. Bygninger uden kælder har øget risiko for radonindsivning direkte i stueplanet.

Radon i danske boliger
Der er relativ høj radonrisiko på Amerikavej 15, 1756 København V.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS


Risiko for asbest, tungmetaller og PCB i indeklimaet

Risiko for sundhedsskadelige stoffer i bygning
Amerikavej 15

Asbest PCB TM
Facade
Fuger
Gulve
Isolering
Maling
Tag

Tabelforklaring:
Grøn markerer lille risiko ( ) og rød stor risiko ( ) for sundhedsskadelige stoffer (Asbest, PCB og tungmetaller) i de forskellige bygningsdele. Størrelsen angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata). Risikovurderingen er baseret på en statistisk model og vi understreger, at der er tale om en risikovurdering med streg under risiko.

!Asbest

Asbest er en fællesbetegnelse for en gruppe mineraler velegnet til isolering og brandsikring. Fibre fra asbestholdige materialer er særdeles sundhedsskadelige på grund af fibrenes beskedne størrelse, men så længe de asbestholdige byggematerialer ikke afgiver fibre til luften, er asbest i bygningen ikke nødvendigvis farlig.

Bygning til detailhandel på Amerikavej 15 har risiko for Asbest i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Tagmateriale (69.8%)

!PCB

PCB er en af verdens farligste miljøgifte. Nu om dage er det totalt forbudt at producere, importere og anvende byggematerialer, der indholder PCB. Forbuddet mod PCB har desværre ikke altid været gældende.

Bygning til detailhandel på Amerikavej 15 har risiko for PCB i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (86.4%), Isolering (81.1%), Tagmateriale (72.0%), Gulve (70.5%), Fuge (67.2%), Facade (55.3%).

!Tungmetaller

Tungmetaller har været anvendt i byggeriet i århundreder som kemisk tilsætning i bl.a. maling, grunder samt i metallisk form. Tungmetalholdige byggematerialer medfører ikke nødvendigvis indeklimaforurening, så længe stofferne er fast bundet, fx i blyskørter eller i malingsoverflader

Bygning til detailhandel på Amerikavej 15 har risiko for tungmetaller i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (97.6%), Gulve (95.6%), Fuge (86.5%), Tagmateriale (79.0%), Isolering (78.6%), Facade (60.4%).

Risikovurderingerne er baseret på BBR data - sidst opdateret den 16 marts, 2023
Se adressens BBR data


Mere info om Sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer:

Baseret på data fra flere årtiers bygningskemiske undersøgelser har Niras udviklet en Machine Learning-algoritme, der kan forudsige risiko for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i danske bygninger. Den kunstige intelligens forudser risici baseret på byggematerialer, byggeår og andre BBR data. Der er tale om et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt via DinGeo.

De Miljø- og sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Det er en risikofaktor som alle boligejere og boligkøbere bør tage aldeles alvorligt.

Læs mere her »

Datakilder:
Niras og BBR

Jordforurening

!Jordforurening på grunden

Der er registreret jordforureningstype V2 på Amerikavej 15, 1756 København V. Det betyder at grunden er undersøgt og ifølge de senest tilgængelige oplysninger fra Miljøstyrelsen og Region Hovedstaden er grunden forurenet.

Der er ikke endnu tilføjet en nuancering og der mangler derfor stadig information om forureningens farlighed. Det drejer sig om Amerikavej 15, der har arbejdet med Benzin og olie, aktiviteter vedr.;Benzin og olie, aktiviteter vedr.;Benzin og olie, salg af;Metal, støbning af;Metal, støbning af;Metal, valsning og standsning af. Jordforureningen indeholder følgende stoffer: Dieselolie, Olieprodukter, Benzin, Dichlorethylen m.fl.

Hvis du vil vide mere eller sikre dig ajourførte data, så kontakt den ansvarlige region: Region Hovedstaden. Jordforureningen er registreret med lokalitetsnummer: 101-00694.

!Olietank på grunden

I følge BBR er der en olietank på bygning til detailhandels grund. Olietanken er etablereret i 1959 og sløjfet i 2000. Sløjfningen er beskrevet som: Tanken er tømt, afblændet og opfyldt. Der er tale om Nedgravet/underjordisk olietank på 25000 liter; Designet til Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13). Se adressens BBR data

!Jordforurening i nærområdet

Udover at selve grunden er forurenet, så er det værd at bemærke, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 54 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 44 egentlige jordforureninger (type V2), mens ti er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Amerikavej 15, 1756 København VKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 1593-Udenbys Vester Kvarter, København, der hører til Amerikavej 15, 1756 København V. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Amerikavej 15, 1756 København V. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Amerikavej 15, København V
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Amerikavej 11, 1756 København V
lok. nr. 101-02202
20? -
Amerikavej 15, 1756 København V
lok. nr. 101-00694
20? -
Amerikavej 12, 1756 København V
lok. nr. 101-00083
90 F0 -
Tøndergade 14, 1752 København V
lok. nr. 101-04670
92? -
Enghavevej 28A, 1674 København V
lok. nr. 101-00510
114? -
Vesterbrogade 137
lok. nr. 101-01749
137? Phenol, Bly, Cadmium, Olieprodukter m.fl.
Enghavevej 12, 1674 København V
lok. nr. 101-00500
151? -
Vesterfælledvej 7, 1750 København V
lok. nr. 101-04958
155 F0 -
Sundevedsgade 17, 1751 København V
lok. nr. 101-04690
157? -
Frederiksstadsgade 8, 1667 København V
lok. nr. 101-00798
159? -
Enghavevej 18A, 1674 København V
lok. nr. 101-00504
162? -
Vesterbrogade 139, 1620 København V
lok. nr. 101-02821
165 F0 -
Vesterfælledvej 5, 1750 København V
lok. nr. 101-04957
166 F0 -
Ejderstedgade 10, 1761 København V
lok. nr. 101-00217
168! F2 -
Sundevedsgade 5, 1751 København V
lok. nr. 101-00894
172? -
Vesterfælledvej 3A, 1750 København V
lok. nr. 101-04677
175 F0 -
Vesterbrogade 141, 1620 København V
lok. nr. 101-00503
189 F0 -
Vesterbrogade 147, 1620 København V
lok. nr. 101-00140
210? -
Vesterbrogade 114, 1620 København V
lok. nr. 101-02862
249? -
Flensborggade 20, 1669 København V
lok. nr. 101-01608
252? -
Carl Bernhards Vej 13B, 1817 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00313
254! F1 -
Vesterbrogade 112, 1620 København V
lok. nr. 101-03080
266? -
Enghave Plads 10, 1670 København V
lok. nr. 101-02499
269? -
Flensborggade 24 og Enghave Plads 6
lok. nr. 101-02502
277? Olieprodukter, Chlorerede opl.midl.
Ejderstedgade 1, 1761 København V
lok. nr. 101-02470
279? -
Platanvej 11, 1810 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00137
281? -
Flensborggade 23-25
lok. nr. 101-03543
305 F0 Tetrachlorethylen, Trichlorethylen
Valdemarsgade 12, 1665 København V
lok. nr. 101-03082
322? -
Mysundegade 5, 1668 København V
lok. nr. 101-03405
325! F1 -
Brorsonsgade 1, 1624 København V
lok. nr. 101-00622
334? -
Enghave Plads 2, 1670 København V
lok. nr. 101-02516
355? -
Boyesgade 10, 1822 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00153
372? -
Valdemarsgade 19
lok. nr. 101-02854
385? C10-C25 kulbrintefraktion, Trichlorethylen
Vesterbrogade 102, 1620 København V
lok. nr. 101-30087
385! F2 -
Carlsberg
lok. nr. 101-01539
386? Fyringsolie, Olieprodukter, Olie-benzin, Chlorerede opl.midl. m.fl.
Kochsvej 35A, 1812 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00527
391 F0 -
Boyesgade 11, 1622 København V
lok. nr. 101-30510
393! F2 -
Boyesgade 1, 1622 København V
lok. nr. 101-02831
419? -
Frederiksberg Allé 15-17
lok. nr. 147-00154
426? Bly, Olie-benzin, Benz[a]pyren
Frederiksberg Alle 31, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00397
442 F0 -
Vesterbrogade 169, 1800 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00063
455! F1 -
Kochsvej 32, 1812 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00452
457? -
Ny Carlsberg Vej 5-7
lok. nr. 101-01930
480 F0 Trichlorethylen, Olie, Polyc.arom.kulbr.PAH, Benz[a]pyren m.fl.
Matthæusgade 12A, 1666 København V
lok. nr. 101-03540
480? -

Tabellen viser de 44 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Amerikavej 15, 1756 København V.
Afstand angiver afstanden i meter fra Amerikavej 15 til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Amerikavej 15, København V
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Vesterbrogade 124
lok. nr. 101-03416
207
Autoværksted og autolakereri, Platanvej 9-29, Frederiksberg
lok. nr. 147-00137
243
Enghavevej 19-23, København V
lok. nr. 101-00575
247
Enghaveparken
lok. nr. 101-02470
262
Vesterbrogade 95
lok. nr. 101-00665
293
Sprøjtelakering og TCE spild - Vesterbrogade 174, Kochsvej 35A, 35B og 37
lok. nr. 147-00527
385
Platanvej 5, 1810 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31083
441
Carit Etlars Vej 2, 1814 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30109
459
Ny Carlsberg Vej 5-7
lok. nr. 101-01930
475
Enghavevej 65-71, Stenderupgade 2-10, Sønder Boulevard 106-110, Enghave Passage 1-6
lok. nr. 101-03001
479

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Amerikavej 15, 1756 København V.
Afstand angiver afstanden i meter fra Amerikavej 15 til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 20 marts, 2023. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Amerikavej 15, 1756 København V bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden

Luftforurening

Der kan være problemer med luftforurening på Amerikavej 15, 1756 København V.

NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 14.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

!PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.2 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 16.1 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

!Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.4 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

!Partikelantal

Der er estimeret 8500 partikler per cm3 luft. Det er en svagt forhøjet koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

!Brændeovne og pejse

Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i København med i gennemsnit 185.4 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er ikke registreret trafikstøj på adressen Amerikavej 15, 1756 København V

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Amerikavej 15, 1756 København VKortet viser trafikstøj i området omkring Amerikavej 15, 1756 København V. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Amerikavej 15, 1756 København V om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
Veje i byingen registreret støj (*)
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Amerikavej 15, 1756 København V har hårdhed: 18 - 24. Det betyder at vandet er klassificeret som hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Amerikavej 15, 1756 København V

Ekstrem regn

Der er høj risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Amerikavej 15, 1756 København V.

Ejendommen ligger i en lavning og overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj og den hydrauliske ledningsevne er dårlig.

!Lavninger

Amerikavej 15, 1756 København V ligger i en lavning unden naturlige afløb og der er derfor risiko for oversvømmelse ved regn. Der vil på adressen være: 0.54 meter vand, hvis det regner så kraftig at al vand ophober sig på overfladen.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Amerikavej 15, 1756 København VRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Amerikavej 15, 1756 København V. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Amerikavej 15, 1756 København V er 80 procent. Det betyder, at ca. 80 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en lav hydraulisk ledningsevne på 50 - 100 mm/dag i området omkring Amerikavej 15, 1756 København V. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun meget langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Amerikavej 15 ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.6 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.8 - 2.2 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Amerikavej 15 har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Amerikavej 15, 1756 København V


Ekstrem regn på Amerikavej 15Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Amerikavej 15. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (1.9 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (3.9 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Amerikavej 15, 1756 København V er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Amerikavej 15, 1756 København VKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Amerikavej 15, 1756 København V. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMatic

Havvand

Amerikavej 15, 1756 København V ligger i en højde på 5.9 meter over havets overflade.

Havvand på Land

Med en placering på mere end 3 meter over havets overflade, er adressen ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser en ekstrem vandstand på 590 centimeter over normalen.

Stomflod og havvand på Amerikavej 15, 1756 København VKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 590 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Amerikavej 15, 1756 København V. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

Amerikavej 15, 1756 København V befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Plantrin 2

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Amerikavej 15, 1756 København V

BBR oplysninger

Bygning til detailhandel på Amerikavej 15 i København V er opført i 1959 og indeholder 2 værelser og to badeværelser fordelt på 885 m2. Disse og mange andre ejendomsoplysninger er samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). På DinGeo bruger vi BBR bredt og i kombination med andre geodata, f.eks. når vi vurderer risiko for oversvømmelse, radonforurening osv., samt ved computerberegnede ejendomsvurderinger. Vi har samlet nogle af de vigtigste BBR data nedenfor.

Generelle BBR informationer
Anvendelse Enhed til detailhandel
Boligtype Andet (bl.a. institutioner og erhverv)
Opførselsesår 1959
Ombygningsår -
Fredning -
Ejerforhold Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessent­skab)
Køkkenforhold Ingen fast kogeinstallation
Antal Etager 4
Antal toiletter 2
Antal badeværelser 2
Antal værelser 2

BBR materialer og installationer
Ydervægsmateriale Mursten
Tagmateriale Tagpap med lille hældning
Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme
Opvarmningsmiddel -
Supplerende varme (UDFASES) Bygningen har ingen supplerende varme

BBR arealer
Bygning, Samlet areal 7259 m2
Boligstørrelse 885 m2
Areal til erhverv 10716 m2
Vægtet Areal 885 m2

!Andre udvalgte BBR data

BBR databasen indeholder desuden følgende informationer om ejendommen.

Teknisk Anlæg

Der er registreret et teknisk anlæg på adressen:

 • Type: Tank
 • Etableringsår: 1959
 • Placering: Nedgravet/underjordisk
 • Indhold: Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13)
 • Status: Ikke i drift

BBR Noter

Udover de numeriske data er der følgende noter registreret i BBR:

 • På taget ligger 120 kvm liggehaller, 10 kvm madrasdepoter,
 • 28 kvm depoter til legeredskaber, 17 kvm teknikrum,
 • 8 kvm skur til haveredskaber,
 • Indskudt etage 1083 kvmBBR-oplysningerne er sidst opdateret den 16 marts, 2023 - opdater

Du kan rette BBR oplysningerne online hvis du ejer ejendommen (kræver NemId):
Ret BBR-oplysninger


BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Amerikavej 15, 1756 København V. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via boligejer.dk.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Ejendommen på Amerikavej 15 har energimærke C.

Det nuværende energimærke

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

Energimærket er gyldigt fra 6. juni 2016 til 6. juni 2026.

Ifølge BBR er bygningen opført i 1959. Når der tages højde for bygningens alder så er et C-energimærke faktisk flot og bedre end landsgennemsnittet for bygninger fra tidsperioden 1951-1960. Energimærket indikerer at Amerikavej 15 er en flot vedligeholdt bygning.

Typiske energimærker opdelt efter byggeperioder


Sammenligning af energimærket C for ejendommen på Amerikavej 15 (byggeår: 1959) med bygninger fra samme byggeperiode ().


!Energiforbedringer

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015, så et energimærke C efterlader plads til forbedring. Med hele 26 forslag til energiforbedringer er der faktisk gode muligheder for at forbedre bygningens energieffektivitet. Energiforbedringerne fokuserer på belysning, etageadskillelse, fladt tag, solceller, varmefordelingspumper, varmerør, varmtvandspumper, ventilation, vinduer, yderdøre og ydervægge.

Forbedringsforslag - Oversigt

ForslagÅrlig besparelseInvesteringRentabel
Belysning: Udskift rør til LED og monter lys og bevægelses styring i P kælder253.700 kr319.800 kr
Solceller: Etablering af solceller51.900 kr770.000 kr
Ventilation: Udskiftning af ventilationsanlægget i Aldi butik41.400 kr1.100.000 kr
Ydervægge: Udvendig efterisolering af massive ydervægge i gavle i oprindeligt hus med 200 mm35.000 kr1.017.700 kr
Belysning: Monter LED rør og lys og bevægelses styring i opholdsrum i Columbus børnehave20.600 kr175.200 kr
Belysning: Udskift rør til LED og monter lys og bevægelses styring i malingsbutik19.900 kr111.800 kr
Belysning: Udskift rør til LED og monter lys og bevægelses styring i kælderrum11.100 kr146.500 kr
Belysning: Udskift rør til LED og monter lys og bevægelses styring i opholdsrum på 3. sal10.300 kr94.300 kr
Belysning: Monter LED rør i Aldibutik10.200 kr56.100 kr
Varmtvandspumper: Ny cirkulationspumpe til det varme brugsvand9.700 kr10.000 kr
Belysning: Udskift rør til LED rør i lagerrum i Aldi.9.200 kr22.100 kr
Belysning: Udskift rør til LED og monter lys og bevægelses styring i kontorer på 2. sal.7.000 kr94.300 kr
Ventilation: Montering af styring på udsugninsanlægget i toiletter.3.000 kr60.000 kr
Belysning: Udskift rør til LED i tagrum2.900 kr12.700 kr
Belysning: Udskift rør til LED og monter lys og bevægelses styring i gange på 2. sal2.400 kr21.300 kr
Yderdøre: Udskiftning af glasdøre med et lag glas1.500 kr42.000 kr
Varmefordelingspumper: Ny varmefordelingspumpe1.100 kr10.000 kr
Belysning: Monter lys og bevægelses styring i toiletter.1.000 kr13.900 kr
Fladt tag: Efterisolering af fladt tag på tilbygninger med 200 mm isolering, så den samlede isolering udgør 300 mm 28.500 kr4.570.000 kr
Etageadskillelse: Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering.23.300 kr4.873.500 kr
Vinduer: Udskiftning af vinduer med et lag glas til nye vinduer med tolags energiruder12.200 kr506.400 kr
Belysning: Monter lys og bevægelses styring i møbelbutik4.500 kr74.700 kr
Varmerør: Isolering af varmefordelingsrør i kælder op til 50 mm4.200 kr321.000 kr
Belysning: Monter lys og bevægelses styring i klinikgange1.300 kr21.500 kr
Belysning: Udskift rør til LED rør i trapper1.300 kr29.400 kr
Belysning: Monter lys og bevægelses styring i gange på 3. sal1.000 kr16.800 kr

Forklaring til kolonnerne:
Årlig besparelse angiver hvor stor en økonomisk besparelse i varmeudgifter, der vurderes at kunne realiseres med den givne forbedring. Investering er den estimerede engangsudgift forbundet med forbedringen. Rentabelt er er markeret hvis de årlige besparelser kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.

Energimærkerapporten indeholder desuden otte andre forslag, der bør overvejes; I det mindste i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse. Hvis alle energibesparelser gennemføres kan bygningen opnå energimærke A.

Energimærke efter forbedringer

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

Det nuværende energimærke () kan forbedres1 trin via rentable forbedringer () og 2 trin med alle forbedringerne ().

Grønne investeringer i bygning til detailhandel på Amerikavej

De 26 forbedringsforslag listet i oversigten repræsenterer grønne investeringer, der reducerer energiforbruget, hjælper miljøet, mindsker CO₂ udledningen og giver årlige besparelser på boligopvarmning:

 • CO₂ udledning: Alle energiforbedringer reducerer CO₂ udledning - Energimærkerapporten indeholder desværre ikke eksakte oplysninger om bygningens CO₂ udledning.
  Læs mere om CO₂ reduktion
 • Indeklima: Energiforbedringer har oftest den positive bivirkning, at du får en sundere bolig med et bedre indeklima. F.eks. er forslaget Udskiftning af ventilationsanlægget i Aldi butik, en god mulighed for et bedre ventileret og mindre fugtigt hjem samtidig med, at der spares økonomisk og klimamæssigt.
  Læs mere om indeklima her
 • Varmeregning:
  Læs mere om boligopvarmning
 • Værdiforøgelse: Med alle de foreslåede energiforbedringer og et nyt A-energimærke, vurderer vi, at bygning til detailhandel vil opleve en værdiforøgelse på 796.500 kr. Hvis kun de rentable energiforbedringer udføres vil det nye energimærke B give en værdiforøgelse på 371.700 kr.
  Læs mere om udregningerne
 • Offentlige tilskud: Håndværkerfradraget giver mulighed for at fratrække energirenoveringsudgifter op til 25.000 kr. pr. voksen i husstanden i 2021 (dog ikke materialer). Bygningspuljen er en anden offentlig tilskudskilde til energirenovering af Amerikavej 15.
 • Lånemuligheder: Hvis du skal låne penge til energirenoveringer, så er pengeinstitutter stort set altid positivt indstillede fordi det simpelthen er gode investeringer, der giver vedvarende besparelser på varmeregningen. Amerikavej 15 er endda i den specielle situation at 18 renoveringer er markeret som rentable.
 • Teknologisk fremskridt: Den foreslåede investering i solceller har i energirapporten en anslået pris på 770.000 kr. Prisen på solceller falder løbende samtidig med at deres effektivitet stiger. Det betyder samlet set at prisen på solcelleenergi i dag er nede på ca. en tredjedel af hvad den kostede for 10 år siden.
Boliginvestering, der (1) med offentlige tilskud giver (2) et bedre indeklima, (3) højere boligværdi, (4) økonomiske besparelser på varmeregningen og (5) en klimamæssig gevinst er i vores optik win-win-win-win-win.

Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 15 januar, 2020 - opdater


Amerikavej 15, 1756 København V
Ejendomsfoto fra 2016 - Billedet stammer fra det elektroniske energimærke »

Mere info om Energimærket

Energimærket er en form for varedeklaration, der synliggør en bygnings energiforbrug. Energimærket udarbejdes normalt som en hjælp til boligkøber eller -lejer når en bygning eller lejlighed skal sælges eller udlejes.

Boligkøber kan bruge energimærket til at
 1. Sammenligne energimærket med andre bygninger fra samme byggeperiode. Energimærket er en god proxy for bygningskvalitet og -vedligehold.
 2. Få en realistisk ide om varmeomkostningerne i den nye bolig.
 3. Kigge på de rentable forbedringer, der ofte er lavthængende frugter til en øjeblikkelig forbedring af boligen. Udskudte og manglende energiforbedringer kan evt. også bruges ift afslag i pris.

Boligejer bør specielt fokusere på forbedringsforslag, der kan nedsætte varmeregning og CO₂ udledning samt give bedre indeklima og højere boligværdi. DinGeo hjælper med, at holde dig ajour med mulighederne for tilskudsordninger og tilbud på energivenlige boliginvesteringer.

Læs mere om data og datakilder her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Energisparelån
kr.
kr.
Kreditbeløb til udbetaling
Hovedstol
Etableringsomkostninger
Samlet tilbagebetaling
Samlede omkostninger
Rente (variabel)
ÅOP
kr 150.670
kr 153.000
kr 2.330
kr 177.234
kr 24.964
2,95 %
3,31 %

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside

Boligopvarmning

Den primære opvarmningskilde på Amerikavej 15, 1756 København V er fjernvarme. Der er ikke registreret supplerende varmeinstallationer.

Fjernvarme

Bygning til detailhandel på Amerikavej 15 modtager fjernvarme fra HOFOR Fjernvarme P/S. Fjernvarme er stort set altid en fordel. HOFOR Fjernvarme P/S hører dog til blandt landets dyrere fjernvarmeforsyninger med en pris lidt over gennemsnittet - Deres pris for at opvarme et standard enfamiliehus på 130 m2 og et varmeforbrug 18,1 MWh er 14.307 kr. Find mere info om HOFOR Fjernvarme P/S her ».

Amerikavej 15 har et vægtet areal på 885 m2, der er større end standardboligen. Et estimat, der tager højde for det større areal lyder:

Beregnet årlig varmeomkostning
97.397 kr/år

Note: Der er tale om et estimat baseret på en forsimplet udregning. Den faktiske varmeregning vil naturligvis også afhænge af beboernes energivaner. Boligens energimærke C passer fint med standardboligen.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for HOFOR Fjernvarme P/S finder du her: http://www.hofor.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om HOFOR Fjernvarme P/S her »

Hæftelser

Ejendommen Amerikavej 15, 1756 København V har en enkelt hæftelse på 0 DKK.

Andet pantebrev
Dato11. Nov, 1111
Prioritet22
Typeanden
Hovedstol0 kr.
Rentesatsikke opgivet
KreditorerSe de enkelte ejerlejligheder


Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 5 februar, 2023  -  opdater

Du kan finde mere info, inklusiv ejeroplysninger, med et opslag direkte på tinglysning.dk »


Mere info om Hæftelser:

En hæftelse er en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom. Nogle hæftelser er helt eller delvist afdragede og repræsenterer derfor ikke nødvendigvis boligejernes låneforpligtelser. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og realkreditpantebrev. Læs mere om Hæftelser her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Amerikavej 15, 1756 København V

Naboerne
erhvervsdrivende fra hjemmeadressen

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Amerikavej 15, 1756 København V er erhvervsdrivende fra hjemmeadressen , d.v.s. conzoom®-typen Lykkesmed.

Lykkesmed

Lykkesmed
erhvervsdrivende fra hjemmeadressen

 • Familier med og uden børn
 • Bor i huse i mindre provinsbyer
 • Høj købekraft
 • Rejser sjældent, sparer hellere op
 • Har tyverialarm og sygeforsikring

Geodemografi

”At være sin egen lykkes smed” er et gammelt udtryk. For vores Lykkesmed betyder det, at de enten er selvstændige, som er aktive med eget erhverv eller tager ansvar ved at lede eller bestyre for andre

De består overvejende af par i 40’erne eller ældre. Langt fra alle har børn, men de, der har, har et til to børn og sjældent flere

Lykkesmedes uddannelsesniveau er gennemsnitligt: Flest er erhvervsuddannede, en femtedel har grundskolen og en tredjedel med en mellemlang videregående uddannelse eller mere

Det, der adskiller Lykkesmed fra de andre husstandstyper er først og fremmest, at de lykkes med at kombinere erhverv og privatliv under samme tag. De driver deres forretning hjemmefra, for eksempel en håndværksvirksomhed, vognmandsforretning eller måske som zoneterapeut. Ikke alt giver nødvendigvis en indtjening, for nogle er det at være aktiv i en forening på enten bestyrelsesposter eller som kasserer lig med lykke. Det giver stadig noget at rive i, særligt når mange Lykkesmede faktisk er gået på pension

Husstandsindkomsten spænder temmelig vidt, men alligevel fordeler de sig ganske lig med befolkningen generelt, hvad angår socialklasse, og indkomst- og formueforhold

Lykkesmed bor overvejende i rummelige enfamiliehuse. Udenfor de fleste af deres huse er der plads til en til to biler, som familien kører i hver dag. Afhængig af erhverv kan der måske være plads til nogle varevogne eller lastbiler i indkørslen. Du kan finde Lykkesmed hvor som helst i Danmark. Mange bor i provinsbyer og allerflest i landsbymiljøer

 

Adfærd, livsstil og holdninger

Med til forventningen om erhverv på adressen følger også, at en relativt stor andel må lægge lidt flere kræfter i på hjemmekontoret. Resten klarer sig med en arbejdsuge på de 40 timer. Det trætter ikke mere end at de selv står for at male deres hjem. Derfor er de også kendte kunder i det lokale byggemarked

Praktiske aktiviteter trækker mere end sport og motion, som de dog gerne følger med i - på tribunerne eller i tv. Skal de selv yde noget, bliver det i fitnesscentret - i hvert fald i januar og måske februar. Flere er medlem af en slankeklub for at klare sundheden ad dén vej

Heller ikke i det daglige er de så gode til at prioritere bevægelse; to tredjedele kører i bil hver dag, hvilket er mere end gennemsnittet, mens kun lidt over en femtedel kommer op på cyklen på daglig basis

Kærligheden til biler ses også i medieforbruget, for afhængig af hvilken bil, de har valgt som firmabil, bør det ikke undre dig at finde det seneste nummer af Mercedes-Benz Magazine eller Audi Magazine liggende fremme. Ellers slapper de af med en film i fjernsynet eller en bog fra bogklubben

Internettet er i højere grad et praktisk redskab end en kilde til underholdning. Der er derfor tale om et bevidst valg, når computeren slukkes efter en endt arbejdsdag. I stedet kommer underholdningen fra radioen – P4 – eller fjernsynet. Deres tv-vaner er meget gennemsnitlige. De benytter ikke mange kulturtilbud, men kommer dog i biografen af og til

Næsten halvdelen får bladret lokalavisen igennem hver uge, men den nærstuderes næppe, for typen bekymrer sig generelt ikke meget om egns- og lokalspørgsmål. Generelt er den politiske interesse dog på linje med gennemsnittets, selvom der naturligvis spidses lidt mere ører, når det handler om skattepolitik

Lykkesmede handler, hvor det går stærkt eller hvor det er nært og man kan få alt, og Dagli’Brugsen er overrepræsenteret

Selvom Lykkesmede løber en risiko ved at være selvstændige, sikrer man sig gerne. Det kommer til udtryk ved, at flere har tyverialarm og privat sygeforsikring, og mange har også anparter, måske i deres eget firma. Så der bliver sparet op til trange tider, hvis det skulle blive aktuelt. De arbejder dog hårdt for at undgå det, og det er måske derfor, at det kan knibe lidt med at komme på ferie. Således har blot hver tredje været på charterferie det seneste år, men de har da nået en endagstur til Tyskland en gang eller to. Det er nu også bare dejligt at holde ferien herhjemme i Danmark

Værdimæssigt er typen overvejende Moderne eller Moderne-individorienterede. Holdningsmæssigt kommer det udtryk ved, at typen føler sig godt rustet til globaliseringen og er trygge ved de teknologiske fremskridt. Omtrent halvdelen mener, at der kunne opnås en effektiviseringsgevinst ved flere privatiseringer

Ved det seneste folketingsvalg satte flest krydset ved Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Venstre
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Amerikavej 15 er data sidst opdateret 15 marts, 2023.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Amerikavej 15 hører til afstemningsområdet 9. Vest hvor der er 5.975 stemmeberettigede borgere.

Valgdeltagelse

Der var 5.246 i 9. Vest, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 87.8 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Enhedslisten det største parti i afstemningsområdet 9. Vest med 1.167 stemmer. Det svarer til 22.2 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for 9. Vest (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

Enhedslisten fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 9. Vest, med et indeks på 322 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Kristendemokraterne klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 9. Vest, med et indeks på 22 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Amerikavej 15, 1756 København V at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 146 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Amerikavej 15. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 6759 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 8.64 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 0.86 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

Relativ høj opklaringsprocent i 1500-1799 København V

Opklaringsprocenten i 1500-1799 København V er relativ høj. I perioden 2011-2018 blev 10.0 procent af alle indbrud opklaret. Det er langt bedre en landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt VESTERBRO/KONGENS ENGHAVE (Vesterbro Ny Skole)

Amerikavej 15 hører under skoledistriktet VESTERBRO/KONGENS ENGHAVE (Vesterbro Ny Skole). I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Vesterbro Ny Skole.

Vesterbro Ny Skole

Vesterbro Ny SkoleVesterbro Ny Skole, Slesvigsgade 6 i Københavns Kommune.
Ældste klasse:
10. klasse
Gns trivsel:
3.66
Undervisningseffekt:
0.0
Forældre indkomst:
340.879 kr.
Afstand:
455 meter
Info om Vesterbro Ny Skole

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt VESTERBRO/KONGENS ENGHAVE (Vesterbro Ny Skole) på kort

Bredbåndsmuligheder

! Begrænsede bredbåndsmuligheder

Der er begrænsede bredbåndsmuligheder på Amerikavej 15, 1756 København V, via kobbernet.
 • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
 • COAX bredbånd (kabel-TV): ikke endnu tilgængeligt
 • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 30 / 4 Mbit/s *

Se fibernet dækningsgrad omkring Amerikavej 15God mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Amerikavej 15 med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Amerikavej 15 er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 30 - 50 Mbit/s
 • Tre: 30 - 50 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Amerikavej 15


Data sidst opdateret 25 januar, 2022

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Amerikavej 15, København V
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Amerikavej 15, 1756 København V er Moræneler.

Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

Moræneler
Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Amerikavej 15

Den nærmeste overfladenære boring ligger 9 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Amerikavej/Ballungade/Hedebygade. Boringen blev afsluttet 20 februar, 1958. Brøndborer var Geoteknisk Institut. Formålet med boringen var Geoteknisk boring/midlertidig grundvandssænkning og anvendelse er angivet som Sløjfet/opgivet/opfyldt boring. Boringen nåede en dybde på 8.0 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 1006 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Amerikavej 15.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
9 Geoteknisk boring 8.0 201. 1006 »
36 Geoteknisk boring 5.8 201. 1007 »
42 Geoteknisk boring 6.5 201. 1009 »
57 Geoteknisk boring 5.8 201. 1008 »
67 Geoteknisk boring 2.5 201. 1011 »
69 Geoteknisk boring 2.5 201. 1010 »
71 Geoteknisk boring 3.0 201. 1012 »
94 Geoteknisk boring 2.5 201. 1406 »
94 Geoteknisk boring 4.3 201. 1407 »
98 Geoteknisk boring 7.0 201. 1405 »

Hvor langt er der fra Amerikavej 15
til nærmeste

Risikovirksomhed

Kødbyens Maskincentral
Kolonne 2


Afstand: 1,17 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 30 m
Kapacitet: 225 kW


Afstand: 4,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Sundevedsgade 32
1751 København V


Afstand: 130 meter


Kort Læs mere

Apotek

Enghave Apotek


Afstand: 358 meter


Læs mere

Dagligvare

ALDI


Afstand: 105 m


Læs mere

Renseanlæg

Damhusåen renseanlæg


Afstand: 3,97 km


Læs mere

Daginstitution

Barnets Hus - Amerikavej


Afstand: 0 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 1756 København V
Info om vej: Amerikavej
Stamoplysninger for Amerikavej 15, 1756 København V
Geografiske koordinater 55.66920936°N, 12.54302637°Ø
Højde over havets overflade 5,9 m.o.h.
Sogn Vesterbro Sogn »
Politikreds Københavns Politi
Adressens Id 2374c2e5-9391-3ff2-e044-0003ba298018
BFE nummer 164030

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Amerikavej 15, 1756 København V.