DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Halls Alle 10, 2. tv, 1802 Frederiksberg CDINGESTIMAT
Baseret på 2 (ud af 2) computerberegnede ejendomsvurderinger

15.895.000 kr

Ejendomsvurdering af lejligheden på Halls Alle 10, 2. tv er meget usikker. Der er kun to computerberegnede ejendomsvurderinger og f.eks. ingen AVM vurdering. Der er desuden meget stor variation mellem de enkelte vurderinger (se nedenfor). Tjek de enkelte individuelle vurderinger nedenfor.

Geomatic AVM
-
Mere Info 
forel. vurd.
-
Mere Info 
Boliga
-
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
23.700.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
8.091.170
Mere Info 
Justeret RKR
-
Mere Info 
Udbudspris i postnr
-
Mere Info 

En statistisk iterativ Z-score analyse viser at alle to vurderinger (markeret ) statistik set er i overensstemmelse med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af lejligheden på Halls Alle 10, 2. tv ligger sandsynligvis i intervallet fra 8,1 mio. kr (Realkreditrådets kvadratmeterpriser) til 23,7 mio. kr (Den offentlige ejendomsvurdering).

Du kan evt. forsøge at indhente en vurdering fra Nordea (markeret ).Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Dingestimat

    15,90 mio. kr.

    Interval: 8,09 - 23,70 mio. kr.
  • Offentlig ejendomsvurdering

    23.700.000 kr.

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Halls Alle 10, 2. tv, 1802 Frederiksberg C

Nedenfor gennemgås information om de to uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Halls Alle 10, 2. tv, der ligger til grund for vores dingestimat på 15.895.000 kr.

Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi. Læs mere om DinGeo ejendomsvurderinger her »


! Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som Danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her »

Geomatic AVM
ikke tilgængelig
! Boliga Vurderingsrapport

Boliga er Danmarks største uafhængige boligside, der igennem 15+ år har kæmpet for mere gennemsigtighed på det danske boligmarked og tilgængeliggørelse af flere typer informationer. I den forbindelse har Boliga bl.a. udviklet en vurderingrapport.

Vi viser værdien fra Boliga Vurderingsrapport. Du kan finde en detaljeret vurderingsrapport med alle beregningerne her her »

Boliga Vurderingsrapport
ikke tilgængelig
Nordea boligskøn

Nordea udregner og udstiller BoligSkøn på de fleste danske ejerboliger. Du kan opdatere Nordea boligskøn ved at skrue på forskellige håndtag for beliggenhed, stand, energiniveau og herlighedsværdi her »

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af lejligheden på Halls Alle 10, 2. tv. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Halls Alle 10, 2. tv. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Lejligheden.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Den offentlige ejendomsvurdering

På grund af fejl og mangler er ejendomsvurderingerne midlertidig suspenderet og den sidste vurdering fra 2011 er stadig gældende.

Den p.t. gældende offentlige ejendomsvurdering af lejligheden på Halls Alle 10, 2. tv i Frederiksberg C er 23.700.000 kr (år 2022). Grunden på 578 m2 er vurderet til 3.364.000 kr. Det betyder at boligejer betaler en årlig ejendomsværdiskat på 0 kr og en grundskyld på 0 kr.

Et nyt offentligt vurderingssystem er under opbygning og nye vurderinger vil løbende blive offentliggjort frem mod 2024, hvor systemet ifølge den seneste plan skal stå klart. Halls Alle 10, 2. tv, 1802 Frederiksberg C er ikke af de 50.000 ejerboliger, der har fået en ny offentlig tilgængelig ejendomsvurdering.

Den offentlige ejendomsvurdering
23.700.000 kr.
Note: Den offentlige ejendomsvurdering er 49 procent højere end vores dingestimat, men statisk set i overensstemmelse med de en andre uafhængige vurderinger som vi har udvalgt på adressen.
Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler, se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1802 Frederiksberg C i perioden fra 1992 frem til og med første kvartal 2024.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1802 Frederiksberg C ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (første kvartal 2024) er 63.710 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 73 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 73 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Halls Alle 10, 2. tv, 1802 Frederiksberg C har et vægtet areal på 127 m². Hvis Halls Alle 10, 2. tv, 1802 Frederiksberg C er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 127 m2 x 63,710 kr/m2 = 8.091.170 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i første kvartal 2024)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1802 Frederiksberg C
8.091.170 kr.
Note: Vurderingen er statistisk set i overensstemmelse med en andre uafhængige vurderinger og indgår derfor i dingestimat. Denne simple vurdering, der udelukkende er baseret på realkreditrådets kvadratmeterpriser er dog 49 procent lavere end vores dingestimat (15.895.000 kr). Et dingestimat, der er højere end forudsagt af realkreditrådets kvadratmeterpriser kan f.eks. skyldes at lejligheden er lidt over gennemsnittet. Den kan f.eks. være renoveret, have et lavt energiforbrug eller ligge et ekstra smukt sted. I det sidst opgjorte kvartal blev der solgt 73 Ejerlejligheder i 1802, Frederiksberg C. Det er så tilpas mange boligsalg at kvadratmeterprisen er velbestemt. Vurderingen antager at lejligheden er en gennemsnitsbolig ift andre lejligheder i postnummeret.
Salgsjusteret kvadratmeterpris

Der er ikke registreret salg på boligen Halls Alle 10, 2. tv, 1802 Frederiksberg C siden 1992.

Den salgsjusterede prisvurdering kan derfor ikke udregnes.

Udbudspriser i 1802 Frederiksberg C

Der er p.t. ikke lejlighed til salg i postnummeret. Vi kan derfor ikke beregne en vurdering baseret på udbudspriser.