DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Halls Alle 12, 2. tv, 1802 Frederiksberg CDINGESTIMAT
Baseret på 4 (ud af 5) computerberegnede ejendomsvurderinger

5.443.000 kr

Lejlighedens samlede vurdering 5.443.000 kr repræsenterer et gennemsnit af fire ud af fem forskellige computerberegnede ejendomsvurderinger på Halls Alle 12, 2. tv. Der er god overensstemmelse mellem de fire udvalgte vurderinger med en standardafvigelse på kun 1 procent af middelværdien. Det indikerer at Halls Alle 12, 2. tv, 1802 Frederiksberg C er en bolig, der pålideligt kan vurderes via geodata og computermodeller. Tjek de enkelte individuelle vurderinger nedenfor.

Geomatic AVM
5.302.806
Mere Info 
forel. vurd.
5.552.000
Mere Info 
Boliga
-
Mere Info 
Nordea
5.440.000
Mere Info 
Off. Vurdering
2.000.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
5.479.060
Mere Info 
Justeret RKR
-
Mere Info 
Udbudspris i postnr
-
Mere Info 

En statistisk iterativ Z-score analyse af alle fem vurderinger viser at én vurdering: den offentlige ejendomsvurdering er en outlier (markeret ), d.v.s en værdi der ligger så langt fra de andre vurderinger, at den ikke kan betragtes som værende repræsentativ. De resterende fire vurderinger (markeret ) er statistik set i overensstemmelse med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af lejligheden på Halls Alle 12, 2. tv ligger sandsynligvis i intervallet fra 5,3 mio. kr (Geomatics AVM ejendomsvurdering) til 5,6 mio. kr (Skats foreløbige vurdering).
Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Dingestimat

    5,44 mio. kr.

    Interval: 5,30 - 5,55 mio. kr.
  • Seneste Salgspris

    6.650.000 kr.

    9. april 2024

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Halls Alle 12, 2. tv, 1802 Frederiksberg C

Nedenfor gennemgås information om de fem uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Halls Alle 12, 2. tv, der ligger til grund for vores dingestimat på 5.443.000 kr.

Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi. Læs mere om DinGeo ejendomsvurderinger her »


Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som Danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her »

AVM er bedst-i-test og vurderingen 5,30 mio. kr. er derfor vores bedste bud på en individuel computerberegnet ejendomsvurdering. En historisk analyse af adressens AVM vurderinger indikerer, at lejligheden har haft en positiv udvikling, med en vurdering, der over de sidste godt 7 år er vokset gennemsnitlig 21.499 kr. månedligt.

Geomatic AVM
5.302.806 kr.
Note: AVM vurderingen er i overensstemmelse med tre andre uafhængige vurderinger på adressen. AVM er beviseligt danmarks bedste enkeltstående computerberegnede ejendomsvurdering. Den gode overensstemmelse mellem dingestimat og AVM tyder på at Halls Alle 12, 2. tv er en bolig, der pålideligt kan vurderes via computermodeller. AVM vurderingen er 2 procent lavere end vores dingestimat.
Vurderingsstyrelsens foreløbige ejendomsvurdering

Vurderingsstyrelsens har i september 2023 offentliggjort den foreløbige ejendomsvurdering for Halls Alle 12, 2. tv, 1802 Frederiksberg C (for 2022). Vurderingsstyrelsen anslår her, at ejendomsværdien er: 5.552.000 kr. og grunden er vurderet til 3.485.000 kr. Boligskatten for 2024 vil blive beregnet ud fra disse vurderinger - Vi har samlet mere information om lejlighedens boligskatter her ». Find mere information om Vurderingsstyrelsens vurdering af Halls Alle 12, 2. tv, 1802 Frederiksberg C på Vurderingsportalen ».

IT systemet bag Vurderingsstyrelsen computerberegnede vurderinger har kostet mere end fire milliarder kroner at udvikle. Ikke desto mindre er det en god ide at forholde sig kritisk til de nye vurderinger, på samme måde som de andre uafhængige vurderinger vist på denne side.
Vurderingsstyrelsens foreløbige ejendomsvurdering
5.552.000 kr.
Note: Vurderingsstyrelsens foreløbige ejendomsvurdering er statistisk set i overensstemmelse med tre andre uafhængige vurderinger på adressen. Vurderingen er næsten identisk med vores dingestimat (5.443.466 kr).

! Boliga Vurderingsrapport

Boliga er Danmarks største uafhængige boligside, der igennem 15+ år har kæmpet for mere gennemsigtighed på det danske boligmarked og tilgængeliggørelse af flere typer informationer. I den forbindelse har Boliga bl.a. udviklet en vurderingrapport.

Vi viser værdien fra Boliga Vurderingsrapport. Du kan finde en detaljeret vurderingsrapport med alle beregningerne her her »

Boliga Vurderingsrapport
ikke tilgængelig
Nordea boligskøn

Nordea udregner og udstiller BoligSkøn på de fleste danske ejerboliger. Du kan opdatere Nordea boligskøn ved at skrue på forskellige håndtag for beliggenhed, stand, energiniveau og herlighedsværdi her »

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af lejligheden på Halls Alle 12, 2. tv. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Halls Alle 12, 2. tv. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Lejligheden.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}
Note: Nordea Boligskøn er næsten identisk med gennemsnittet af de tre andre uafhængige vurderinger på adressen og indgår derfor naturligvis i vores dingestimat. Nordea angiver selv en meget høj træfsikkerhed 95/100 på deres estimat og værdien indgår derfor naturligvis i vores dingetstimat (5.443.000 kr) på Halls Alle 12, 2. tv.

Den offentlige ejendomsvurdering

På grund af fejl og mangler er ejendomsvurderingerne midlertidig suspenderet og den sidste vurdering fra 2011 er stadig gældende.

Den p.t. gældende offentlige ejendomsvurdering af lejligheden på Halls Alle 12, 2. tv i Frederiksberg C er 2.000.000 kr (år 2022). Grunden på 0 m2 er vurderet til 272.200 kr. Det betyder at boligejer betaler en årlig ejendomsværdiskat på 13.125 kr og en grundskyld på 0 kr.

Et nyt offentligt vurderingssystem er under opbygning og nye vurderinger vil løbende blive offentliggjort frem mod 2024, hvor systemet ifølge den seneste plan skal stå klart. Halls Alle 12, 2. tv, 1802 Frederiksberg C er en af de indtil videre 50.000 boliger, med en ny offentlig ejendomsvurdering - se ovenfor.

Den offentlige ejendomsvurdering
2.000.000 kr.
Note: Den offentlige ejendomsvurdering er 63 procent lavere og statistisk forskellig fra de fire vurderinger, der indgår i dingestimatet (5.443.000 kr). Den historiske udvikling af adressens AVM ejendomsvurderinger (se ovenfor) viser en tydelig vækst og den offentlige ejendomsvurdering (fra 2011) er tilsyneladende blevet overhalet af boligmarkedets prisudvikling i 1802 Frederiksberg C.
Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler, se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1802 Frederiksberg C i perioden fra 1992 frem til og med første kvartal 2024.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1802 Frederiksberg C ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (første kvartal 2024) er 63.710 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 73 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 73 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Halls Alle 12, 2. tv, 1802 Frederiksberg C har et vægtet areal på 86 m². Hvis Halls Alle 12, 2. tv, 1802 Frederiksberg C er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 86 m2 x 63,710 kr/m2 = 5.479.060 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i første kvartal 2024)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1802 Frederiksberg C
5.479.060 kr.
Note: Vurderingen er statistisk set i overensstemmelse med tre andre uafhængige vurderinger og indgår derfor i dingestimat. Den simple vurdering er dog stadig 0 procent højere end vores dingestimat (5.443.000 kr). I det sidst opgjorte kvartal blev der solgt 73 Ejerlejligheder i 1802, Frederiksberg C. Det er så tilpas mange boligsalg at kvadratmeterprisen er velbestemt. Vurderingen antager at lejligheden er en gennemsnitsbolig ift andre lejligheder i postnummeret.
Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Halls Alle 12, 2. tv, 1802 Frederiksberg C kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Lejlighed i 1802 Frederiksberg C. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i andet kvartal 2024 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Lejligheden på Halls Alle 12, 2. tv, 1802 Frederiksberg C er solgt fem gange siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 9. april 2024, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 6.650.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
9. april 2024Alm. frit salg6.650.000
20. december 2019Alm. frit salg4.300.000
15. juni 2007Alm. frit salg3.045.000
9. oktober 2003Alm. frit salg1.875.000
5. september 1997Alm. frit salg780.000

Den justerede prisvurdering kan ikke udregnes da sidste salg fandt sted i andet kvartal 2024 hvor der ikke eksisterer RKR gennemsitspriser i postnummeret.

Udbudspriser i 1802 Frederiksberg C

Der er p.t. ikke lejlighed til salg i postnummeret. Vi kan derfor ikke beregne en vurdering baseret på udbudspriser.